Refuse and waste related services

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Refuse and waste related services.

For the CPV " Refuse and waste related services [90500000-2]" and "all countries [ALL]" there are: 370 item(s) (4622 total)

showing 26 - 50
title country authority name publication deadline
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzykosy.
contract award notice
PL Gmina Krzykosy 2020-07-22 2020-10-25
Gemeente Veendam — Europees openbare aanbesteding verwerking groenafval
contract award notice
NL Gemeente Veendam 2020-07-22 2020-10-25
Sběr, svoz a využití popř. zneškodnění komunálních odpadů v obci Loučovice
contract award notice
CZ Obec Loučovice 2020-07-22 2020-10-27
Affidamento dei servizi d’igiene urbana e complementari del Comune di Sarroch – CIG: 7990052F7B
contract award notice
IT Comune di Sarroch 2020-07-22 2020-10-28
Operational Waste
contract award notice – utilities
UK Electricity North West Ltd 2020-07-22 2020-10-28
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Mława wraz z prowadzeniem PSZOK oraz dostarczaniem worków
contract award notice
PL Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława 2020-07-23 2020-10-28
Übernahme und Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen, AVV-Nr. 20 03 01
contract award notice
DE Berliner Stadtreinigungsbetriebe 2020-07-23 2020-10-28
Betrieb des Kompostwerkes und Verwertung von Bio- und Grünabfällen des Landkreis Limburg-Weilburg
contract award notice
DE AWB AbfallWirtschaftsBetrieb des Landkreises Limburg-Weilburg 2020-07-23 2020-10-28
Sammlung von Restmüll, Bioabfall mit Betrieb eines Identsystems und Behältermanagement (Los 1), Abfuhr sperriger Abfälle mit Entsorgungsleistungen (Los 2), Wertstoffhofentsorgung Sperrmüll (Los 3)
contract award notice
DE Magistrat der Stadt Fulda 2020-07-23 2020-10-28
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szemud w latach 2020–2022
contract award notice
PL Gmina Szemud 2020-07-23 2020-10-28
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01), poprzez ich termiczne przekształcenie
contract award notice
PL Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2020-07-23 2020-10-28
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz
contract award notice
PL Gmina Wolbórz 2020-07-23 2020-10-28
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (powyżej 80 mm) – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) z Zakładu Zagospodaro...
contract award notice
PL Nova Sp. z o.o. 2020-07-23 2020-10-28
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Żychlin
contract award notice
PL Gmina Żychlin 2020-07-24 2020-10-28
Contract de delegare prin concesionare a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”
notice for changes or additional information
RO Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „Ecodolj” 2020-07-15 2020-10-29
Nem veszélyes termelési hulladékok kezelése
contract award notice – utilities
HU MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020-07-22 2020-10-29
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wskazanych jednostek miejskich (podmiotów) w Chorzowie (12 miesięcy)
contract award notice
PL Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych 2020-07-23 2020-10-29
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta Chorzów
contract award notice
PL Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych 2020-07-23 2020-10-29
Servicio de gestión de residuos producidos en diversos centros del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
contract award notice
ES Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 2020-07-23 2020-10-29
Provision of Services for the Installation and Servicing of Textile Banks in County Tipperary
contract award notice
IE Tipperary County Council 2020-07-23 2020-10-29
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Sochaczew, a także z punktu selektywnego zbierania odpadów
contract award notice
PL Gmina Sochaczew 2020-07-23 2020-10-29
Transport und Verwertung von Alttextilien
contract award notice
DE AWISTA-Starnberg KU 2020-07-23 2020-10-29
Räumung/Entsorgung einer Abfallablagerung
contract award notice
DE Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung — Zentrale Beschaffung — (HCC-ZB) 2020-07-24 2020-10-29
Събиране и транспортиране на отпадъци; доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на
contract award notice
BG Община Сливен 2020-07-24 2020-10-29
Rámcová dohoda - Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů (2019 - 2023)
contract award notice
CZ ČEPRO, a.s. 2020-07-24 2020-10-29
1120+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form