Sweden (2020): all notices

Discover the notices and calls for tenders issued in Sweden. Use the navigation and search tools to refine the search and the visualization of information.

You might be interested

title country values deadline
Mjukpapper, hygienprodukter, rengöringsmedel
contract notice
SE 32 000 000.00 SEK 2020-12-28
Totalentreprenad Nybyggnad av ishall, Nötskrikan 3, kalmar,
prior information notice
SE 110 000 000.00 SEK 2021-01-02
Elevhem, elevboende för gymnasieelever folkbokförda i annan kommun
prior information notice
SE 20 000 000.00 SEK 2021-01-06
Väg 51 ombyggnad till mötesfri landsväg Kvarntorp-Almbro - Entreprenad
contract notice
SE 180 000 000.00 SEK 2021-01-15
Ingenjörstjänster för projektering av anläggningsarbeten
prior information notice
SE 1 000 000 000.00 SEK 2021-01-16
RFI inför upphandling av samtalsapparater och ögonstyrning
prior information notice
SE 7 000 000.00 SEK 2021-01-16
Förhandsannons Konsulentstödd familjehemsvård och jourhem
prior information notice
SE 20 000 000.00 SEK 2021-01-20
Om- och tillbyggnad för Högskolan Dalarna Citycampus, Borlänge
prior information notice
SE 300 000 000.00 SEK 2021-01-21
RFI — Vacuum Metal Deposition (VMD)
prior information notice
SE 1.00 SEK 2021-01-29
AI-beslutsstöd 2020
prior information notice
SE 2 500 000.00 SEK 2021-01-30
Upphandling - Förmedling av friskvårdstjänster
prior information notice
SE 6 000 000.00 SEK 2021-02-03
Marknadsundersökning - fönsterputs
prior information notice
SE 2 200 000.00 SEK 2021-02-06
Omhändertagande av impregnerat trä
prior information notice
SE 2 700 000.00 SEK 2021-02-06
Anestesi- och intensivvårdsmaterial
prior information notice
SE 18 500 000.00 SEK 2021-02-09
Ramavtal konferenser
prior information notice
SE 13 000 000.00 SEK 2021-02-11
Mobilitetshus Rosendal (p-hus)
prior information notice
SE 210 000 000.00 SEK 2021-02-24
RFI - Röntgenutrustning för elektronik
prior information notice
SE 1.00 SEK 2021-03-04
RFI/Hearing inför upphandling av filter
prior information notice
SE 2 500 000.00 SEK 2021-03-05
Ingenjörstjänster spår-, trafiksignalanläggningar och ITS
prior information notice
SE 4 000 000.00 SEK 2021-03-12
Ramavtal Byggservice
prior information notice
SE 145 000 000.00 SEK 2021-03-12
Vitvaruservice
prior information notice
SE 2 200 000.00 SEK 2021-03-18
Projektledning och processkartläggning
prior information notice
SE 10 000 000.00 SEK 2021-03-18
Nya huvudledningar för vatten och avlopp Bålsta tätort
prior information notice
SE 120 000 000.00 SEK 2021-03-19
Totalentreprenad i samverkan Prisman 6
prior information notice
SE 200 000 000.00 SEK 2021-03-23
IT-driftstjänster
prior information notice
SE 100 000 000.00 SEK 2021-03-24