Poland (2019): all notices

Discover the notices and calls for tenders issued in Poland. Use the navigation and search tools to refine the search and the visualization of information.

You might be interested

title country values deadline
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Strachomino oraz szkółki gospodarczej w roku 2020
contract notice
PL 1 833 359.54 PLN 2020-01-22
Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji, elementów górniczych wyciągów szybowych oraz elementów przyszybowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
contract notice – utilities
PL 3 927 012.00 PLN 2020-01-22
Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz Oddziału Neonatologicz...
contract notice
PL 1 440 552.65 PLN 2020-01-22
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2020
contract notice
PL 5 294 617.02 PLN 2020-01-22
Opracowanie projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Wyrzyskiej i Łobżenickiej”.
contract notice – utilities
PL 56 000.00 PLN 2020-01-22
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu do hemodializy wraz z systemem zarządzania danymi terapii, dostawa foteli do dializ oraz dostawa oprogramowania Microsoft wraz z licencjami.
contract notice
PL 958 266.86 PLN 2020-01-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski w latach 2020–2021
contract notice
PL 9 425 187.02 PLN 2020-01-22
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych, warsztatami oraz usługami wsparcia technicznego
contract notice
PL 94 333.33 PLN 2020-01-22
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia w msc. Tczew (3 części)
contract notice – utilities
PL 192 957.60 PLN 2020-01-22
Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW) wraz z metodykami
contract notice
PL 18 608 130.08 PLN 2020-01-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2020 – pakiet I
contract notice
PL 2 356 899.00 PLN 2020-01-22
Dostawa i uruchomienia zaawansowanych symulatorów pacjenta dorosłego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie
contract notice
PL 1 363 199.25 PLN 2020-01-22
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej, drodze wewnętrznej przy ul. Listopadowej, ul. Tadeusza i ul. Krzeptowskiego w Łodzi
contract notice – utilities
PL 6 821 640.96 PLN 2020-01-22
Dostawa leków w ramach programów lekowych
contract notice
PL 5 173 216.43 PLN 2020-01-22
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi sprzątania w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
contract notice
PL 1 828 987.60 PLN 2020-01-22
Dzierżawa 60 sztuk fabrycznie nowych, miejskich autobusów niskopodłogowych
contract notice – utilities
PL 96 141 311.95 PLN 2020-01-22
Sprzedaż biletów wstępu do TPN w roku 2020
contract notice
PL 1 070 000.00 PLN 2020-01-22
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego SM dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
contract notice
PL 4 804 537.96 PLN 2020-01-22
Opracowanie pełnej dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictw: Chotyłów i Zwierzyniec obręb leśny Zwierzyniec
contract notice
PL 1 739 433.39 PLN 2020-01-22
Dostawa produktów leczniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
contract notice
PL 9 965 020.21 PLN 2020-01-23
Usługa wparcia techniczno-merytorycznego dla Systemu Naborów i Oceny Wniosków (SNOW)
contract notice
PL 1 203 788.00 PLN 2020-01-23
„Likwidacja wymiennikowni grupowej W-109 wraz z budową przyłączy do istniejących budynków oraz instalacją węzłów indywidualnych w rejonie ul. Stojałowskiego, ul. Solarza i ul. Zbyszewskiego"
contract notice – utilities
PL 60 010 212.52 PLN 2020-01-23
Sukcesywna dostawa, uruchomienie i sprawowanie serwisu gwarancyjnego Kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
contract notice
PL 341 749.93 PLN 2020-01-23
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia w msc. Łęgowo ul. Leśna, Długa, Tczewska SG/00224106.
contract notice – utilities
PL 89 812.80 PLN 2020-01-23
Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiochirurgicznych
contract notice
PL 3 605 049.52 PLN 2020-01-23