"Hlavní město Praha": list of contracting authorities

This page lists administrations and contracting authorities involved in public procurement located in Hlavní město Praha.

Tot. page: 18 (873 items)

# official name town postal code country views
1 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha 10 100 00 CZ - Czech Republic 42
2 3Dees Industries, s.r.o. Praha 180 00 CZ - Czech Republic 11
3 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha - Chodov 148 00 CZ - Czech Republic 31
4 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha - Chodov 14800 CZ - Czech Republic 20
5 Agentura pro podnikání a inovace Praha 120 00 CZ - Czech Republic 26
6 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Praha 12000 CZ - Czech Republic 23
7 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Praha 120 00 CZ - Czech Republic 25
8 AHC a.s. Praha 149 00 CZ - Czech Republic 24
9 Akademie výtvarných umění v Praze Praha 7 170 22 CZ - Czech Republic 28
10 Akademie výtvarných umění v Praze Praha 170 00 CZ - Czech Republic 11
11 Albertina Trading spol. s.r.o. Praha - Motol 150 00 CZ - Czech Republic 25
12 Albertina Trading, spol. s.r.o. Praha - Motol 150 00 CZ - Czech Republic 24
13 Algon, a.s. Praha 5 155 21 CZ - Czech Republic 13
14 Altron, a.s. Praha 4 142 21 CZ - Czech Republic 28
15 Anetrophical, s.r.o. Praha 4 140 00 CZ - Czech Republic 4
16 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Praha 1 118 01 CZ - Czech Republic 24
17 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Praha 1 118 01 CZ - Czech Republic 23
18 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 160 00 CZ - Czech Republic 37
19 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 16000 CZ - Czech Republic 21
20 Arriva City, s.r.o. Praha 10 108 00 CZ - Czech Republic 22
21 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Praha 170 00 CZ - Czech Republic 23
22 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město PrahuÚřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Praha 170 00 CZ - Czech Republic 34
23 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město PrahuÚřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Praha 17000 CZ - Czech Republic 27
24 Úřad práce České republiky Praha 170 00 CZ - Czech Republic 32
25 Úřad práce České republiky Praha CZ - Czech Republic 29
26 Úřad práce Čewské republiky Praha 170 00 CZ - Czech Republic 31
27 Úřad práce ČR Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 31
28 Úřad práce ČR Praha 130 00 CZ - Czech Republic 18
29 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 14
30 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 128 00 CZ - Czech Republic 35
31 Asociace českého tradičního obchodu, z.s. Praha 3 130 00 CZ - Czech Republic 26
32 Asociace českých nábytkářů Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 25
33 Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, z.s. Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 23
34 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Praha 8 186 00 CZ - Czech Republic 24
35 Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 26
36 Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 21
37 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z.s. Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 24
38 Association Club Sparta Praha, z.s. Praha 9 190 00 CZ - Czech Republic 2
39 Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 28
40 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 23
41 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Praha 16502 CZ - Czech Republic 19
42 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 20
43 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 21
44 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Praha 6 - Lysolaje 165 02 CZ - Czech Republic 26
45 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Praha 6 - Lysolaje 16502 CZ - Czech Republic 24
46 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 43
47 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Praha 8 - Kobylisy 182 51 CZ - Czech Republic 15
48 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Praha 8 - Kobylisy 18251 CZ - Czech Republic 9
49 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Praha 14100 CZ - Czech Republic 21
50 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Praha 141 00 CZ - Czech Republic 3