Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w latach 2019-2021

contract notice

Following the summary about the notice 2019/S 084-200501 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie 10 info
Wrocławski (PL518) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Wrocławski (PL518) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2019-04-30 00:00:00
Deadline 2019-05-31 00:00:00
Values 15˙673.00 PLN (estimated total)
Linked information and documents

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-204994-001

1 DELETION_DATE: 20190531

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 84

2 DATE_PUB: 20190430

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 084-200501

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200501-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

2 IA_URL_ETENDERING: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_oborniki_slaskie/zamowienia_publiczne

2 ORIGINAL_CPV: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

INFOCODE: 77000000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 15673.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190426

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190531 09:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες γεωργίας, δασοκομίας, φυτοκομίας, υδατοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Põllumajandus-, metsandus-, aiandus-, vesiviljelus- ja mesindusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti, méhészeti és akvakultúrával kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības, akvakultūras un biškopības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-akkwakultura u ta' l-apikultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de agricultura, silvicultura, horticultura, aquicultura e apicultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură şi apicultură

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Wrocławska 12

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Oborniki Śląskie

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 55-120

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tomasz Lechki

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 713105760

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tomasz.lechki@wroclaw.lasy.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 713105761

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_oborniki_slaskie/zamowienia_publiczne

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Gospodarka leśna

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w latach 2019-2021

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: SAZ.270.1.4.2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na corocznym (przez 3 lata), jednokrotnym wykoszeniu łąk selernicowych (6440) o powierzchni 6,53 ha (w 2019 roku – 5,04 ha) położonych w granicy Obszaru Natura 2000 Dolina Widawy, oraz łąk świeżych (6510) na powierzchni 1,43 ha, położonych w granicach Obszaru Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”, zebranie z nich biomasy oraz jej wywiezienie z gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Nadleśnictwo przekaże nieodpłatnie zebraną biomasę wykonawcy prac. Biomasa ta może być przez niego dowolnie zagospodarowana. Należy wziąć pod uwagę, przy kalkulacji ceny ofertowej, warunki terenowe każdej z lokalizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Zał. nr 7 do SIWZ. Terminy prac zostały zawarte w Harmonogramie prowadzenia prac stanowiącym Zał. nr 8 do SIWZ, Pozostałe warunki zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Zał. nr 6 do SIWZ.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 15673.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: POLSKA, województwo dolnośląskie, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, leśnictwa: Jary i Radecz.

4 SHORT_DESCR

5 P: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na corocznym (przez 3 lata), jednokrotnym wykoszeniu łąk selernicowych (6440) o powierzchni 6,53 ha (w 2019 roku – 5,04 ha) położonych w granicy Obszaru Natura 2000 Dolina Widawy, oraz łąk świeżych (6510) na powierzchni 1,43 ha, położonych w granicach Obszaru Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”, zebranie z nich biomasy oraz jej wywiezienie z gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.

5 P: 1.Opis przedmiotu zamówienia

5 P: a) Siedlisko: 6440 łąki selernicowe, leśn. Jary, adres leśny: 13-19-2-11-459-l-99 (pow. 0,15 ha), 13-19-2-11-459-m-00 (pow. 1,47 ha), 13-19-2-11-459-o-00 (pow. 1,42 ha), 13-19-2-11-459-t-00 (pow. 0,23 ha), 13-19-2-11-459-x-00 (pow. 0,14 ha), 13-19-2-11-459-bx-00 (pow. 0,33 ha), 13-19-2-11-459-dx-00 (pow. 0,17 ha),13-19-2-11-459-ix-00 (pow. 0,18 ha), 13-19-2-11-459-kx-00 (pow. 0,17 ha), 13-19-2-11-456-r-00 (pow. 0,78 ha). Dopuszczalny okres koszenia: w 2019 r.: 15-30.06.2019 lub 01.09-31.10.2019; w 2020 r.: 15–30.06.2020 lub 01.09-31.10.2019; w 2021 r.: 15-30.06.2021 lub 01.09-31.10.2021.

5 P: b) Siedlisko: 6510 łąki świeże, leśn. Radecz, adres leśny: 13-19-1-05-305-n-00 (pow. 0,29 ha), 13-19-1-05-305-o-00 (pow. 1,14 ha). Dopuszczalny okres koszenia: w 2019 r.: 15.06-30.09.2019; w 2020 r.:15.06–30.09.2020; w 2021 r.: 15.06–30.09.2021.

5 P: c) Siedlisko: 6440 łąki selernicowe, leśn. Jary, adres leśny: 13-19-2-11-456-k-00 (pow. 1,49 ha). Dopuszczalny okres koszenia: w 2020 r.: 15.06–30.06.2020 lub 01.09-31.10.2020; w 2021 r.: 15.06–30.06.2021 lub 01.09-31.10.2021.

5 P: 2.Szczegółowe warunki wykonania prac:

5 P: a) wykoszenie łąk w terminach podanych w powyżej w pkt 1,

5 P: b) wysokość koszenia 5-15 cm,

5 P: c) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni,

5 P: d) zebranie skoszonej biomasy musi nastąpić w terminie do 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

5 P: e) zwiezienie biomasy z łąki i wywiezienie z gruntów w zarządzie Nadleśnictwa musi nastąpić w terminie 7 dni po jej zebraniu,

5 P: f) dopuszcza się koszenie ręczne urządzeniami tworzącymi pokos.

5 P: 3. Nadleśnictwo przekaże nieodpłatnie zebraną biomasę wykonawcy prac. Biomasa ta może być przez niego dowolnie zagospodarowana (może ją również sprzedać).

5 P: 4. O wykonaniu prac wykonawca poinformuje pisemnie.

5 P: 5. Wykonawca po wykonaniu prac wystawi rachunek/ fakturę na Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.

5 P: 6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie protokołu odbioru prac potwierdzonego przez miejscowego leśniczego.

5 P: 7. Obowiązki Wykonawcy:

5 P: a) zakaz:

5 P: — dokonywania wszelkich zmian w obszarze objętym ochroną, a w szczególności zmian w stosunkach wodnych zmierzających do osuszenia terenu,

5 P: — wydobywania kopalin (piasku, żwiru),

5 P: — wywozu, składowania i wylewania odpadów,

5 P: — chwytania i zabijania zwierząt,

5 P: — wprowadzania obcych gatunków roślin i zwierząt,

5 P: — zakaz palenia ognisk, wypalania traw i biwakowania.

5 P: b) obowiązuje zakaz przeorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych oraz podsiewu,

5 P: c) obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin.

5 P: d) zawiadomić Zamawiającego o wszelkich okolicznościach które mogą przeszkodzić w wykonaniu lub wykonywaniu przedmiotu umowy.

5 P: .

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zam. zawarty został w zał. nr 7 do SIWZ, a Harmonogram prowadzenia prac znajduje się w zał. nr 8 do SIWZ.

5 P: .

5 P: Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zam. podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zam. z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakr. rzecz.), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

5 P: .

5 P: Obowiązek zatrudnienia opisano w sekcji III.2.2) ogłoszenia.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin płatności

AC_WEIGHTING: 40 %

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60 %

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 15673.00

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2021-11-16

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe POIS.02.04.00-00-0200/16

4 INFO_ADD

5 P: Stosuje się procedurę z art. 24aa Pzp. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku udz. w postępow. wymieniono w sekcji VI.3 oraz sekcji III.1.1 ogłoszenia.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

L: 4 --- key: (P)   value: Wymagane wadium: 450 PLN na zasadach opisanych w rozdziale 9 SIWZ, wnoszone w następujących formach: (1) pieniądzu, (2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, (3) gwarancjach bankowych, (4) gwarancjach ubezpieczeniowych, (5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

L: 4 --- key: (P)   value: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: b) dowody określające, że usługi wskazane w JEDZ na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonywane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

L: 4 --- key: (P)   value: d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

L: 4 --- key: (P)   value: e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

L: 4 --- key: (P)   value: f) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

L: 4 --- key: (P)   value: CIĄG DALSZY W SEKCJI: III.1.2)

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej i finansowej.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - CIĄG DALSZY Z SEKCJI: III.1.1)

L: 4 --- key: (P)   value: g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP) (niezobowiązujący wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)

L: 4 --- key: (P)   value: h) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP) (niezobowiązujący wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)

L: 4 --- key: (P)   value: i) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP (niezobowiązujący wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)

L: 4 --- key: (P)   value: j) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP (niezobowiązujący wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)

L: 4 --- key: (P)   value: k) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 27.09.2017 r.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) (niezobowiązujący wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)

L: 4 --- key: (P)   value: Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - k SIWZ Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 ustawy PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – k SIWZ powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

L: 4 --- key: (P)   value: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.

L: 4 --- key: (P)   value: CIĄG DALSZY PONIŻEJ

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - CIĄG DALSZY Z POWYŻSZEJ RUBRYKI

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą

L: 4 --- key: (P)   value: 1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z punktem 7.3 SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci należy w oryginale dołączyć do oferty.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca, który wskazując spełniane warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 b ustawy PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 7.1. lit. c – k SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. c - k SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) o których mowa w pkt 7.1. lit. c), d) i e) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

L: 4 --- key: (P)   value: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

L: 4 --- key: (P)   value: b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

L: 4 --- key: (P)   value: 2) o których mowa w pkt 7.1. lit. f) SIWZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Dokumenty, o których mowa w rozdz. 7 pkt 7.4 ppkt 2 i 7.4 ppkt 1 litera a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4 ppkt. 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. postanowienia punktu 7.5 SIWZ stosuje się odpowiednio.

L: 4 --- key: (P)   value: CIĄG DALSZY W SEKCJI: III.1.3)

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych obejmujących koszenie, wartość umowy nie może być mniejsza niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł) brutto.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - CIĄG DALSZY Z SEKCJI: III.1.2)

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale 7 pkt 7.1 litera f) składa dokument, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 7.4 pkt 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 6.1 i 6.2 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

L: 4 --- key: (P)   value: a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

L: 4 --- key: (P)   value: c) JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone przed upływem terminu składania ofert pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

L: 4 --- key: (P)   value: d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. c – k obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

L: 4 --- key: (P)   value: CIĄG DALSZY PONIŻEJ

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - CIĄG DALSZY Z POWYŻSZEJ RUBRYKI

L: 4 --- key: (P)   value: e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

L: 4 --- key: (P)   value: f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

L: 4 --- key: (P)   value: g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Cena – 60 %,

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Termin płatności – 40 %.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

L: 4 --- key: (P)   value: Cn

L: 4 --- key: (P)   value: C = ------ x100 pkt x 60 %

L: 4 --- key: (P)   value: Co

L: 4 --- key: (P)   value: Gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych, Co - cena oferty ocenianej.

L: 4 --- key: (P)   value: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ). W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

L: 4 --- key: (P)   value: Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Kryterium termin płatności (TP) – waga 40 %

L: 4 --- key: (P)   value: Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium: TP - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wyżej podanego kryterium, przyjmuje się 40 pkt. 7 dni - 0 pkt, 14 dni - 10 pkt, 21 dni - 20 pkt, 30 dni - 40 pkt

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w rozdziale 14 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach określonych w § 11 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający przewidział klauzule waloryzacyjne opisane w § 11 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający przewidział możliwość zmiany Harmonogramu prowadzenia prac na zasadach określonych w § 11 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny (brutto) łącznej zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. osób wykonujących czynności polegające na koszeniu w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy na zasadach określonych w SIWZ i wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-05-31

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 09:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2019-07-29

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-05-31

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 09:15

4 PLACE

5 P: Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.5.2019 r. o godz. 9.15 w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie, pokój nr 4 (sala konferencyjna).

4 INFO_ADD

5 P: Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Ofertę (w tym kosztorys ofertowy) oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Złożenie oferty:

L: 4 --- key: (P)   value: a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem (Załącznik nr 1 do SIWZ).

L: 4 --- key: (P)   value: b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.) w szczególności: doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

L: 4 --- key: (P)   value: d) Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

L: 4 --- key: (P)   value: e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

L: 4 --- key: (P)   value: f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI znajdują się w rozdziale 8 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

L: 4 --- key: (P)   value: Jeżeli oferta zawiera informacje, które wg Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z26.2.2018 r.: Dz.U. z 2018 r. poz. 419 z późn.zm.) i jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wówczas informacje takie nie będą ujawniane. Informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie ww. pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

L: 4 --- key: (P)   value: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT został opisany w rozdz. 11 SIWZ

L: 4 --- key: (P)   value: W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowalnym podpisem Ofertę zawierającą:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) formularz Oferty (zał. nr 1 do SIWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym (zał. nr 1a do SIWZ).

L: 4 --- key: (P)   value: 2) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,

L: 4 --- key: (P)   value: 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

L: 4 --- key: (P)   value: 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ

L: 4 --- key: (P)   value: 5) JEDZ

L: 4 --- key: (P)   value: 6) JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega

L: 4 --- key: (P)   value: 7) JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

L: 4 --- key: (P)   value: 8) Wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko w formie niepieniężnej).

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-04-26

6+1