"Благоевград": list of contracting authorities

This page lists administrations and contracting authorities involved in public procurement located in Благоевград.

Tot. page: 1 (11 items)

  • 1 (current)
# official name town postal code country views
1 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД гр.Благоевград 2700 BG - Bulgaria 24
2 ОБЩИНА ПЕТРИЧ гр.Петрич 2850 BG - Bulgaria 21
3 ОБЩИНА РАЗЛОГ гр. Разлог 2760 BG - Bulgaria 14
4 ОБЩИНА САНДАНСКИ гр.Сандански 2800 BG - Bulgaria 21
5 ОБЩИНА СИМИТЛИ гр. Симитли 2730 BG - Bulgaria 24
6 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ "СВЕТИ МИНА" ЕООД гр. Благоевград 2700 BG - Bulgaria 44
7 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД гр. Благоевград 2700 BG - Bulgaria 31
8 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА" с.Елешница 2782 BG - Bulgaria 20
9 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЕСТА" с. Места 2772 BG - Bulgaria 21
10 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ" гр.Петрич 2850 BG - Bulgaria 26
11 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр. Благоевград 2700 BG - Bulgaria 28
  • 1 (current)