Nakup super-računalniškega sistema HP Petascale, imenovanega EUROHPC VEGA

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 183-445016 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Institut informacijskih znanosti 7 info
SLOVENIJA (SI) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Other
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance SLOVENIJA (SI) more
Country SL; - country: SI
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-09-23 00:00:00
Deadline 2020-09-17 00:00:00
Values 16˙500˙000.00 EUR (estimated total)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-454564-001

1 DELETION_DATE: 20200917

1 FORM_LG_LIST: SL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 183

2 DATE_PUB: 20190923

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 183-445016

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445016-2019:TEXT:SL:HTML

2 LG_ORIG: SL

2 ISO_COUNTRY

INFO: SI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.izum.si

2 ORIGINAL_CPV: Super computer

INFOCODE: 30211100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 16500000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190918

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвeния

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Суперкомпютър (с голяма изчислителна мощ)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovinsko

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Superpočítače

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenien

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supercomputer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowenien

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supercomputer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβενία

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπερ-υπολογιστής

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Super computer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovenia

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Superordenador

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sloveenia

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Superarvutid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supertietokone

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovénie

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Superordinateur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóivéin, an t

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Super computer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenija

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Superračunalo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovénia

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szuperszámítógépek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supercomputer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovėnija

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Superkompiuteris

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovānija

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Superdators

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovenja

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kompjuter ta' qawwa kbira

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenië

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supercomputer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowenia

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Superkomputery

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovénia

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supercomputador

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supercomputer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovinsko

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Superpočítače

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenija

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Super računalnik

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenien

3 --- TI_TOWN   value: Maribor

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Superdator

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Institut informacijskih znanosti

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Institut informacijskih znanosti

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 5258880000

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Prešernova ulica 17

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Maribor

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 2000

INFO4: SI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Branko Zebec

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +386 22520421

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: rivr-vega@izum.si

L: 4 --- key: (FAX)   value: +386 22524334

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.izum.si

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Raziskovalna

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Nakup super-računalniškega sistema HP Petascale, imenovanega EUROHPC VEGA

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: JN01/2019-PO

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: To javno naročilo je namenjeno pridobitvi sodobnega super-računalniškega sistema HP Petascale, imenovanega EUROHPC VEGA. Sistem je kombinacija najsodobnejših, visoko zmogljivih računalniških, omrežnih in pomnilniških komponent, skupaj s programskimi rešitvami, potrebnimi za učinkovito in dosledno delovanje.

L: 4 --- key: (P)   value: Ocenjena vrednost naročila je 16,5 milijona EUR brez DDV.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 16500000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, SI-2000 Maribor

4 SHORT_DESCR

5 P: To javno naročilo je namenjeno pridobitvi sodobnega super-računalniškega sistema HP Petascale, imenovanega EUROHPC VEGA. Sistem je kombinacija najsodobnejših, visoko zmogljivih računalniških, omrežnih in pomnilniških komponent, skupaj s programskimi rešitvami, potrebnimi za učinkovito in dosledno delovanje.

5 P: Ocenjena vrednost naročila je 16,5 milijona EUR brez DDV.

5 P: Več informacij je na voljo na https://www.hpc-rivr.si/novice/, kjer je na voljo dokument Opis infrastruktura HPC RIVR z dvema prilogama (tlorisa predvidene postavitve). Vsi objavljeni dokumenti so zgolj informativne narave ter predstavljajo delovna gradiva, ki se lahko do objave javnega naročila še spreminjajo in dopolnjujejo. Navedeno predstavlja vse informacije, ki jih ima naročnik v tem trenutku na voljo. Naročnik si pridržuje možnost da naročila ne objavi ali da objavi naročilo, katerega vsebina se bo razlikovala od predhodno objavljenih dokumentov.

4 INFO_ADD

5 P: Naročnik si pridržuje pravico izvesti strokovni dialog s potencialnimi ponundiki na trgu oziroma izvesti predhodno preverjanje trga v smislu 64. člena ZJN-3 glede predmeta javnega naročila.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-15

2 LEFTI

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 8.11.2019 10:00:00

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-18

12+1