Bielski (PL225)

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more in Bielski.

58 item(s)

title authority name publication deadline
Remont konserwatorski, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Cieszyńskiej 18 w Bielsku-Białej – zamówienie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”
notice for changes or additional information
Miasto Bielsko-Biała, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2021-02-12 2021-02-28
Usługa ochrony osób i mienia w Centrali i Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A.
notice for changes or additional information
PGE Energia Odnawialna S.A. 2021-02-12 2021-02-28
Najem (rental) odzieży, pranie i serwis odzieży dla pracowników Tauron Ciepło Sp. z o.o.
notice for changes or additional information
Tauron Ciepło Sp. z o.o. 2021-02-12 2021-03-01
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn. Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała, Elektrociepłownia Bielsko Północ EC2
notice for changes or additional information
Tauron Ciepło Sp. z o.o. 2021-02-02 2021-03-08
Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w Tauron Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko-Północ EC-2 w formule zaprojektuj i wybuduj pod klucz
notice for changes or additional information
Tauron Ciepło Sp. z o.o. 2021-01-29 2021-03-15
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
contract notice
Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej 2021-02-08 2021-03-15
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Buczkowice oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
contract notice
Gmina Buczkowice – Urząd Gminy Buczkowice 2021-02-12 2021-03-17
Wykonanie usługi w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania parków, zieleńców i skwerów wraz z placami zabaw i strefami aktywności na terenie miasta Bielska-Białej
contract notice
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej 2021-02-12 2021-03-17
Hurtowe dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
notice for changes or additional information
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. 2021-01-22 2021-03-19
Hurtowe dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
notice for changes or additional information
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. 2021-01-05 2021-03-19
Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Rajcza – kontrakt 13d
contract award notice
Związek Międzygminny ds. Ekologii 2021-01-04 2021-04-09
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Jasienica
contract award notice
Gmina Jasienica, 43-385 Jasienica 159 2021-01-05 2021-04-10
Świadczenie usług w zakresie sprzątania nieruchomości oraz terenów zewnętrznych stanowiących zasób gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
contract award notice
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2021-01-08 2021-04-14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice
contract award notice
Gmina Czechowice-Dziedzice reprezentowana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic 2021-01-08 2021-04-14
Powtórzenie zamówienia dotyczącego zadania pn.: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części
contract award notice
Gmina Skoczów 2021-01-08 2021-04-15
Wykonanie usługi przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Bielska-Białej
contract award notice
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej 2021-01-08 2021-04-15
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 315 000,00 PLN
contract award notice
Powiat Żywiecki Starostwo Powiatowe w Żywcu 2021-01-08 2021-04-15
Usługa ochrony obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach/Boguchwałowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie
contract award notice
Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021-01-12 2021-04-17
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dębowiec
contract award notice
Gmina Dębowiec 2021-01-12 2021-04-17
Dostawy leków i preparatów leczniczych
contract award notice
Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-01-12 2021-04-17
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy ul. Złotych Kłosów w Bielsku-Białej”
contract award notice
Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 2021-01-12 2021-04-17
Wykonanie koncepcji projektowej pn. „Budowa ulicy zbiorczej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej"
contract award notice
Miasto Bielsko-Biała, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 2021-01-13 2021-04-18
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Biała na odcinku od ulicy Mazańcowickiej do granicy z miastem Czechowice-Dziedzice”
contract award notice
Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 2021-01-13 2021-04-18
Wykonanie usługi polegającej na zebraniu odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Węgierska Górka w 2021 roku.
contract award notice
Gmina Węgierska Górka 2021-01-13 2021-04-18
Dostawa oleju napędowego w ilości do 210 000 litrów do Beskid Żywiec Sp. z o.o. w Żywcu.
contract award notice
Beskid Żywiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-01-13 2021-04-18

Geographical position

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form

450+1