Poland (2019): all notices

Discover the notices and calls for tenders issued in Poland. Use the navigation and search tools to refine the search and the visualization of information.

You might be interested

title country values deadline
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wyszków w roku 2020
contract notice
PL 17 529 421.64 PLN 2019-11-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2020
contract notice
PL 21 693 420.68 PLN 2019-11-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Manowo w roku 2020
contract notice
PL 7 683 889.82 PLN 2019-11-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pułtusk w roku 2020
contract notice
PL 13 873 540.00 PLN 2019-11-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Osusznica w roku 2020
contract notice
PL 12 961 906.14 PLN 2019-11-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w roku 2020
contract notice
PL 15 860 931.30 PLN 2019-11-22
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złocieniec w roku 2020.” Numer referencyjny: ZG.270.1.1.2019
contract notice
PL 10 525 078.52 PLN 2019-11-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czarnobór w roku 2020
contract notice
PL 11 996 632.35 PLN 2019-11-22
Dostawa piasku kwarcowego jako materiału złoża do kotła fluidalnego
contract notice – utilities
PL 443 000.00 EUR 2019-11-22
Sukcesywna dostawa magnetronów oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb stacji radarowych Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM)
contract notice
PL 1 300 000.00 PLN 2019-11-22
Dostawa sprzętu do podaży leków cytostatycznych i biologicznych (DFP.271.88.2019.ADB)
contract notice
PL 1 399 250.00 PLN 2019-11-22
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tychowo w roku 2020
contract notice
PL 14 390 471.66 PLN 2019-11-22
Dostawa magnetycznego sortera komórkowego na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
contract notice
PL 150 000.00 PLN 2019-11-22
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie gazociągu i przyłączy n/c w msc. Gdańsk, ul. Klonowicza, Grzegorza z Sanoka SG/00064383
contract notice – utilities
PL 180 867.60 PLN 2019-11-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drawsko w roku 2020
contract notice
PL 15 261 505.06 PLN 2019-11-22
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Szczecinek w roku 2020
contract notice
PL 15 521 442.32 PLN 2019-11-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łupawa w roku 2020
contract notice
PL 12 146 517.95 PLN 2019-11-22
Dostawa różnych produktów farmaceutycznych
contract notice
PL 13 522 124.96 PLN 2019-11-22
Dostawa produktów leczniczych w 231 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego SzpitalaZespolonego w Elblągu
contract notice
PL 72 434 300.00 PLN 2019-11-22
Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej powiatów raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego
contract notice
PL 6 706 210.57 PLN 2019-11-22
Dostawa aparatury medycznej stanowiącej doposażenie oddziałów Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu. (NSSU.DFP.271.88.2019.BM)
contract notice
PL 993 385.76 PLN 2019-11-22
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020.”
contract notice
PL 10 517 928.62 PLN 2019-11-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 r. na terenie Nadleśnictwa Dretyń
contract notice
PL 5 846 155.04 PLN 2019-11-22
Zakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjami
contract notice
PL 3 203 963.83 PLN 2019-11-22
Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia w budynkach mieszczących się przy ul. Piaskowej 7, 9 klatka I i V i 11 w terminie od dnia 1.1.2020 r. godzina 00:00 do dnia 21.8.2020 r. godz. 14:00.
contract notice
PL 218 634.00 PLN 2019-11-22