Snow-clearing services

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Snow-clearing services.

For the CPV " Snow-clearing services [90620000-9]" and "all countries [ALL]" there are: 406 item(s) (1598 total)

showing 1 - 25
title country authority name publication deadline
Genudbud af vintertjeneste
contract notice
DK Odense Kommune 2020-07-14 2020-08-12
Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz w podległych jednostkach z województwa warmińsko-mazurskiego i terenu zewnętrznego wokół b
contract award notice
PL Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie 2020-05-05 2020-08-12
Provádění zimní údržby místních komunikací na území MO Plzeň 1 (2020-2023)
contract notice – utilities
CZ Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 1 2020-07-03 2020-08-12
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek rowerowych i chodników powiatowych na terenie powiatu iławskiego, w sezonie zimowym 2020/2021
contract notice
PL Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 2020-07-06 2020-08-12
Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – RDW w Parczewie
contract notice
PL Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie 2020-07-10 2020-08-12
Winterdienst 2020/2021
contract notice
DE Stadt Kaarst — Die Bürgermeisterin 2020-07-07 2020-08-12
Vergabe von Winterdienstleistungen, Grauflächenreinigung und Grünpflege für mehrere Dienstliegenschaften (6 Lose) der BIma Direktion Rostock; VOEK 499-19
contract award notice
DE Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 2020-05-06 2020-08-12
Kompleksowe utrzymanie czystości na posesji przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu
notice for changes or additional information
PL Uniwersytet Wrocławski 2020-07-28 2020-08-12
Prestations de déneigement sur la Commune de Beaufort 73270
contract notice
FR Commune de Beaufort 2020-07-01 2020-08-12
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich, chodników i ścieżek rowerowych w sezonach zimowego utrzymania dróg: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie.
contract notice
PL Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie 2020-07-06 2020-08-12
Acord-cadru pentru „Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe raza comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani”
contract notice
RO Comuna Mihai Eminescu 2020-07-03 2020-08-12
Appalto per l’affidamento del servizio di prevenzione formazione ghiaccio e sgombero neve lungo la rete stradale di competenza provinciale
contract award notice
IT Provincia di Lodi 2020-05-05 2020-08-12
Utrzymanie czystości terenu (sprzątanie, odśnieżanie) wraz z pielęgnacją zieleni Politechniki Łódzkiej i terenu parku im. ks. bp. M. Klepacza
contract notice
PL Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych 2020-07-10 2020-08-12
Sprzątanie oraz utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz utrzymanie terenów zewnętrznych w Oddziale ZUS w Toruniu
contract notice
PL Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu 2020-07-10 2020-08-12
Vetraþjónusta ísafjörður Hnífsdalur — Ísafjarðarbær
contract notice
IS Ríkiskaup 2020-07-13 2020-08-13
Winter Maintenance of Municipal Roads and Spaces in Midtre Gauldal Kommune [Midtre Gauldal Municipality] 2020-2025
contract notice
NO Midtre Gauldal Kommune 2020-07-16 2020-08-13
Redno vzdrževanje občinskih in gozdnih cest v občini Loški Potok
contract award notice
SI Občina Loški Potok 2020-05-08 2020-08-13
Услуги по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за сезон 2020/2021 година
contract notice
BG Община Кюстендил 2020-07-15 2020-08-13
Snow Cleaning and De-icing of Streets in Reykjavik 2020-2021 — Tender 1 — No 14959
contract notice
IS Reykjavik Procurement Office 2020-07-28 2020-08-13
Snow Cleaning and De-icing of Streets in Reykjavik 2020-2021 — Tender 1 — No 14959
contract notice
IS Reykjavik Procurement Office 2020-07-27 2020-08-13
Usługi letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże
notice for changes or additional information
PL PGE Energia Ciepła S.A. 2020-07-29 2020-08-13
Montaż, utrzymanie, demontaż siatki przeciwśnieżnej oraz dostawa siatki i kołków do siatki w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, w podziale na 7 zadań
contract notice
PL Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie 2020-07-07 2020-08-13
Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina
contract notice
PL Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 2020-07-13 2020-08-13
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Lubaczów – 10 zadań – II przetarg
contract notice
PL Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 2020-07-13 2020-08-13
Ramavtal områdesskötsel stadsbyggnadsprojekt
contract award notice
SE Uppsala kommun 2020-05-07 2020-08-13
573+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form