"Hlavní město Praha": list of contracting authorities

This page lists administrations and contracting authorities involved in public procurement located in Hlavní město Praha.

Tot. page: 18 (873 items)

# official name town postal code country views
1 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha 10 100 00 CZ - Czech Republic 27
2 3Dees Industries, s.r.o. Praha 180 00 CZ - Czech Republic 6
3 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha - Chodov 148 00 CZ - Czech Republic 25
4 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha - Chodov 14800 CZ - Czech Republic 15
5 Agentura pro podnikání a inovace Praha 120 00 CZ - Czech Republic 20
6 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Praha 12000 CZ - Czech Republic 16
7 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Praha 120 00 CZ - Czech Republic 19
8 AHC a.s. Praha 149 00 CZ - Czech Republic 17
9 Akademie výtvarných umění v Praze Praha 7 170 22 CZ - Czech Republic 20
10 Akademie výtvarných umění v Praze Praha 170 00 CZ - Czech Republic 4
11 Albertina Trading spol. s.r.o. Praha - Motol 150 00 CZ - Czech Republic 18
12 Albertina Trading, spol. s.r.o. Praha - Motol 150 00 CZ - Czech Republic 19
13 Algon, a.s. Praha 5 155 21 CZ - Czech Republic 8
14 Altron, a.s. Praha 4 142 21 CZ - Czech Republic 21
15 Anetrophical, s.r.o. Praha 4 140 00 CZ - Czech Republic 0
16 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Praha 1 118 01 CZ - Czech Republic 16
17 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Praha 1 118 01 CZ - Czech Republic 18
18 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 160 00 CZ - Czech Republic 28
19 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 16000 CZ - Czech Republic 17
20 Arriva City, s.r.o. Praha 10 108 00 CZ - Czech Republic 18
21 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Praha 170 00 CZ - Czech Republic 20
22 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město PrahuÚřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Praha 170 00 CZ - Czech Republic 27
23 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město PrahuÚřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Praha 17000 CZ - Czech Republic 22
24 Úřad práce České republiky Praha 170 00 CZ - Czech Republic 22
25 Úřad práce České republiky Praha CZ - Czech Republic 21
26 Úřad práce Čewské republiky Praha 170 00 CZ - Czech Republic 19
27 Úřad práce ČR Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 22
28 Úřad práce ČR Praha 130 00 CZ - Czech Republic 11
29 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 4
30 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 128 00 CZ - Czech Republic 26
31 Asociace českého tradičního obchodu, z.s. Praha 3 130 00 CZ - Czech Republic 20
32 Asociace českých nábytkářů Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 19
33 Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, z.s. Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 18
34 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Praha 8 186 00 CZ - Czech Republic 17
35 Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 18
36 Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 17
37 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z.s. Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 18
38 Association Club Sparta Praha, z.s. Praha 9 190 00 CZ - Czech Republic 1
39 Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 20
40 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 16
41 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Praha 16502 CZ - Czech Republic 14
42 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 14
43 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 16
44 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Praha 6 - Lysolaje 165 02 CZ - Czech Republic 21
45 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Praha 6 - Lysolaje 16502 CZ - Czech Republic 18
46 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 28
47 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Praha 8 - Kobylisy 182 51 CZ - Czech Republic 8
48 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Praha 8 - Kobylisy 18251 CZ - Czech Republic 5
49 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Praha 14100 CZ - Czech Republic 16
50 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Praha 141 00 CZ - Czech Republic 0