Romania (2019): all notices

Discover the notices and calls for tenders issued in Romania. Use the navigation and search tools to refine the search and the visualization of information.

You might be interested

title country values deadline
Servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi extindere Bd. Sudului”
prior information notice
RO 89 254.00 RON 2020-04-07
Studiu de fundamentare a capacității de schimb de informații la nivelul statelor membre UE asupra modurilor de operare în cazurile de infracțiuni de mare violență/Fe [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO 462 000.00 RON 2020-04-10
Concurs de soluții cu tema: servicii de întocmire a documentației tehnico-economice (DALI + PT) și asigurarea asistenței tehnice de specialitate din partea proiectantului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO 149 360.00 RON 2020-04-15
Servicii pentru investiţia „DALI + PT reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei nr. 7, Timişoara”
prior information notice
RO 350 937.50 RON 2020-04-21
Servicii pentru investiţia „DALI + PT reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz nr. 40, Timişoara”
prior information notice
RO 60 359.10 RON 2020-04-22
Delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara
prior information notice
RO 31 243 279.72 RON 2020-05-05
Lucrări proiect „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: Zona Dâmboviţa I" — Cod SMIS 2014+: 117520, pe 5 loturi
prior information notice
RO 2 265 326.94 RON 2020-05-05
Servicii de întreţinere şi dezvoltare a Sistemului Informatic Integrat ASiS
prior information notice
RO 123 600.00 RON 2020-05-06
Servicii de întreţinere şi dezvoltare a portalului Primăriei Municipiului Timişoara, www.primariatm.ro
prior information notice
RO 73 863.36 RON 2020-05-06
Servicii de întreţinere şi dezvoltare a Sistemului Informatic pentru Resurse Umane
prior information notice
RO 20 304.00 RON 2020-05-06
Servicii de întreținere și dezvoltare sistem informatic de pontaj electronic în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara
prior information notice
RO 15 973.00 RON 2020-05-07
Servicii de întreţinere şi dezvoltare a Sistemului Informatic de Management al Documentelor şi al Fluxurilor de Lucru.
prior information notice
RO 160 000.00 RON 2020-05-08
Servicii de întocmire „Expertiză/documentație pentru obținerea avizului de securitate la incendiu pentru clădirile ce aparțin Palatului Culturii, Piața Victoriei”
prior information notice
RO 50 420.17 RON 2020-05-08
Achiziție reactivi de laborator, Spitalul Municipal Adjud, Vrancea
prior information notice
RO 1 253 494.37 RON 2020-05-23
Aparat Roentgen digital cu 2 posturi scopie și grafie
prior information notice
RO 1 775 630.24 RON 2020-05-27
Servicii de informare și publicitate pentru realizarea proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO 19 800.00 RON 2020-05-27
Plan urbanistic zonal Sopor — Masterplan
prior information notice
RO 2 990 000.00 RON 2020-05-27
Servicii de informare și publicitate pentru realizarea proiectului: „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO 13 200.00 RON 2020-05-27
Execuție podeț canal desecare CCP263 — Str. D. Dinicu
prior information notice
RO 204 270.00 RON 2020-05-27
Servicii de informare și publicitate din cadrul proiectului: „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO 5 000.00 RON 2020-05-27
Execuţie podeţ canal desecare CCP263 Str. N. Stoica de Hațeg
prior information notice
RO 206 320.00 RON 2020-05-28
Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. Neajlov
prior information notice
RO 203 940.00 RON 2020-05-28
Servicii de informare și publicitate pentru realizarea proiectului: „Îmbunătățirea eficientei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO 16 500.00 RON 2020-05-29
Servicii de informare și publicitate pentru realizarea proiectului: „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO 9 900.00 RON 2020-05-29
Servicii de proiectare – SF + PT „Pasarela Îndrăgostiților” (Parcul Copiilor)
prior information notice
RO 60 000.00 RON 2020-06-02