Refuse and waste related services

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Refuse and waste related services.

For the CPV " Refuse and waste related services [90500000-2]" and "country Poland [PL]" there are: 144 item(s) (2019 total)

showing 1 - 25
title country authority name publication deadline
„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski”
contract award notice
PL Gmina Ostrów Wielkopolski 2020-07-16 2020-10-22
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07
contract award notice
PL Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2020-07-16 2020-10-22
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wytworzonych w sektorze II Suwałk
contract award notice
PL Miasto Suwałki 2020-07-16 2020-10-22
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wytworzonych w sektorze II Suwałk
contract award notice
PL Miasto Suwałki 2020-07-16 2020-10-22
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Płużnica
contract award notice
PL Gmina Płużnica 2020-07-16 2020-10-23
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skórczu przy ul. Spacerowej 13
contract award notice
PL Związek Gmin Wierzyca 2020-07-17 2020-10-23
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu związku komunalnego gmin powiatu chełmińskiego od 1.8.2020 do 31.12.2022”
contract award notice
PL Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego 2020-07-17 2020-10-23
System gospodarki odpadami komunalnymi – wywóz odpadów
contract award notice
PL Miasto i Gmina Olkusz 2020-07-17 2020-10-23
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu gminy Rawa Mazowiecka
contract award notice
PL Gmina Rawa Mazowiecka 2020-07-17 2020-10-23
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy
contract award notice
PL Gmina Pniewy 2020-07-17 2020-10-23
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzącychz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. wytwarzanych w procesie mechanicznego przetwarz ...
contract award notice
PL Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. 2020-07-21 2020-10-24
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. wytwarzanych w segmencie demontażu odpadów wielkog ...
contract award notice
PL Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. 2020-07-21 2020-10-24
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma
contract award notice
PL Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. 2020-07-21 2020-10-24
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Klembów w 2020/2021 r.
contract award notice
PL Gmina Klembów 2020-07-21 2020-10-24
Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora IV – Psie Pole
contract award notice
PL Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. 2020-07-21 2020-10-25
„Kompleksowe zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 – inne nie wymienione odpady, wytworzone po stabilizacji tlenowej w instalacji MBP zlokalizowanej w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Pruszkowie s
contract award notice
PL Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie spółka z o.o. 2020-07-21 2020-10-25
Zagospodarowanie niebezpiecznych odpadów drewnianych o kodzie 17 02 04* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone (...)
contract award notice – utilities
PL PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2020-07-21 2020-10-25
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzykosy.
contract award notice
PL Gmina Krzykosy 2020-07-22 2020-10-25
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Mława wraz z prowadzeniem PSZOK oraz dostarczaniem worków
contract award notice
PL Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława 2020-07-23 2020-10-28
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szemud w latach 2020–2022
contract award notice
PL Gmina Szemud 2020-07-23 2020-10-28
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01), poprzez ich termiczne przekształcenie
contract award notice
PL Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2020-07-23 2020-10-28
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz
contract award notice
PL Gmina Wolbórz 2020-07-23 2020-10-28
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (powyżej 80 mm) – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) z Zakładu Zagospodaro...
contract award notice
PL Nova Sp. z o.o. 2020-07-23 2020-10-28
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Żychlin
contract award notice
PL Gmina Żychlin 2020-07-24 2020-10-28
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wskazanych jednostek miejskich (podmiotów) w Chorzowie (12 miesięcy)
contract award notice
PL Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych 2020-07-23 2020-10-29
1113+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form