Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 026-059084 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Gmina Miasto Oleśnica 14 info
Wrocławski (PL518) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Wrocławski (PL518) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-02-06 00:00:00
Deadline 2021-02-02 00:00:00
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-058484-001

1 DELETION_DATE: 20210202

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 26

2 DATE_PUB: 20200206

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 026-059084

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:059084-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.olesnica.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://ssdip.bip.gov.pl/redactor/publiccontracts/index

2 ORIGINAL_CPV: Public road transport services

INFOCODE: 60112000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200203

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на обществения пътен транспорт

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby veřejné silniční dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Offentlig vejtransport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte por la vía pública

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maantee ühistransporditeenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport routier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge javnog cestovnog prijevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto pubblico terrestre

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viešojo kelių transporto paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sabiedriskie autotransporta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport pubbliku bit-triq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Openbaarvervoersdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte público rodoviário

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport rutier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby verejnej cestnej dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve javnega cestnega prevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kollektivtrafik på väg

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Miasto Oleśnica

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Miasto Oleśnica

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Rynek-Ratusz

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Oleśnica

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 56-400

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Urząd Miasta Oleśnica, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 717982116

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kancelaria@um.olesnica.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 717982117

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.olesnica.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Oleśnica

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: 11 Listopada 24

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Oleśnica

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 56-400

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: sekretariat@olesnica.wroc.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.olesnica.wroc.pl

3 JOINT_PROCUREMENT_INVOLVED

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://ssdip.bip.gov.pl/redactor/publiccontracts/index

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP/PN/1/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonywanie w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica, zwanego „Oleśnicką Komunikacją Miejską” lub „OKM”, usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego (do którego zaliczane są także wózki dziecięce, inwalidzkie i rowery) oraz zwierząt. Liczba kilometrów w okresie trwania umowy (2 lat) może wzrosnąć maksymalnie o 50 % w przypadku posiadania środków budżetowych i zawarcia umowy w ramach zamówień uzupełniających (lub opcji) na zwiększenie liczby kursów, dodanie, zmianę lub wydłużenie linii.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Miasto Oleśnica

4 SHORT_DESCR

5 P: Wykonywanie w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica, zwanego „Oleśnicką Komunikacją Miejską” lub „OKM”, usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego (do którego zaliczane są także wózki dziecięce, inwalidzkie i rowery) oraz zwierząt.

5 P: Rozpoczęcia wykonywania usług przewozowych ustala się na dzień wskazany przez Zamawiającego, nie wcześniej jednak niż 1.7.2020 oraz nie wcześniej niż od 21 dnia od daty zawarcia umowy, chyba że Strony wyrażą zgodę na skrócenie tego terminu i Wykonawca wypełni wszystkie obowiązki wymagane przez rozpoczęciem świadczenia usług. Termin zakończenia świadczenia usług – 30.6.2022 r.

5 P: Liczba kilometrów w okresie trwania umowy (2 lat) może wzrosnąć maksymalnie o 50 % w przypadku posiadania środków budżetowych i zawarcia umowy w ramach zamówień uzupełniających (lub opcji) na zwiększenie liczby kursów, dodanie, zmianę lub wydłużenie linii.

5 P: Przewidywana łączna wielkość usług przewozowych w okresie obowiązywania Umowy wynosi ok. 474 786,60 wzkm, w tym:

5 P: Wykonywanych na terenie Miasta Oleśnica: 424 973,52 km,

5 P: Wykonywanych na terenie Gminy Oleśnica: 49 813,08 km.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Średni wiek oferowanych autobusów liniowych klasy B (MIDI)

AC_WEIGHTING: 20 %

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Wyposażenie dodatkowe (klimatyzacja) oferowanych autobusów liniowych klasy B” (MIDI)

AC_WEIGHTING: 20 %

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-06-30

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: Świadczenie usług lokalnego transportu osób – komunikacji miejskiej, w następnych latach po zakończeniu realizacji zamówienia.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-03-16

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie Ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym.

L: 4 --- key: (P)   value: Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca przedstawi: aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie Ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

L: 4 --- key: (P)   value: — posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),

L: 4 --- key: (P)   value: — jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

L: 4 --- key: (P)   value: Na potwierdzenie spełniania powyższych wymogów Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

L: 4 --- key: (P)   value: — informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

L: 4 --- key: (P)   value: — dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

L: 4 --- key: (P)   value: — wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na świadczeniu usług przewozowych w transporcie autobusowym o łącznej wielkości pracy przewozowej nie mniejszej niż 300 000 wozokilometrów

L: 4 --- key: (P)   value: — wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 autobusami klasy B (MIDI) – liniowe oraz co najmniej 2 autobusami klasy C (MINI) – 1 liniowy i 1 rezerwowy. Szczegółowe parametry autobusów określa SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: W celu potwierdzenie spełniania warunku doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

L: 4 --- key: (P)   value: W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

L: 4 --- key: (P)   value: W celu potwierdzenia, iż Wykonawca dysponuje (będzie dysponował) autobusami niezbędnymi do wykonywania zamówienia należy przedłożyć:

L: 4 --- key: (P)   value: — wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika do SIWZ.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Warunki realizacji określa wzór umowy; Przedmiot umowy: wykonywanie w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica, zwanego dalej „Oleśnicką Komunikacją Miejską” lub „OKM”, usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego (do którego zaliczane są także wózki dziecięce, inwalidzkie i rowery) oraz zwierząt, w zakresie opisanym w umowie, publikowanie informacji dla pasażera, w zakresie opisanym w umowie. Termin realizacji: od daty zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 1.7.2020 do 30.6.2022. Usługi przewozowe wykonywane będą: autobusami (liniowymi i rezerwowymi), okazanymi organizatorowi i wymienionymi w Załączniku nr 2.1 do umowy (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych zgłoszonych organizatorowi i zaakceptowanych przez niego), o parametrach technicznych i wyposażeniu nie gorszych, niż opisane w Załączniku nr 2.2 do umowy. Organizator dopuszcza możliwość, za uprzednią zgodą wyrażoną w formie pisemnej, świadczenia przez podwykonawców usług przewozowych.

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2020-03-16

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający wymaga wniesienia wadium – w wysokości 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy).

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy z postępowania również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. W celu wykazania niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12–23 oraz SIWZ, jak również podmiotów udostępniających zasoby celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podwykonawców – na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy oraz SIWZ – Wykonawca składa oświadczenia –zgodnie z załącznikami do SIWZ (jednolity europejski dokument zamówienia i oświadczenie).

L: 4 --- key: (P)   value: 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika do SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia spełniania warunków dokumenty wskazane w sekcji III.1.1 – 1.3 oraz SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

L: 4 --- key: (P)   value: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

L: 4 --- key: (P)   value: b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

L: 4 --- key: (P)   value: c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

L: 4 --- key: (P)   value: d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Dodatkowe wymagane dokumenty: Formularz ofertowy – załącznik do SIWZ oraz załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – celem przyznania punktacji w kryteriach oceny ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik – załączyć pełnomocnictwo.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587777

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: uzp@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Odwołanie można złożyć w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było podjąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587777

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: uzp@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-02-03

11+1