"Praha": list of contracting authorities

This page lists administrations and contracting authorities involved in public procurement located in Praha.

Tot. page: 9 (405 items)

# official name town postal code country views
1 : Ministerstvo vnitra ČR Praha 7 17034 CZ - Czech Republic 18
2 Agentura pro podnikání a inovace Praha 2 120 00 CZ - Czech Republic 14
3 Agentura pro podnikání a inovace Praha CZ - Czech Republic 15
4 Agentura pro podnikání a inovace Praha 12000 CZ - Czech Republic 14
5 Arcibiskupství pražské Praha - Hradčany 118 00 CZ - Czech Republic 23
6 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 38
7 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 6 16000 CZ - Czech Republic 19
8 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 22
9 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 12800 CZ - Czech Republic 21
10 Úřad vlády České republiky Praha 118 00 CZ - Czech Republic 24
11 Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Praha 1 CZ - Czech Republic 16
12 Úpravna vody Želivka, a.s. Praha 10 102 00 CZ - Czech Republic 4
13 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 18
14 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 15
15 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 20
16 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Praha 4 140 00 CZ - Czech Republic 15
17 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Praha 4 140 00 CZ - Czech Republic 22
18 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Praha 8 182 23 CZ - Czech Republic 25
19 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, veřejná výzkumná instituce Praha 8 182 23 CZ - Czech Republic 21
20 Ústav fyziky plazmatu AVČR, v.v.i. Praha 8 182 00 CZ - Czech Republic 17
21 ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE Praha 2 128 20 CZ - Czech Republic 24
22 Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) Praha 2 128 20 CZ - Czech Republic 24
23 Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze Praha 2 128 20 CZ - Czech Republic 30
24 Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova Praha 2 128 00 CZ - Czech Republic 23
25 Ústav leteckého zdravotnictví Praha Praha 160 00 CZ - Czech Republic 31
26 Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. Praha 4 142 00 CZ - Czech Republic 16
27 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Praha 4 142 20 CZ - Czech Republic 18
28 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v. i. Praha 4 142 20 CZ - Czech Republic 14
29 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Praha 4 142 20 CZ - Czech Republic 25
30 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Praha 4 142 00 CZ - Czech Republic 32
31 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Praha 6 169 02 CZ - Czech Republic 17
32 Želivská provozní a.s. Praha 10 102 00 CZ - Czech Republic 18
33 Želivská provozní, a.s. Praha 10 102 00 CZ - Czech Republic 5
34 Život 90, z.ú. Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 28
35 Čecká republika - Státní pozemkový úřad Praha 3 130 00 CZ - Czech Republic 26
36 Čekomoravská záruční a rozvojová bank, a.s. Praha 1 11000 CZ - Czech Republic 19
37 ČEPRO, a.s. Praha 7 17000 CZ - Czech Republic 23
38 Čepro, a.s. Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 29
39 ČEPS, a.s. Praha 10 101 52 CZ - Czech Republic 18
40 ČESKÁ TELEVIZE Praha 4 14070 CZ - Czech Republic 22
41 Česká asociace pro finanční řízení, z.s Praha 4 14000 CZ - Czech Republic 18
42 Česká asociace pro finanční řízení, z.s Praha 4 140 00 CZ - Czech Republic 18
43 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Praha 2 121 00 CZ - Czech Republic 22
44 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Praha 2 12100 CZ - Czech Republic 21
45 Česká filharmonie, příspěvková organizace Praha 110 00 CZ - Czech Republic 37
46 Česká pošta, s.p. Praha 1 225 99 CZ - Czech Republic 95
47 Česká pošta, s.p. Praha 1 CZ - Czech Republic 21
48 Česká pošta, s.p. Praha 1 22599 CZ - Czech Republic 18
49 Česká rebpulika - Generální finanční ředitelství Praha 1 CZ - Czech Republic 6
50 Česká republika - Úřad práce České republiky Praha CZ - Czech Republic 16