Romania (2019): all notices

Discover the notices and calls for tenders issued in Romania. Use the navigation and search tools to refine the search and the visualization of information.

You might be interested

title country values deadline
Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul de investiție „DALI + PT reabilitare imobil Cinematograf Dacia” Timișoara
prior information notice
RO 4 410.00 RON 2020-08-07
Servicii complexe de comunicație pentru Primăria Municipiului Timișoara
prior information notice
RO 168 216.00 RON 2020-08-07
Achiziție dotări echipamente, montare şi punere în funcţie a unui sistem de filtrare, dozare-control și încălzire a apei la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv Bega
prior information notice
RO 214 285.72 RON 2020-08-08
Achiziția serviciilor de pază la obiectivele din cadrul municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru o perioada de 12 luni, cod unic de identificare: 4230487/2019/73
prior information notice
RO 1 899 412.80 RON 2020-08-11
Servicii de operare și întreținere pentru „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”
prior information notice
RO 7 043 425.00 RON 2020-08-11
Serviciul de colectare, transport, depozitare/valorificare a deșeurilor vegetale și a deșeurilor din construcții provenite din demolări, din activități de reamenajare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO 29 722 332.00 RON 2020-08-12
Contract de achiziție publică de furnizare aparatură medicală, divizat pe 6 loturi
prior information notice
RO 5 008 583.00 RON 2020-08-13
Servicii de proiectare și execuție pentru: creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca – Grup 10 (2 blocuri)
prior information notice
RO 1 132 388.31 RON 2020-08-13
Emergency Situation Equipment Procurement for Municipality of Drobeta-Turnu Severin
prior information notice
RO 349 771.00 EUR 2020-08-18
Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții „Extindere iluminat public în parcare Calea Buziașului-Str. Siemens”
prior information notice
RO 33 504.00 RON 2020-08-21
Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiţii „Extindere iluminat public Str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), Str. Iosif Sârbu”
prior information notice
RO 12 210.00 RON 2020-08-21
Execuţie lucrări aferent proiect „Grădiniţă PP33 – Extindere grădiniţă existentă în regim de inălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent” Cod SMIS 121232
prior information notice
RO 2 821 993.68 RON 2020-09-01
Reactualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca
prior information notice
RO 2 500 000.00 RON 2020-09-03
Echipamente IT (3 loturi): 2 videoproiectoare, 80 de surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) și 1 televizor color
prior information notice
RO 70 100.00 RON 2020-09-05
Servicii de exploatare forestieră – D.S.S.V.
prior information notice
RO 53 377 214.00 RON 2020-09-09
Servicii de exploatare forestieră și servicii de transport bușteni – DSSV
prior information notice
RO 55 834 252.00 RON 2020-09-09
Servicii de transport bușteni – D.S.S.V.
prior information notice
RO 2 457 038.00 RON 2020-09-09
Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiţii „SF + PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter-Canal Bega”
prior information notice
RO 672 000.00 RON 2020-09-10
Lucrări – „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit, bazin de înot în aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajări interioare și exter [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO 20 733 052.21 RON 2020-09-11
Servicii de asistență tehnică de specialitate din partea dirigintelui de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții „Lucrări exterioare de reabilitare a cla [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO 35 294.11 RON 2020-09-11
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții „Expertiză + DALI + PT reabilitare corp clădire școală Lic. N. Le [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO 184 467.23 RON 2020-09-16
Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii și a spațiilor adiacente clădirii Liceului „Nikolaus Lenau”, Timișoara
prior information notice
RO 1 764 756.30 RON 2020-09-16
Servicii de exploatare forestieră pentru Direcția Silvică Brașov
prior information notice
RO 6 162 790.00 RON 2020-09-16
Servicii de mentenanță sistem informatic Hipocrate
prior information notice
RO 1 056 000.00 RON 2020-09-22
Furnizare „Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unități de învățământ din municipiul Timișoara”
prior information notice
RO 1 843 474.75 RON 2020-09-22