Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lok. transportu zbiorowego łączącego obszar Gmin: Otwock i Wiązowna z Warszawą

contract award notice – utilities

Following the summary about the notice 2020/S 098-235805 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Miasto Warszawa (PL911) more authorities
Type of the contracting authority Utilities entity
Main activity Urban railway/light rail, metro, tramway, trolleybus or bus services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Warszawski wschodni (PL912) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-05-20 00:00:00
Deadline 2020-08-26 00:00:00
Ref. No. Doc: 2020/S 055-131254

2020/S 055-131254 (contract notice – utilities)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-241365-001

1 DELETION_DATE: 20200826

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 98

2 DATE_PUB: 20200520

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 098-235805

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235805-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.ztm.waw.pl

2 ORIGINAL_CPV: Public road transport services

INFOCODE: 60112000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 055-131254

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200518

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Utilities entity

INFOCODE: 4

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Urban railway / light rail, metro, tramway, trolleybus or bus services

INFOCODE: T

2 HEADING: 01G06

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на обществения пътен транспорт

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby veřejné silniční dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Offentlig vejtransport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte por la vía pública

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maantee ühistransporditeenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport routier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge javnog cestovnog prijevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto pubblico terrestre

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viešojo kelių transporto paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sabiedriskie autotransporta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport pubbliku bit-triq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Openbaarvervoersdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte público rodoviário

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport rutier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby verejnej cestnej dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve javnega cestnega prevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kollektivtrafik på väg

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa

FORM_SECTION

1 F06_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0025

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Żelazna 61

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-848

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Jakub Trębarczyk

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224594286

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia@ztm.waw.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224594224

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.ztm.waw.pl

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Otwock

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Armii Krajowej 5,

L: 4 --- key: (TOWN)   value: otwock

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 05-400

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia@ztm.waw.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.otwock.pl

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Wiązowna

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Lubelska 59

L: 4 --- key: (TOWN)   value: wiązowna

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 05-230

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia@ztm.waw.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://tuwiazowna.pl/

3 JOINT_PROCUREMENT_INVOLVED

3 CE_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lok. transportu zbiorowego łączącego obszar Gmin: Otwock i Wiązowna z Warszawą

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: PN 13/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 Descrizione breve

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gmin Otwock i Wiązowna Warszawą, w liczbie 452 400 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) +10%/-10 % (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Warszawa, Otwock, Wiązowna

4 Descrizione breve

5 P: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gmin Otwock i Wiązowna Warszawą, w liczbie 452 400 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) +10%/-10 % (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”.

5 P: Usługi świadczone będą na trasach

5 P: L20 RZAKTA – Glinianka – Wola Karczewska – Wola Ducka –Otwock: Narutowicza – Poniatowskiego – Andriollego – Orla – PKP Otwock L22 Wiązowna/Urząd Gminy/ – Emów – Radiówek – Wólka Mlądzka – Otwock – Żeromskiego – Filipowicza – Andriollego – Orla – PKP Otwock.

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp w następujących przypadkach:

5 P: 2.1. W trakcie okresu obowiązywania umowy przy wykorzystaniu autobusów zgłoszonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, w sytuacji konieczności zwiększenia pracy przewozowej ponad limit wozokilometrów określony w rozdziale VI SIWZ.

5 P: 2.2. W trakcie okresu obowiązywania umowy przy wykorzystaniu dodatkowej liczby autobusów w ruchu spełniających minimalne wymogi określone w SIWZ, w sytuacji konieczności zwiększenia pracy przewozowej ponad limit wozokilometrów określony w rozdziale VI SIWZ.

5 P: 2.3. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przy wykorzystaniu autobusów zgłoszonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, gdzie maksymalna wartość nowej umowy wynikająca z iloczynu liczby wozokilometrów i stawki za wozokilometr nie może przekroczyć 50 % procent wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Norma emisji spalin (E)

AC_WEIGHTING: 28

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Tabor klimatyzowany(K)

AC_WEIGHTING: 12

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp w przypadkach i na warunkach określonych w SIWZ.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 055-131254

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lok. transportu zbiorowego łączącego obszar Gmin: Otwock i Wiązowna z Warszawą

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_DISCONTINUED

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw oceni oferty, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. usługi przewozowej. Pozostałe czynności mogą być powierzone podwykonawcom.

L: 4 --- key: (P)   value: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

L: 4 --- key: (P)   value: a) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi być złożone w formie jednolitego dokumentu (JEDZ);

L: 4 --- key: (P)   value: b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

L: 4 --- key: (P)   value: c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

L: 4 --- key: (P)   value: d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

L: 4 --- key: (P)   value: e) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: f) innych dokumentów wskazanych w SIWZ.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wobec treści ogłoszenia.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-05-18

5+1