"Katowicki": list of contracting authorities

This page lists administrations and contracting authorities involved in public procurement located in Katowicki.

Tot. page: 1 (25 items)

  • 1 (current)
# official name town postal code country views
1 Dalkia Polska Energia S.A. Katowice 40-205 PL - Poland 2
2 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice 40-635 PL - Poland 2
3 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice 40-752 PL - Poland 2
4 Główny Instytut Górnictwa Katowice 40-166 PL - Poland 8
5 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Katowice 40-022 PL - Poland 1
6 JSW Koks S.A. Zabrze 41-800 PL - Poland 0
7 Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Katowice 40-322 PL - Poland 3
8 Katowickie Centrum Onkologii Katowice 40-074 PL - Poland 0
9 Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych Chorzów 41-500 PL - Poland 7
10 Miasto Katowice Katowice 40-098 PL - Poland 7
11 Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Jaworzno 43-600 PL - Poland 1
12 Muzeum Śląskie w Katowicach Katowice 40-205 PL - Poland 0
13 Polska Grupa Górnicza S.A. Katowice 40-039 PL - Poland 7
14 Polska Grupa Górnicza SA Katowice 40-039 PL - Poland 0
15 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. G. Załogi Katowice 40-052 PL - Poland 3
16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Minsterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. G. Załogi Katowice 40-052 PL - Poland 7
17 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice 40-055 PL - Poland 1
18 Stadion Śląski Sp. z o.o. Katowice 40-029 PL - Poland 0
19 Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie 41-100 PL - Poland 13
20 Szpital Specjalistyczny w Chorzowie Chorzów 41-500 PL - Poland 32
21 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice 40-514 PL - Poland 9
22 Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice 40-007 PL - Poland 0
23 Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. Jaworzno 43-600 PL - Poland 0
24 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna Chorzów 41-501 PL - Poland 1
25 Zarząd Transportu Metropolitalnego Katowice 40-053 PL - Poland 3
  • 1 (current)