Serwis i rozbudowa modułu EOD SGW

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 010-019460 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Narodowy Bank Polski 183 info
POLSKA (PL) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance POLSKA (PL) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-01-15 00:00:00
Deadline 2021-01-12 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-018171-001

1 DELETION_DATE: 20210112

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 10

2 DATE_PUB: 20200115

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 010-019460

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019460-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.nbp.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://e-zamowienia.nbp.pl

2 ORIGINAL_CPV: Software programming and consultancy services

INFOCODE: 72200000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200113

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Програмиране и софтуерни консултантски услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programování programového vybavení a poradenské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softwareprogrammierung und -beratung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software programming and consultancy services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de programación de software y de consultoría

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de programmation et de conseil en logiciels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software programming and consultancy services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge programiranja i usluge savjetovanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmazione di software e servizi di consulenza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' konsulenza dwar il-programmizzar tas-software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softwareprogrammering en -advies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de consultoria e de programação de software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de programare şi de consultanţă software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programovanie softvéru a poradenstvo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmering av mjukvara samt rådgivning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Narodowy Bank Polski

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Narodowy Bank Polski

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Świętokrzyska 11/21

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-919

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów NBP

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 221852954

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Agnieszka.Staniszewska-Bakula@nbp.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 221852540

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.nbp.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://e-zamowienia.nbp.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://e-zamowienia.nbp.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: polityka pieniężna

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Serwis i rozbudowa modułu EOD SGW

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Serwis i rozbudowa modułu EOD SGW.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Serwis i rozbudowa modułu EOD SGW.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-05-31

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2020-05-31

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej. Wykonawca, który chce wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu Oneplace. Konto można założyć pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowa instrukcja zakładania konta i jego obsługi jest dostępna na portalu zamawiającego pod adresem https://e-zamowienia.nbp.pl/ w zakładce p.n.: Instrukcje/Wstępne ogłoszenia informacyjne/Inne dokumenty.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający zaleca:

L: 4 --- key: (P)   value: 1 – szczegółowe zapoznanie się z instrukcjami opublikowanymi w wyżej wskazanym miejscu,

L: 4 --- key: (P)   value: 2 – założenie konta z co najmniej 24 godzinnym (dla dni roboczych) wyprzedzeniem, ponieważ proces akceptacji wniosku o założenie konta z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze,

L: 4 --- key: (P)   value: 3 – szczegółowe zapoznanie się z warunkami technicznymi dotyczącymi składania oferty przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przetestowanie procesu złożenia oferty tak, żeby właściwe oferty móc złożyć w terminie składania ofert.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-01-13

19+1