"Miasto Poznań": list of contracting authorities

This page lists administrations and contracting authorities involved in public procurement located in Miasto Poznań.

Tot. page: 3 (101 items)

# official name town postal code country views
1 "Poczta Polska Spółka Akcyjna" Warszawa 00-940 PL - Poland 3
2 "Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o. Poznań 60-415 PL - Poland 4
3 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań 61-325 PL - Poland 0
4 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań 61-325 PL - Poland 2
5 Aquanet S.A. Poznań 61-492 PL - Poland 1
6 Aquanet S.A Poznań 61-492 PL - Poland 0
7 Aquanet SA Poznań 61-492 PL - Poland 9
8 Archiwum Państwowe w Poznaniu Poznań 60-967 PL - Poland 1
9 „Aquanet" S.A. Poznań 61-492 PL - Poland 1
10 „Aquanet” S.A. Poznań 61-492 PL - Poland 6
11 „Poczta Polska Spółka Akcyjna" Warszawa 00-940 PL - Poland 1
12 „Poczta Polska Spółka Akcyjna” Warszawa 00-940 PL - Poland 1
13 „Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Poznań 60-715 PL - Poland 1
14 „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Poznań 60-715 PL - Poland 2
15 „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Poznań 60-715 PL - Poland 0
16 Biblioteka Raczyńskich Poznań 61-739 PL - Poland 0
17 Centrum Kultury Zamek Poznań 61-809 PL - Poland 1
18 ENEA Operator sp. z o.o. Poznań 60-479 PL - Poland 0
19 Enea S.A. Poznań 60-201 PL - Poland 0
20 Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medyczngo im. Karola Marcinkowskiego Poznań 60-535 PL - Poland 2
21 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 60-535 PL - Poland 2
22 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznań 60-535 PL - Poland 1
23 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medyczngo im. Karola Marcinkowskiego Poznań 60-535 PL - Poland 2
24 Ginekologiczno–Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznań 60-535 PL - Poland 1
25 Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Poznań 61-139 PL - Poland 7
26 Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznań 61-704 PL - Poland 2
27 Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań 61-755 PL - Poland 0
28 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Poznań 61-897 PL - Poland 4
29 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Poznań 61-767 PL - Poland 1
30 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Poznań 60-844 PL - Poland 1
31 Kompleksowe Ubezpieczenie Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 61-701 PL - Poland 0
32 Miasto Poznań - Usługi Komunalne Poznań 60-521 PL - Poland 2
33 Miasto Poznań – Usługi Komunalne Poznań 60-521 PL - Poland 0
34 Miasto Poznań, Zarząd Zieleni Miejskiej Poznań 60-194 PL - Poland 2
35 Miasto Poznań Poznań 61-841 PL - Poland 10
36 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. Poznań 60-244 PL - Poland 1
37 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. Poznań 60-244 PL - Poland 0
38 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Poznań 60-201 PL - Poland 3
39 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu Poznań 61-729 PL - Poland 1
40 Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 61-545 PL - Poland 1
41 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 61-545 PL - Poland 3
42 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 61-545 PL - Poland 1
43 Poczta Polska Spółka Akcyjna Warszawa 00-940 PL - Poland 1
44 Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. Poznań 60-189 PL - Poland 2
45 Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Poznań 61-831 PL - Poland 10
46 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Poznań 60-281 PL - Poland 0
47 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. Poznań 61-823 PL - Poland 0
48 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna Poznań 61-823 PL - Poland 2
49 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu Poznań 60-529 PL - Poland 7
50 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu Poznań PL - Poland 1