Poland (2020): all notices

Discover the notices and calls for tenders issued in Poland. Use the navigation and search tools to refine the search and the visualization of information.

You might be interested

title country values deadline
„Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej miasta Cieszyn”
contract notice
PL 2 039 794.66 PLN 2020-09-29
Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości, administrowanych przez ZGN w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
contract notice
PL 3 700 278.00 PLN 2020-09-29
Sprzedaż i dostarczanie ciepła do budynków, stanowiących własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
contract notice
PL 7 000 000.00 PLN 2020-09-29
Dostawa implantów ortopedycznych
contract notice
PL 1 406 000.00 PLN 2020-09-29
Dostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5 ZP/197/061/D/20
contract notice
PL 69 392.18 PLN 2020-09-29
Dostawa zestawów do odzyskiwania krwi oraz matryc do regeneracji skóry właściwej do Apteki Szpitalnej – 2 zadania.
contract notice
PL 628 500.00 PLN 2020-09-29
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem
contract notice
PL 1 219 512.20 PLN 2020-09-29
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach z podziałem na zadania
contract notice
PL 1 049 468.08 PLN 2020-09-29
Dostawa różnych produktów (16 pakietów) dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu.
contract notice
PL 2 051 022.60 PLN 2020-09-29
„Dostawa: wiertła, markerów nawigacyjnych, wkładów do strzykawki, jednorazowy sprzęt do zabiegów endowaskularnych, igły do podawania insuliny, protezy naczyniowe, stenty do naczyń obwodowych, osprzętu”
contract notice
PL 634 525.11 EUR 2020-09-29
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku–Niedobczycach z podziałem na zadania
contract notice
PL 1 625 906.44 PLN 2020-09-29
Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Powiatu Bielskiego
contract notice
PL 6 422 051.65 PLN 2020-09-30
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach z podziałem na zadania
contract notice
PL 1 007 799.72 PLN 2020-09-30
Badanie ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC)
contract notice
PL 7 670 699.19 PLN 2020-09-30
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańska 7 a, b w Rybniku
contract notice
PL 466 775.59 PLN 2020-09-30
Zakup wraz dostawą mięsa, wędlin i drobiu na potrzeby AWL
contract notice
PL 2 875 494.10 PLN 2020-09-30
Budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 10)
contract notice – utilities
PL 66 400 000.00 PLN 2020-10-01
Usługa sprzątania w obiektach i na terenach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
contract notice
PL 3 000 000.00 PLN 2020-10-02
Umowa ramowa – wykonywanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni do 40 arów zlokalizowanych na trasie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy
contract notice
PL 821 682.16 PLN 2020-10-05
Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej".
contract notice – utilities
PL 214 702 929.22 PLN 2020-10-12
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
prior information notice
PL 25 200 000.00 PLN 2020-12-29
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego”
prior information notice
PL 35 000 000.00 PLN 2021-01-08
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i Prokuraturach Rejonowych
prior information notice
PL 840 000.00 EUR 2021-01-09
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przygodzice
prior information notice
PL 936 921.74 EUR 2021-01-09
Druk, oprawa, konfekcjonowanie, pakowanie, transport i przygotowanie do dystrybucji książki kartonikowej dla dzieci oraz broszury dla Instytutu Książki w Krakowie
prior information notice
PL 2 016 000.00 PLN 2021-01-14