Construction, foundation and surface works for highways, roads

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Construction, foundation and surface works for highways, roads.

For the CPV " Construction, foundation and surface works for highways, roads [45233000-9]" and "all countries [ALL]" there are: 71 item(s) (167 total)

showing 1 - 25
title country authority name publication deadline
Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Žalec
contract notice
SI Občina Žalec 2021-01-26 2021-03-01
Izgradnja dionice Mravince čvor TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 1,2,3
notice for changes or additional information
HR Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 2021-02-12 2021-03-01
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Dukla z podziałem na dwie części
notice for changes or additional information
PL Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie 2021-02-08 2021-03-02
Silnice III/29827 Malšva Lhota - Hradec Králové, II. etapa
notice for changes or additional information
CZ Královéhradecký kraj 2021-02-09 2021-03-02
Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni
notice for changes or additional information
PL Laboratorium Innowacji Społecznych Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni 2021-02-12 2021-03-02
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa–Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej (...)
notice for changes or additional information
PL Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich 2021-02-15 2021-03-02
Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
notice for changes or additional information
PL Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. 2021-02-15 2021-03-02
Kontynuacja proj. i bud. poł. wyl. z W-wy drogi eksp. S-7 od w. Lotnisko na POW do obw. Grójca – Odc. „B” od w. „Lesznowola” (bez w.) do w. „Tarczyn Północ” (z w.) – dł. odc. ok. 14,8 km
notice for changes or additional information
PL Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie 2021-02-15 2021-03-02
Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Žalec
notice for changes or additional information
SI Občina Žalec 2021-02-15 2021-03-02
Masthuggskajen - Förberedande entreprenad
contract notice
SE Göteborgs stad Trafikkontoret 2021-01-29 2021-03-03
Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej – zadanie 2/2 Układ drogowo-kolejowy rejonu Nabrzeża Przemysłowego
notice for changes or additional information
PL Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 2021-01-22 2021-03-04
E1 Preparatory Work Saksvik RA — Stage 1
contract notice – utilities
NO Malvik kommune 2021-02-08 2021-03-04
Framework Agreement for Contractor Services
contract notice – utilities
NO Bybanen AS 2021-01-29 2021-03-05
Reinforcement Viken 1-02-2021-02
contract notice
NO Viken fylkeskommune 2021-02-02 2021-03-05
Framework Agreement for Contractor Services
notice for changes or additional information
NO Bybanen AS 2021-02-08 2021-03-05
32-TE-3520; 51.1398/20. Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-23, entre los puntos kilométricos 62,446 al 80,590, tramo límites de las provincias de Castellón-Teruel a Sarrión. Provincia de Teruel
contract notice
ES Dirección General de Carreteras 2021-01-04 2021-03-08
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojektuj i wybuduj
notice for changes or additional information
PL Powiat Słupecki 2021-02-02 2021-03-08
32-TE-3520; 51.1398/20. Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-23, entre los puntos kilométricos 62,446 al 80,590, tramo límites de las provincias de Castellón-Teruel a Sarrión. Provincia de Teruel
notice for changes or additional information
ES Dirección General de Carreteras 2021-02-09 2021-03-08
Modernisation de la liaison de Tours à Loches — marché T01 — travaux de voie, terrassements et assainissements
contract notice – utilities
FR SNCF Réseau 2021-02-12 2021-03-08
„Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie o długości około 1 300 m wraz z wiaduktem drogowym o długości około 166 m (GP 1x2 KR 5) oraz przebudowa ulic (...)
notice for changes or additional information
PL Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie 2021-02-09 2021-03-10
Travaux de voirie et réseaux divers sur le territoire d'Argentan Intercom et de la Ville d'Argentan
contract notice
FR CDC Argentan Intercom 2021-02-08 2021-03-11
32-CC-3360; 51.1394/20. Rehabilitación estructural del firme en la autovía A-66 entre los PP. KK. 425+000 y 438+500. Tramo LP con Salamanca-Aldeanueva del Camino. Provincia de Cáceres
contract notice
ES Dirección General de Carreteras 2021-01-04 2021-03-12
„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia ...
notice for changes or additional information
PL Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich 2021-01-15 2021-03-12
Przebudowa kładki w miejscowości Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
contract notice
PL Gmina Pomiechówek 2021-02-09 2021-03-12
32-CC-3360; 51.1394/20. Rehabilitación estructural del firme en la autovía A-66 entre los PP. KK. 425 + 000 y 438 + 500. Tramo LP con Salamanca-Aldeanueva del Camino. Provincia de Cáceres
notice for changes or additional information
ES Dirección General de Carreteras 2021-02-09 2021-03-12
523+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form