Engineering design services

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Engineering design services.

For the CPV " Engineering design services [71320000-7]" and "all countries [ALL]" there are: 551 item(s) (954 total)

showing 1 - 25
title country authority name publication deadline
Planungsleistungen für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Lübstorf
contract notice
DE Amt Lützow-Lübstorf 2021-01-26 2021-02-28
Изработване на технически проект за кръгово кръстовище при пресичането на път III-502 „Полски Тръмбеш—Обединение—III-405“ при км 11+516 с път III-504 „Самоводене—Обединение—Алеково“
contract notice
BG Агенция „Пътна инфраструктура“ — Областно пътно управление — Велико Търново 2021-01-29 2021-02-28
Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe
notice for changes or additional information
PL Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole 2021-02-12 2021-02-28
Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK 9
notice for changes or additional information
PL Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 2021-02-12 2021-02-28
„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury"
notice for changes or additional information
PL Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 2021-02-12 2021-02-28
Prace projektowe i roboty drogowe w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin–Żuromin–Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II (...)
notice for changes or additional information
PL Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2021-02-12 2021-02-28
Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka
notice for changes or additional information
PL Gmina Korczew 2021-02-12 2021-02-28
Zaprojektowanie, dostawa i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy miejskiej Przemyśl w ramach projektu pn.: ...
notice for changes or additional information
PL Gmina Miejska Przemyśl 2021-02-12 2021-02-28
Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica
notice for changes or additional information
PL Gmina Oleśnica 2021-02-12 2021-02-28
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork – początek obwodnicy m. Praszka”
notice for changes or additional information
PL Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu 2021-02-12 2021-02-28
Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu... cd. VI.1).
notice for changes or additional information
PL Uniwersytet Warszawski 2021-02-12 2021-02-28
Városliget környezetének közlekedésfejlesztése
notice for changes or additional information
HU BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021-02-12 2021-02-28
DUNA-BUDA kiviteli tervek elkészítése
notice for changes or additional information
HU BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021-02-12 2021-02-28
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla JAR
notice for changes or additional information
PL Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. 2021-02-12 2021-02-28
Baterijų energijos kaupimo sistemos projektavimo, gamybos, įrengimo Lietuvos EES darbų ir techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas
notice for changes or additional information
LT UAB „EPSO-G“ 2021-02-12 2021-02-28
Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κηφισιάς (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»).
contract notice
GR Δήμος Κηφισιάς 2021-01-04 2021-03-01
[DA] Støttetjenester til EU's rumprogram
[DE] Unterstützungsdienste für das EU-Weltraumprogramm
[EN] Support Services for the EU Space Programme
[ES] Servicios de apoyo para el programa espacial de la Unión Europea
[FI] EU:n avaruusohjelman tukipalvelut
[FR] Services de soutien au programme spatial de l’UE
[EL] Υπηρεσίες υποστήριξης για το διαστημικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[IT] Servizi di supporto per il programma spaziale dell'UE
[NL] Ondersteuningsdiensten voor het ruimteprogramma van de EU
[PT] Serviços de apoio para o programa espacial da UE
[SV] Stödtjänster för EU:s rymdprogram
[CS] Služby podpory pro vesmírný program EU
[ET] ELi kosmoseprogrammi tugiteenused
[HU] Az EU űrprogramjára irányuló támogatási szolgáltatások
[LT] Paramos paslaugos, teikiamos ES kosmoso programai
[LV] Atbalsta pakalpojumi ES kosmosa programmai
[MT] Servizzi ta' Appoġġ għall-Programm Spazjali tal-UE
[PL] Usługi wsparcia na rzecz unijnego programu kosmicznego
[SK] Služby podpory pre vesmírny program EÚ
[SL] Podporne storitve za vesoljski program EU
[GA] Seirbhísí Tacaíochta do Chlár Spáis AE
[BG] Помощни услуги за космическата програма на ЕС
[RO] Servicii de sprijin pentru programul spațial al UE
[HR] Usluge podrške svemirskom programu EU-a

contract notice
CZ [DA] Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
[DE] Agentur für das Europäische GNSS (GSA)
[EN] European GNSS Agency (GSA)
[ES] Agencia del GNSS Europeo (GSA)
[FI] Euroopan GNSS-virasto (GSA)
[FR] Agence du GNSS européen (GSA)
[EL] Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
[IT] Agenzia del GNSS europeo (GSA)
[NL] Europees GNSS-Agentschap (GSA)
[PT] Agência do GNSS Europeu (GSA)
[SV] Europeiska byrån för GNSS (GSA)
[CS] Agentura pro evropský GNSS (GSA)
[ET] Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
[HU] Európai GNSS Ügynökség (GSA)
[LT] Europos GNSS agentūra (GSA)
[LV] Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
[MT] L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
[PL] Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
[SK] Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
[SL] Agencija za evropski GNSS (GSA)
[GA] An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS (GSA)
[BG] Европейска агенция за ГНСС (GSA)
[RO] Agenția GNSS European (GSA)
[HR] Agencija za europski GNSS (GSA)
2021-01-20 2021-03-01
MVP-Szeged,csapadék-és tisztított szennyvíz elvez.
contract notice
HU Országos Vízügyi Főigazgatóság 2021-01-20 2021-03-01
Roboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" POIS.02.01.00-00-0028/17-00”
notice for changes or additional information
PL Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 2021-01-29 2021-03-01
Wybór partnera prywatnego do realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta w formule PPP".
notice for changes or additional information
PL Gmina Miejska Rumia 2021-01-29 2021-03-01
„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta)”
notice for changes or additional information
PL Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie 2021-02-01 2021-03-01
E-busz tervezési feladatok
contract notice
HU Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2021-02-01 2021-03-01
Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et l'amélioration des ascenseurs de la Tour Séquoia
contract notice
FR MEDDTL 2021-02-01 2021-03-01
Neubau Feuerwehrgerätehaus in Verl – Sürenheide; Technische Gebäudeausrüstung Ingenieurleistung HLS
contract notice
DE Zentrale Vergabestelle der Städte Rietberg, Verl und der Gemeinde Langenberg 2021-02-01 2021-03-01
Erneuerung Fachinger Tunnel, Strecke 3710 Wetzlar – Koblenz km 57,4+53 bis 57,8+79,Planungsleistungen Leistungsphasen 5 ff.
contract notice – utilities
DE DB Netz AG (Bukr 16) 2021-02-01 2021-03-01
1788+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form