Refuse and waste related services

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Refuse and waste related services.

For the CPV " Refuse and waste related services [90500000-2]" and "country Slovenia [SI]" there are: 15 item(s) (84 total)

  • 1 (current)
showing 1 - 15
title country authority name publication deadline
Oddaja, prevzem in predelava mešane embalaže
contract award notice
SI Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 2020-07-20 2020-10-23
Prevzem odpadkov 1. 1. 2020 31. 12. 2021
contract award notice
SI Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 2020-07-20 2020-10-23
Prevzem produkta LF-B iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
contract award notice
SI Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb 2020-07-31 2020-11-05
Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
contract award notice
SI Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb 2020-07-31 2020-11-05
Prevzem produktov iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana po sklopih
contract award notice
SI Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb 2020-07-31 2020-11-05
Prevzem digestata kot produkta iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
contract award notice
SI Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb 2020-07-31 2020-11-05
Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
contract award notice
SI Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb 2020-07-31 2020-11-05
Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
contract award notice
SI Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb 2020-07-31 2020-11-05
Vgradnja opreme in storitve povezane z podzemnimi zbiralnicami
contract award notice
SI Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb 2020-07-31 2020-11-05
Zbiranje odpadkov ter dobava embalaže za odpadke
contract award notice
SI Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola 2020-07-31 2020-11-05
Izvedba storitev s specialnim komunalnim vozilom
contract award notice
SI Nigrad, komunalno podjetje, d.d. 2020-08-04 2020-11-07
Prevzem in obdelava ločeno zbrane odpadne komunalne embalaže
contract award notice
SI Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb 2020-08-05 2020-11-08
Prevzem in obdelava odpadkov iz CČN Domžale-Kamnik
contract award notice
SI Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. 2020-08-21 2020-11-26
Sukcesivna nabava kamnolomskih agregatov in predelanih gradbenih odpadkov
contract award notice
SI Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. 2020-08-25 2020-11-28
Prevzem, odvoz, obdelava in odstranjevanje odpadkov
contract award notice
SI Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. 2020-08-25 2020-11-28
  • 1 (current)
1121+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form