Czech Republic (2019): all notices

Discover the notices and calls for tenders issued in Czech Republic. Use the navigation and search tools to refine the search and the visualization of information.

You might be interested

title country values deadline
Stavba č. 41929 Domov pro seniory Krč II; projektant etapy 0001 a 0002
prior information notice
CZ 7 250 000.00 CZK 2020-10-24
RUK – OVZ – Revitalizace objektů Karolina pro SBZ
prior information notice
CZ 100 000 000.00 CZK 2020-10-24
Ekonomický, mzdový a personální informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně
prior information notice
CZ 8 000 000.00 CZK 2020-10-28
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - 2. část
prior information notice
CZ 124 000 000.00 CZK 2020-10-29
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - 4. část
prior information notice
CZ 121 000 000.00 CZK 2020-10-29
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - 3. část
prior information notice
CZ 165 000 000.00 CZK 2020-10-29
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - 5. část
prior information notice
CZ 59 000 000.00 CZK 2020-10-29
Mobilní hlasové, datové a související služby pro resort Ministerstva spravedlnosti v roce 2020 – 2024
prior information notice
CZ 100 000 000.00 CZK 2020-10-29
Balónkové katétry pro periferní angioplastiku
prior information notice
CZ 13 070 180.00 CZK 2020-10-31
Poskytování služeb podpory informačního systému SYPOS na dobu 4 let
prior information notice
CZ 19 400 000.00 CZK 2020-10-31
Panely hlasitého dorozumívání
prior information notice
CZ 18 000 000.00 CZK 2020-11-03
Fotbalový stadion Hradec Králové
prior information notice
CZ 605 000 000.00 CZK 2020-11-04
Revitalizace krajinářského parku Mošnice - podpora biodiverzity
prior information notice
CZ 10 549 000.00 CZK 2020-11-05
Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
prior information notice
CZ 723 800 000.00 CZK 2020-11-07
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Blatná
prior information notice
CZ 6 993 505.00 CZK 2020-11-07
Pronájem prostor a občerstvení - Jednání zástupců států zapojených do TIMSS
prior information notice
CZ 400 000.00 CZK 2020-11-10
Pronájem prostor a občerstvení - Workshop SICI
prior information notice
CZ 415 000.00 CZK 2020-11-10
Přeprava dříví po ose - divize Mimoň - 2020-2022
prior information notice
CZ 25 000 000.00 CZK 2020-11-10
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik
prior information notice
CZ 97 688 945.00 CZK 2020-11-14
FN Hradec Králové – mobilní skiaskopické RTG přístroje s C ramenem včetně zajištění jejich záručního a pozáručního servisu
prior information notice
CZ 12 510 000.00 CZK 2020-11-19
Rámcová dohoda na dodávku informačních technologií 2020 - 2021 – rozděleno na části
prior information notice
CZ 9 500 000.00 CZK 2020-11-19
Hyperkonvergovaná infrastruktura
prior information notice
CZ 70 000 000.00 CZK 2020-11-20
Analyzátor moči včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu
prior information notice
CZ 5 200 000.00 CZK 2020-11-25
Servisní smlouva - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní, a.s.
prior information notice
CZ 6 380 000.00 CZK 2020-11-25
Dodávka variabilního, víceúčelového zařízení pro ustájení králíků a drůbeže a dodávka vzduchotechniky pro testační stáj
prior information notice
CZ 1 900 000.00 CZK 2020-11-25