POLSKA (PL) - list of "prior information notice"

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more in POLSKA.
In this page there is the list of "prior information notice" notices..

195 item(s)

title authority name publication deadline
Dostawa wyrobów medycznych wg formularza cenowego nr 3/2020
prior information notice
Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka 2020-01-10 2021-01-08
Dostawa 6-kolorowej cyfrowej produkcyjnej maszyny drukującej wraz z jej zainstalowaniem oraz wykonywaniem kompleksowej obsługi serwisowej (w okresie 36 miesięcy)
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Standardowa asysta techniczna dla produktów Oracle
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Odnowienie usługi wsparcia dla licencji programowania producenta McAfee oraz rozszerzonego wsparcia technicznego dla systemów ochrony węzłów końcowych oraz systemów proxy
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Zakup wsparcia dla oprogramowania narzędziowego CA API Gateway
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Ochrona fizyczna obiektów
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Serwis i rozbudowa modułu EOD SGW
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Zakup usług rozszerzonego serwisu urządzeń sieciowych PaloAlto wraz z wymaganymi licencjami
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Rozbudowa systemu pamięci masowej klasy enterprise
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Wynajem długoterminowy samochodów osobowych
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Sukcesywne dostawy krzeseł i foteli biurowych, zakup krzeseł biurowych obrotowych
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Zakup i wdrożenie w NBP usługi systemu do weryfikacji i ochrony zapytań systemów DNS oraz zarządzania adresacją IP
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Serwis sprzętu i oprogramowania HPE (Itanium/Intel)
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Usługa drukowania dla Oddziałów Okręgowych
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Dostawa gazet i czasopism w NBP w 2020 r.
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Zakup uzupełniający i wymiana sprzętu x86 z 3-letnim wsparciem technicznym
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Sukcesywne dostawy wyposażenia meblowego biurowego
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Zakup komputerów dla jednostek organizacyjnych NBP
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Zakup Pakietów serwisowych, z zachowaniem ciągłości dla poprzednich okresów aktualizacji i subskrypcji oraz zakup usług Cisco AS
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Usługi dzierżawy środków łączności
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Usługa mycia okien, przegród i luster
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania ryzykiem operacyjnym w NBP oraz świadczenie usług serwisowych
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu StealthAudit w NBP w formie trzyletniej umowy serwisowej
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Dostawa energii elektrycznej do obiektów NBP
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12
Odnowienie subskrypcji producenta oprogramowania IBM Control Desk
prior information notice
Narodowy Bank Polski 2020-01-15 2021-01-12

Geographical position

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form

1361+1