Refuse and waste related services

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Refuse and waste related services.

For the CPV " Refuse and waste related services [90500000-2]" and "all countries [ALL]" there are: 370 item(s) (4622 total)

showing 51 - 75
title country authority name publication deadline
Sammlung von Restmüll, Bioabfall, PPK und sperrige Abfälle mit Gestellung und Bewirtschaftung von Abfallgefäßen (Los 1), Straßenreinigungsleistungen (Los 2)
contract award notice
DE Magistrat der Stadt Frankenberg (Eder) 2020-07-24 2020-10-30
Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Coban
contract award notice
FR CDC Bassin d'Arcachon Nord 2020-07-24 2020-10-30
Entsorgung
contract award notice
DE Hamburger Friedhöfe – AöR 2020-07-24 2020-10-30
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w okresie od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do 31.12.2020
contract award notice
PL Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 2020-07-27 2020-10-30
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wadowice w roku 2021”
contract award notice
PL Gmina Wadowice Urząd Miejski w Wadowicach 2020-07-27 2020-10-30
Zagospodarowanie odpadów 19 12 12, tj. inne odpady (w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11) w celu poddania ich przetwarzaniu w ramach procesu odz...
contract award notice
PL Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o. 2020-07-27 2020-10-30
Odbiór i transport niesegr. odpadów komun. oraz odbiór, transport i zagosp. bioodpadów i pozost. odpadów komun. zbieranych selektywnie z nieruchomości obj. działaln. ZM GOAP – sekt. IX, X, XIII, XIV, XV
contract award notice
PL Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 2020-07-27 2020-10-30
Affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti «porta a porta» nel Comune di Cirò
contract award notice
IT Comune di Cirò 2020-07-27 2020-10-30
Odbiór i transport niesegr. odpadów komun. i bioodpadów oraz odbiór, transport i zagosp. pozost. odpadów komun. zbieranych selektywnie z nieruchomości obj. działaln. ZM GOAP – sekt. II, V i VI
contract award notice
PL Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 2020-07-27 2020-10-30
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa
contract award notice
PL Gmina Jodłowa 2020-07-27 2020-10-30
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
contract award notice
PL Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. 2020-07-27 2020-10-30
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy miasto Ostrów Wielkopolski oraz usługa obejmująca utwo...
contract award notice
PL Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 2020-07-27 2020-10-30
Gestellung und Transport von Gartenabfallcontainern
contract award notice
DE Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz 2020-07-24 2020-10-31
Prestations de collecte et traitement des déchets non-dangereux et de mise à disposition de conteneurs à déchets
contract award notice
FR Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc(ATMB) 2020-07-27 2020-10-31
Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu związku międzygminnego „Czysty Region” w obrębie sektora 5 – Kolonowskie
contract award notice
PL Związek Międzygminny „Czysty Region” 2020-07-28 2020-10-31
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa gminnego punktu odbierania odpadów w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”
contract award notice
PL Gmina Łomianki 2020-07-28 2020-10-31
Transport des produits solides issus de la collecte des déchets ménagers et assimilés et de produits liquides destinés à la méthanisation
contract award notice
FR Sydeme 2020-07-28 2020-10-31
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica w drugim półroczu roku 2020”
contract award notice
PL Gmina i Miasto Drzewica 2020-07-28 2020-10-31
Relance du lot 3 (fourniture et livraison de bioseaux pour la CINOR) – fourniture et maintenance de contenants a biodechets pour la CINOR
contract award notice
FR CINOR 2020-07-28 2020-10-31
Sammlung und Transport von Bioabfall im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
contract award notice
DE Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz 2020-07-28 2020-10-31
Sammlung und Vermarktung von Altpapier im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
contract award notice
DE Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz 2020-07-28 2020-10-31
Verwertung von Bioabfall und Grüngut im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
contract award notice
DE Landratsamt Neumarkt in der Oberpfalz 2020-07-28 2020-10-31
Textilsammlung ZKRI
contract award notice
CH Geschäftsstelle 2020-07-27 2020-11-01
TD1537b — Dry Mixed Recycling Processing
contract award notice
UK Derby City Council 2020-07-27 2020-11-01
CE-45-20-DA Treatment of Recyclable Waste for South Ayrshire
contract award notice
UK South Ayrshire Council 2020-07-27 2020-11-01
1116+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form