Praha (CZ01)

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more in Praha.

159 item(s)

title authority name publication deadline
IT vybavení pro projekt ISF
notice for changes or additional information
Česká republika – Ministerstvo vnitra 2021-01-27 2021-02-25
Rozšíření RCI clusteru
contract notice
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 2021-01-29 2021-02-25
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
contract notice
Státní zdravotní ústav 2021-01-18 2021-02-25
Dodávka informačního systému pro ekonomickou agendu a lesní výrobu III
contract notice
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 2021-01-22 2021-02-26
Zajištění služeb správce webu
contract notice
Česká filharmonie, příspěvková organizace 2021-02-02 2021-03-01
Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
notice for changes or additional information
Česká zemědělská univerzita v Praze 2021-02-02 2021-03-01
Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic
contract notice
Hlavní město Praha 2021-02-01 2021-03-01
Sestava pro dynamické zatěžování - polohovací a měřicí zařízení
notice for changes or additional information
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 2021-02-02 2021-03-01
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 5: SME Assembly
notice for changes or additional information
Česká republika - Úřad vlády České republiky 2021-01-26 2021-03-01
Užívací práva k software antivirové ochrany IS ČSSZ
contract notice
ČR – Česká správa sociálního zabezpečení 2021-01-29 2021-03-01
Úpravy MBP ve vztahu k IS EES
contract notice
Česká republika - Ministerstvo vnitra 2021-01-22 2021-03-01
Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
notice for changes or additional information
Česká zemědělská univerzita v Praze 2021-02-10 2021-03-03
Technická podpora a rozvoj aplikace elektronických dražeb APED
contract notice
Česká republika - Generální finanční ředitelství 2021-02-15 2021-03-03
Realizace sběru dat pro 2. cyklus šetření PIAAC II
contract notice
Národní pedagogický institut České republiky 2021-01-15 2021-03-03
Dodávky elektrod a svařovacích drátů
contract notice – utilities
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 2021-02-09 2021-03-08
FEL - Dodávka výpočetní techniky 02/2021
contract notice
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 2021-02-10 2021-03-08
Technická podpora a správa webů Finanční správy ČR
contract notice
Česká republika - Generální finanční ředitelství 2021-02-12 2021-03-12
Služby technické podpory produktů Microsoft
contract notice
Cendis, s.p. 2021-02-12 2021-03-12
Rozšíření RCI clusteru
notice for changes or additional information
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 2021-02-12 2021-03-12
Technická a servisní podpora systému IBS
contract notice
Ministerstvo vnitra ČR 2021-02-10 2021-03-15
Smluvní zajištění systémové a aplikační podpory platformy HCL Notes and Domino, podpora Active Directory, správa eSSL, podpora webových prezentací pro ZSMV.
contract award notice
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 2021-01-08 2021-04-14
Zajištění překladatelských služeb 2020-2023
contract award notice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2021-01-08 2021-04-14
Dodávka angiografických systémů pro kardiologické výkony 2020 - sdružený nákup
contract award notice
Fakultní nemocnice Plzeň 2021-01-08 2021-04-15
Rozšíření síťového úložiště RCI klastru
contract award notice
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 2021-01-08 2021-04-15
ČVUT-CIIRC: Zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů II
contract award notice
České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 2021-01-08 2021-04-15

Geographical position

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form

731+1