DANMARK (DK)

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more in DANMARK.

120 item(s)

title authority name publication deadline
Offentligt udbud af høreapparater 2021 genudbud
contract notice
Amgros I/S 2021-01-25 2021-03-03
Manuelle kørestole til Komudbud
contract notice
KomUdbud ved Esbjerg Kommune 2021-02-05 2021-03-04
Udbud af smertepumper
contract notice
Region Midtjylland 2021-02-05 2021-03-04
Summer Ortho Photo 2021 (SOP2021)
contract notice
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 2021-02-03 2021-03-05
Confocal Raman Microscope
contract notice
Aarhus Universitet 2021-02-08 2021-03-08
LD Pensions’ Tender for an Agreement Concerning High Grade European Asset Backed Securities
contract notice
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (‘LD Pensions’) 2021-02-10 2021-03-10
Indkøb af indsamlingskøretøjer og komprimatoropbygning
contract notice
Halsnæs Affald A/S 2021-02-03 2021-03-12
03.13 Møbler
contract notice
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S 2021-01-27 2021-03-15
Udbud af driften af komposteringsanlæg for haveaffald
contract notice
Halsnæs Affald A/S 2021-02-10 2021-03-15
Rammeaftale om sporstoppere
contract notice – utilities
Banedanmark 2021-02-03 2021-03-22
FR17 - Udbud af flexrute
contract notice
MOVIA 2021-01-22 2021-03-23
Rammeaftaler for service og vedligehold, Stærkstrøm
contract notice – utilities
Banedanmark 2021-02-10 2021-03-26
Energinet: Workers Compensation Tender
contract award notice – utilities
Energinet including all subsidiaries 2021-01-08 2021-04-14
Hovedstadens Beredskab - indkøb af forsikringer
contract award notice
Hovedstadens Beredskab 2021-01-08 2021-04-15
Beredskabsaftale vedrørende nødtransport af kritiske forsyninger
contract award notice
Styrelsen for Forsyningssikkerhed 2021-01-08 2021-04-15
Framework Agreement for Forensic Software for Mobile Devices
contract award notice
Rigspolitiet 2021-01-08 2021-04-15
Delaftale 1 - mobile enheder og tilknyttede services
contract award notice – utilities
Energinet Forretningsservice A/S 2021-01-08 2021-04-15
Nordjyllands Beredskab - indkøb af forsikringer
contract award notice
Nordjyllands Beredskab 2021-01-08 2021-04-15
Viking Link - Udbud af installationer på konverterbygning
contract award notice – utilities
Energinet Eltransmission A/S 2021-01-11 2021-04-16
Viking Link - råhusentreprise
contract award notice – utilities
Energinet Eltransmission A/S 2021-01-11 2021-04-16
Genudbud: Anskaffelse af graveentreprise – Viking Link
contract award notice – utilities
Energinet Eltransmission A/S 2021-01-11 2021-04-16
2020-13269: Rammeaftale om biler
contract award notice – utilities
Banedanmark 2021-01-11 2021-04-16
Region Midtjylland - Forsikringsudbud
contract award notice
Region Midtjylland 2021-01-11 2021-04-16
Udbud af madrasser til forebyggelse af vævsskader
contract award notice
Esbjerg Kommune på vegne af en række kommuner 2021-01-11 2021-04-16
Udbud af bankforretninger
contract award notice – utilities
Energinet 2021-01-11 2021-04-16

Geographical position

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form

809+1