Sprzątanie terenów utwardzonych zewn. i zieleńców przy wskazanych bud. zarządzanych przez ZGN, sprzątanie pow. wew.we wskazanych, sprzątanie bud. garażowego, mycie mechaniczne hal garażowych

contract award notice

Following the summary about the notice 2019/S 233-572333 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Miasto Warszawa (PL911) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Miasto Warszawa (PL911) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2019-12-03 00:00:00
Deadline 2020-03-07 00:00:00
Values 802˙887.88 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2019/S 175-426367

2019/S 175-426367 (contract notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-582622-001

1 DELETION_DATE: 20200307

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 233

2 DATE_PUB: 20191203

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 233-572333

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572333-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.zgn-praga-pn.waw.pl

2 ORIGINAL_CPV: Cleaning services

INFOCODE: 90910000

2 ORIGINAL_CPV: Building-cleaning services

INFOCODE: 90911200

2 ORIGINAL_CPV: Car park cleaning services

INFOCODE: 90914000

2 ORIGINAL_CPV: Snow-clearing services

INFOCODE: 90620000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 802887.88

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 175-426367

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191128

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Úklidové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rengøring

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reinigungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες καθαρισμού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cleaning services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de limpieza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puhastusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Siivous- ja puhdistuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de nettoyage

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cleaning services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge čišćenja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Takarítási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di pulizia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Valymo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uzkopšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tat-tindif

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reinigingsdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi sprzątania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de limpeza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de curăţenie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Upratovacie služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve čiščenja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Städning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Jagiellońska 23

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 03-719

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Agnieszka Michałowska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 222054165

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamow@zgn-praga-pn.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.zgn-praga-pn.waw.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: jednostka budżetowa m.st. Warszawy

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: zarządzanie nieruchomościami

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Sprzątanie terenów utwardzonych zewn. i zieleńców przy wskazanych bud. zarządzanych przez ZGN, sprzątanie pow. wew.we wskazanych, sprzątanie bud. garażowego, mycie mechaniczne hal garażowych

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: DNZP.261.77.2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców przy wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku garażowego, mycie mechaniczne hal garażowych.

3 --- VAL_TOTAL   value: 802887.88

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie sprzątania terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców przy wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN; sprzątanie powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN; sprzątanie powierzchni wewnętrznej czterokondygnacyjnego budynku garażowego, wyposażonego w dźwig przy ul. Jagiellońskiej 47L oraz czterokrotne mechaniczne mycie hal garażowych –w budynkach przy ul. Grodzieńskiej 34 i ul. Białostockiej 51.

5 P: Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część tj. Projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załącznikami tj. Wykaz adresowy z zestawieniem powierzchni – załącznik nr 2, 2A, 2B i 2C do umowy; Zakresem i minimalną częstotliwością prac porządkowych do wykonania – załącznik nr 3 do umowy, Zleceniem – załącznik nr 4 do umowy, Protokołem wprowadzenia – załącznik nr 5 do umowy, Protokołem odbioru robót – załącznik nr 6 do umowy.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 EAUCTION_USED

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 175-426367

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Sprzątanie terenów utwardzonych zewn.i zieleńców przy wskazanych bud. zarządzanych przez ZGN, sprzątanie pow. wew.we wskazanych, sprzątanie bud. garażowego, mycie mechaniczne hal garażowych

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-27

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: P.H.U. Gamma Andrzej Zakrzewski

ADDRESS: ul. Konarskiego 8

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 01-3355

7 COUNTRY

E_MAIL: zakrzewski_gamma@wp.pl

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 955210.57

5 VAL_TOTAL: 802887.88

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych w rozdziale XIX ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej UZP

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-28

11+1