"Miasto Kraków": list of contracting authorities

This page lists administrations and contracting authorities involved in public procurement located in Miasto Kraków.

Tot. page: 4 (180 items)

# official name town postal code country views
1 " Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie Kraków 31-514 PL - Poland 17
2 "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o. Kraków 30017 PL - Poland 16
3 "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o. Kraków 30-017 PL - Poland 17
4 "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie Kraków 31-514 PL - Poland 23
5 3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków 30-901 PL - Poland 39
6 3. Regionalna Baza Logistyczna Kraków 30-901 PL - Poland 17
7 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków 30-901 PL - Poland 33
8 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków 30-901 PL - Poland 8
9 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków 30-901 PL - Poland 2
10 Agencja Rozwoju Miasta S.A. Kraków 31-571 PL - Poland 17
11 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 30-059 PL - Poland 12
12 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 30-059 PL - Poland 13
13 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 30-059 PL - Poland 92
14 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków 30-059 PL - Poland 17
15 Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 30-059 PL - Poland 14
16 Akademia Ignatianum w Krakowie Kraków 31-501 PL - Poland 16
17 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków 31-157 PL - Poland 14
18 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha Kraków 31-571 PL - Poland 17
19 Archiwum Narodowe w Krakowie Kraków 30-960 PL - Poland 17
20 Arena Kraków S.A. Kraków 31-571 PL - Poland 8
21 „Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie Kraków 31-514 PL - Poland 20
22 „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie Kraków 31-514 PL - Poland 15
23 „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie Kraków 31-514 PL - Poland 16
24 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kraków 31-115 PL - Poland 23
25 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Kraków 31-115 PL - Poland 26
26 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kraków 31-115 PL - Poland 22
27 Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Kraków 31-115 PL - Poland 21
28 Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kraków 31-115 PL - Poland 12
29 Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa Kraków 31-004 PL - Poland 21
30 Gmina Miejska Kraków – Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Kraków 31-828 PL - Poland 0
31 Gmina Miejska Kraków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Kraków 30-529 PL - Poland 3
32 Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa Kraków 31-004 PL - Poland 27
33 Gmina Miejska Kraków — Urząd Miasta Krakowa Kraków 31-004 PL - Poland 13
34 Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowana przez Miejską Infrastrukturę Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr ZDMK/NO/19/P/436 Kraków 31-586 PL - Poland 15
35 Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowana przez Miejską Infrastrukturę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, działającą na podstawie Pełnomocnictwa nr ZIKIT/NO/17/553 Kraków 31-586 PL - Poland 15
36 Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), pl. Wszystkich Świętych 3–4, reprezentowana przez Miejską Infrastrukturę Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr ZIKIT/NO/17/553 Kraków 31-586 PL - Poland 10
37 Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, (31-004), pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowana przez Miejską Infrastrukturę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, działającą na podstawie Pełnomocnictwa nr ZIKIT/NO/17/553 Kraków 31-586 PL - Poland 16
38 Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, (31-004), pl. Wszystkich Świętych 3–4, reprezentowana przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr ZDMK/NO/19/P/436 Kraków 31-586 PL - Poland 9
39 Gmina Miejska Kraków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Kraków 30-529 PL - Poland 0
40 Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa Kraków 31-004 PL - Poland 21
41 Gmina Miejska Kraków-Urząd Miasta Krakowa Kraków 31-004 PL - Poland 21
42 Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna Kraków 31-033 PL - Poland 1
43 Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna Kraków 31-033 PL - Poland 14
44 Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna Kraków 31-033 PL - Poland 22
45 Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Kraków 31-343 PL - Poland 14
46 Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk Kraków 31-343 PL - Poland 15
47 Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Kraków 31-343 PL - Poland 16
48 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Kraków 31-342 PL - Poland 20
49 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Kraków 30-239 PL - Poland 17
50 Instytut Literatury Kraków 31-112 PL - Poland 13