Hlavní město Praha (CZ010)

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more in Hlavní město Praha.

849 item(s)

title authority name publication deadline
ČVUT – CIIRC: Laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování
contract notice
České vysoké učení technické v Praze 2019-08-22 2019-09-20
Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci „Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“
contract notice
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. 2019-08-22 2019-09-20
Technická podpora PKI 2020 - 2022
contract notice
Ministerstvo obrany 2019-08-22 2019-09-20
Zajištění outsorcingu reprografických služeb
contract award notice
Hlavní město Praha 2019-06-17 2019-09-20
Nákup defektoskopického vozu pro diagnostiku poruch kolejového svršku v metru
notice for changes or additional information
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 2019-08-26 2019-09-20
Operační stoly s příslušenstvím
contract notice
Institut klinické a experimentální medicíny 2019-08-23 2019-09-20
Dodávky chladící kapaliny pro autobusy
contract award notice – utilities
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 2019-06-17 2019-09-20
Mobilní aplikace pro Národní muzeum
notice for changes or additional information
Národní muzeum 2019-08-23 2019-09-20
Dodávky cévních protéz
contract notice
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2019-08-23 2019-09-20
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
contract notice
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace 2019-08-23 2019-09-20
IROP – Perinatologie – Monitor pro měření transkutánních plynů O2 a CO2 - opakovaná
notice for changes or additional information
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2019-08-23 2019-09-20
GŘ - Automobily velitelské 4x4
contract notice
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 2019-08-23 2019-09-20
Laboratorní pracoviště pro výuku (klima komora) - opakování 2
contract notice
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 2019-08-22 2019-09-20
HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití VI.
contract notice
Institut klinické a experimentální medicíny 2019-08-21 2019-09-20
Servisní zajištění multifunkčních zařízení
contract award notice
Hlavní město Praha 2019-06-17 2019-09-20
Dodávka léků - Avastin – L01XC07
contract award notice
Thomayerova nemocnice 2019-06-14 2019-09-20
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Instalace předokenních žaluzií - Školská budova
contract award notice
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 2019-06-18 2019-09-21
IROP – Onkogynekolgie – Instrumentaria – operační sety a sterilizační kontejnery
contract award notice
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2019-06-17 2019-09-21
IROP - Perinatologie - Mobilní odsávačka
contract award notice
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2019-06-17 2019-09-21
RUK – ÚVT – Dodávka diskových polí pro Ekonomický informační systém Univerzity Karlovy
contract award notice
Univerzita Karlova, Rektorát 2019-06-18 2019-09-21
Monitor recirkulace, krevního průtoku a minutového srdečního objemu
contract award notice
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2019-06-18 2019-09-21
Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6
contract award notice
Městská část Praha 6 2019-06-17 2019-09-21
Zajištění služeb odpadového hospodářství pro VŠCHT Praha – OPAKOVÁNÍ
contract award notice
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2019-06-17 2019-09-21
Servisní služby vybraných RTG modalit III
contract award notice
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 2019-06-19 2019-09-22
Úklidové služby areálů a dopravních prostředků
notice for changes or additional information
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 2019-09-06 2019-09-22
81+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form