Miasto Poznań (PL415) - list of "contract award notice"

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more in Miasto Poznań.
In this page there is the list of "contract award notice" notices..

94 item(s)

title authority name publication deadline
Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 05 03
contract award notice
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. 2019-10-24 2020-01-29
Zakup i dostawa odczynników do badań, kalibratorów, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów i sortera próbek
contract award notice
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2019-10-24 2020-01-30
Płyny infuzyjne na 24 miesiące 2019-2021
contract award notice
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2019-10-24 2020-01-30
Zakup i dostawa leków
contract award notice
Wielkopolskie Centrum Onkologii 2019-10-28 2020-01-31
Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu
contract award notice
Termy Maltańskie Sp. z o.o. 2019-10-28 2020-01-31
Sukcesywna dostawa odczynników dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
contract award notice
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 2019-10-28 2020-01-31
Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu
contract award notice
Miasto Poznań 2019-10-28 2020-01-31
Dostawa z montażem narzędzi i pomocy dydaktycznych oraz szkolenie w zakresie ich użytkowania
contract award notice
Miasto Poznań 2019-10-28 2020-01-31
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu
contract award notice
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 2019-10-28 2020-01-31
Zakup i dostawa nici i staplerów.
contract award notice
Wielkopolskie Centrum Onkologii 2019-10-29 2020-02-01
Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V, testera do badań elektrycznych 60 V oraz stanowiska do przeładowań
contract award notice
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu 2019-10-30 2020-02-02
PN 10/07/2019 – sprzęt komputerowy_IV
contract award notice
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 2019-10-30 2020-02-02
Obsługa kotłowni opalanych paliwem stałym
contract award notice
31 Baza Lotnictwa Taktycznego 2019-10-30 2020-02-02
Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
contract award notice
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2019-10-30 2020-02-02
Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni elektronicznej oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego
contract award notice
Miasto Poznań 2019-10-30 2020-02-02
Świadczenie kompleksowych usług prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej
contract award notice
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2019-10-31 2020-02-05
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu ratownictwa technicznego klasy średniej dla Szkoły Aspirantów w Poznaniu
contract award notice
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 2019-10-31 2020-02-06
Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowe...
contract award notice
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego 2019-10-31 2020-02-06
Programy terapeutyczne
contract award notice
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2019-11-04 2020-02-07
Zakup i dostawa leku Kanjinti i Trastuzumab
contract award notice
Wielkopolskie Centrum Onkologii 2019-11-04 2020-02-07
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz zdzierżawą aparatury do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu
contract award notice
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2019-11-04 2020-02-07
Zakup, dostawa, instalacja wraz z uruchomieniem oraz z szkoleniem - stacja planowania leczenia - 1 szt.
contract award notice
Wielkopolskie Centrum Onkologii 2019-11-04 2020-02-07
Wyroby medyczne jednorazowego użytku - kardiologia
contract award notice
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2019-11-06 2020-02-12
Dostawa produktów leczniczych
contract award notice
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 2019-11-12 2020-02-15
Dostawa mebli biurowych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
contract award notice
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 2019-11-12 2020-02-15

Geographical position

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form

212+1