Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019 – obręb Bagno

contract award notice

Following the summary about the notice 2019/S 033-074726 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
Wrocławski (PL518) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Wrocławski (PL518) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Contract award without prior publication
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2019-02-15 00:00:00
Deadline 2019-05-23 00:00:00
Values 1˙331˙209.34 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2019/S 004-005570

2019/S 004-005570 (voluntary ex ante transparency notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-074259-001

1 DELETION_DATE: 20190523

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 33

2 DATE_PUB: 20190215

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 033-074726

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:074726-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

2 ORIGINAL_CPV: Forestry services

INFOCODE: 77200000

2 ORIGINAL_CPV: Logging services

INFOCODE: 77210000

2 ORIGINAL_CPV: Services incidental to logging

INFOCODE: 77211000

2 ORIGINAL_CPV: Timber harvesting services

INFOCODE: 77211100

2 ORIGINAL_CPV: Transport of logs within the forest

INFOCODE: 77211200

2 ORIGINAL_CPV: Tree-clearing services

INFOCODE: 77211300

2 ORIGINAL_CPV: Tree-cutting services

INFOCODE: 77211400

2 ORIGINAL_CPV: Tree-maintenance services

INFOCODE: 77211500

2 ORIGINAL_CPV: Tree seeding

INFOCODE: 77211600

2 ORIGINAL_CPV: Services incidental to forestry

INFOCODE: 77230000

2 ORIGINAL_CPV: Forestry management services

INFOCODE: 77231000

2 ORIGINAL_CPV: Forest pest control services

INFOCODE: 77231200

2 ORIGINAL_CPV: Afforestation services

INFOCODE: 77231600

2 ORIGINAL_CPV: Forest-firefighting services

INFOCODE: 75251120

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1331209.34

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 004-005570

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190212

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Contract award without prior publication

INFOCODE: V

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby v oblasti lesnictví

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser inden for skovbrug

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δασοκομίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forestry services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios forestales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Metsandusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Metsänhoitopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services sylvicoles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forestry services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Šumarske usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Erdészeti szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi forestali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miškininkystės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mežsaimniecības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-foresterija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bosbouwdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi leśnictwa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços florestais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii pentru silvicultură

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lesnícke služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gozdarske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Skogstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Wrocławska 12

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Oborniki Śląskie

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 55-120

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tomasz Lechki

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 713105760

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tomasz.lechki@wroclaw.lasy.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 713105761

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Gospodarka leśna

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019 – obręb Bagno

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: SAZ.270.1.6.2018

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie – obręb Bagno w okresie od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 1.1.2019 roku) do 30.4.2019 roku.

3 --- VAL_TOTAL   value: 1331209.34

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Polska, województwo dolnośląskie, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, leśnictwa (Obręb Bagno): Cieplice, Zwierzyniec, Lipnica, Kraniec, Radecz.

4 SHORT_DESCR

5 P: a) Zagospodarowanie lasu:

5 P: — Zagospodarowanie lasu (hodowla lasu) prace godzinowe ręczne normowane - 7 128,37 rh,

5 P: — Zagospodarowanie lasu (hodowla lasu) prace godzinowe mechaniczne nienormowane - 61,50 mh,

5 P: — Grodzenia (budowa nowych grodzeń) prace godzinowe ręczne - 6 995,5 rh,

5 P: — Grodzenia (budowa nowych grodzeń) prace godzinowe mechaniczne - 79,5 mh,

5 P: — Prace obserwatora na dostrzegalni p.poż. wraz z pozostawaniem w gotowości do pracy-ryczałt - 2 miesiące,

5 P: — Prace mechaniczne ciągnikiem z pługiem przy oborywaniu pożarzysk wraz z pozostawaniem w gotowości do pracy-ryczałt - 2 miesiące.

5 P: b) Pozyskanie drewna; cięcia zupełne - rębne (rębnie I): IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW; pozostałe cięcia rębne - realizowane w ramach rębni: IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK; trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne: TPP, TPPK, TPN, TPNK, CSS, CSSK; trzebieże wczesne i czyszczenia późne: TWP, TWPK, TWN, TWNK, CP-P, CP-PK: Całkowity wyrób drewna pilarką (CWDPN) Całkowity wyrób drewna (CWDN-D) - 15 562 m,

FT: 3

5 P: c) Cięcia przygodne i pozostałe: DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW: Całkowity wyrób drewna pilarką (CWDPN) Całkowity wyrób drewna (CWDN-D) - 3 938 m,

FT: 3

5 P: d) Zrywka drewna: Zrywka drewna (ZRYWKA) - 19 500 m,

FT: 3

5 P: e) Podwóz drewna: Podwóz drewna (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-D3) - 900 m.

FT: 3

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie udzielane w trybie z wolnej ręki było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (numer ogłoszenia: 2017/S 212-440510, nr postępowania: SAZ.270.1.11.2017) i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

2 PROCEDURE

3 PT_AWARD_CONTRACT_WITHOUT_CALL

4 D_OUTSIDE_SCOPE

4 D_JUSTIFICATION

5 P: Przesłanki faktyczne zastosowanego trybu zamówienia z wolnej ręki mają związek z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019” – Pakiet 1 (część nr 1 zamówienia) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4. W ww. postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na wymienioną powyżej część zamówienia wpłynęła 1 ważna oferta. Cena złożonej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny zaproponowanej w ofercie.

5 P: Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa ustawowych zadań z zakresu gospodarki leśnej po upływie terminu realizacji (po 31.12.2018 r.) umowy SAZ.271.1.1.2018 z 15.01.2018 r. na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2018” (Pakiet 1), zaistniała konieczność wyłonienia wykonawcy ww. prac zapewniających ich ciągłość, tj. od dnia 1.1.2019 do 30.4.2019 r. Po wyłonieniu Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki zostanie przeprowadzone nowe postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w zadania w roku 2019, którego zakres pomniejszony zostanie o prace przewidziane w zamówieniu z wolnej ręki.

5 P: Podstawę prawną wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki stanowi art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 3.10.2018 r.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Zamówienie udzielane w trybie z wolnej ręki było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (numer ogłoszenia: 2017/S 212-440510, nr postępowania: SAZ.270.1.11.2017) i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które zostało udzielone w dniu 15.1.2018 r. Zamówienia udzielane w trybie z wolnej ręki polegać mogą na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego (nr postępowania: SAZ.270.1.11.2017). Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień objęte mogą być prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ zamówienia podstawowego, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ do zamówienia podstawowego oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te mogą być udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 004-005570

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019 – obręb Bagno

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-01-14

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Zakład UsługLesnych s.c. Marian Koza, Bogdan Mackiewicz

ADDRESS: Górowo 63

TOWN: Prusice

POSTAL_CODE: 55-110

7 COUNTRY

E_MAIL: marian.koza@poczta.fm

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Dąbrowski Marek Zakład Usługowy „Banderas”

ADDRESS: ul. Uskorska 26/1

TOWN: Wołów

POSTAL_CODE: 56-100

7 COUNTRY

E_MAIL: banderas26@o2.pl

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Juniperus Krzysztof Małaczyński

ADDRESS: Wiklina 31

TOWN: Wąsosz

POSTAL_CODE: 56-210

7 COUNTRY

E_MAIL: malaczynski_krzysztof@o2.pl

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Przedsiębiorstwo wielobranżowe Arpol Marcin Radziszewski

ADDRESS: Smogorzówek 22

TOWN: Wińsko

POSTAL_CODE: 56-160

7 COUNTRY

E_MAIL: marcin.radziszewski@o2.pl

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1331209.34

5 VAL_TOTAL: 1418577.40

4 LIKELY_SUBCONTRACTED

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-02-12

2+1