Credit granting services

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Credit granting services.

For the CPV " Credit granting services [66113000-5]" and "all countries [ALL]" there are: 146 item(s) (794 total)

showing 1 - 25
title country authority name publication deadline
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 PLN (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł)”.
contract award notice
PL Powiat Stargardzki 2019-09-09 2019-12-13
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 30 000 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Skierniewice
contract award notice
PL Miasto Skierniewice 2019-09-10 2019-12-14
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 5 000 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
contract notice
PL Gmina Wołów 2019-12-02 2019-12-14
Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Myszkowa w 2019 r.
contract award notice
PL Gmina Myszków 2019-09-10 2019-12-14
Kiipeilypaikka
contract notice
FI Finice OY 2019-11-15 2019-12-14
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Uniejów na 2019 rok.
notice for changes or additional information
PL Gmina Uniejów 2019-11-29 2019-12-15
Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 22 800 000,00 PLN
notice for changes or additional information
PL Gmina Zielonki 2019-12-02 2019-12-17
Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN
contract award notice
PL Gmina Staroźreby 2019-09-13 2019-12-18
Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
contract award notice
PL Gmina Miasto Ozorków 2019-09-12 2019-12-18
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN
notice for changes or additional information
PL Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie 2019-12-03 2019-12-18
Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 8 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych
contract notice
PL Gmina Bogatynia 2019-11-12 2019-12-18
Procedura aperta per l'appalto del servizio di concessione di un finanziamento da destinare ad un investimento di efficientamento energetico su impianti di pubblica illuminazione
contract notice
IT Jesiservzi S.r.l. 2019-11-25 2019-12-20
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza
contract award notice
PL Miasto Nowy Sącz 2019-09-17 2019-12-21
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 10 401 746,11 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami
contract award notice
PL Gmina Pyskowice 2019-09-18 2019-12-22
Obsługa bankowa budżetu Miasta Suwałk, jednostek organizacyjnych Miasta oraz wskazanych instytucji kultury
contract notice
PL Miasto Suwałki 2019-11-20 2019-12-23
Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400 000 000 RON pentru municipiul Cluj-Napoca
contract notice
RO Municipiul Cluj-Napoca 2019-11-25 2019-12-23
Obsługa bankowa budżetu Miasta Suwałk, jednostek organizacyjnych Miasta oraz wskazanych instytucji kultury
notice for changes or additional information
PL Miasto Suwałki 2019-12-02 2019-12-24
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4 500 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji
contract award notice
PL Powiat Starogardzki - Zarząd Powiatu Starogardzkiego 2019-09-20 2019-12-25
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Włocławek
contract award notice
PL Gmina Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek 2019-09-20 2019-12-25
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 6 500 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2019 roku.
contract award notice
PL Gmina Miasta Wejherowa 2019-09-20 2019-12-25
Udzielenie gminie Radziejowice długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 13 300 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy na 2019 r.
contract award notice
PL Gmina Radziejowice 2019-09-20 2019-12-26
Udzielenie kredytu długoterminowego
contract award notice
PL Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa 2019-09-20 2019-12-26
2 długoterminowe kredyty bankowe w łącznej wysokości 66 740 000,00 PLN dla gminy Kielce
contract award notice
PL Gmina Kielce 2019-09-20 2019-12-26
Udzielenie kredytu długoterminowego
contract award notice
PL Miasto Kolno 2019-09-20 2019-12-26
„Udzielenie konsolidacyjnego kredytu bankowego dla gminy Gnojno w wysokości 3 448 351,00 PLN z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”
contract award notice
PL Gmina Gnojno 2019-09-23 2019-12-27
63+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form