София (столица) (BG411)

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more in София (столица).

356 item(s)

title authority name publication deadline
Доставка на радиофармацевтици за работа с позитронно-емисионен томограф (пет/кт)за нуждите на УСБАЛО ЕАД
contract notice
„Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД 2021-02-02 2021-03-01
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част Пета сборна
contract notice
„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД 2021-02-02 2021-03-01
Доставка на компютърно и комуникационно оборудване
contract notice
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) — МВР 2021-02-01 2021-03-01
Доставка на УВ-ВИС спектрофотометър
contract notice
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 2021-02-01 2021-03-01
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ — София-област
contract notice
Териториално поделение на НОИ — София-област 2021-01-29 2021-03-01
„Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси“
contract notice – utilities
„Столичен автотранспорт“ ЕАД 2021-02-03 2021-03-01
Фиксирани телефонни услуги по 2 обособени позиции
contract notice
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ТПП 2021-01-29 2021-03-01
Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по хемодиализа
contract notice
Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД 2021-02-03 2021-03-01
Разширяване възможностите на решение за сканиране за уязвимости в ИТ инфраструктурата
contract notice
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ТПП 2021-02-03 2021-03-02
Доставка на превързочни материали, галенови разтвори и други медицински консумативи
contract notice
Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД 2021-02-03 2021-03-02
Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен... Продълж. в поле II.1.4)
notice for changes or additional information
Агенция „Пътна инфраструктура“ 2021-02-01 2021-03-04
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна сервизна поддръжка на дигитален графичен рентгенов апарат
contract notice
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД 2021-02-05 2021-03-04
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна сервизна поддръжка на апарат за магнитно-резонансна томография 1,5 Т
contract notice
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД 2021-02-05 2021-03-04
Проектиране и строителство в изпълнение на проект „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“, гр. София — I етап“
contract notice
Столична община 2021-02-02 2021-03-04
Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска академия и структурите ѝ в страната
contract notice
Военномедицинска академия 2021-02-05 2021-03-04
Доизграждане на сграда на 6-а РСПБЗН, гр. София — I етап
contract notice
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР 2021-01-27 2021-03-05
Оборудване и обзавеждане на звено за централно снабдяване със стерилни материали
contract notice
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД 2021-02-08 2021-03-05
Доставка на медицинско оборудване за клиника по урология при „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД
contract notice
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД 2021-02-05 2021-03-07
Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за 2021—2022 г. за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД по обособени позиции
contract notice
„Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД 2021-02-10 2021-03-08
Осигуряване на хотелско настаняване, ресторантьорски услуги и кетъринг услуги
contract notice
Министерство на отбраната 2021-01-22 2021-03-08
Доставка на минерална вода за нуждите на УНСС
contract notice
Университет за национално и световно стопанство 2021-02-05 2021-03-08
Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи, тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
contract notice – utilities
„Столичен електротранспорт“ ЕАД 2021-02-05 2021-03-08
„Доставка на филтри за автомобили“
contract notice – utilities
„Столичен автотранспорт“ ЕАД 2021-02-10 2021-03-08
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период (2021—2022 г.)
contract notice
„Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД 2021-02-09 2021-03-08
Доставка на допълнителни клинични приложения за съществуваща в лечебното заведение система за магнитнорезонансни изследвания 3Т модел Signa Architect за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
contract notice
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД 2021-02-08 2021-03-08

Geographical position

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form

969+1