"София (столица)" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica София (столица).

Tot. page: 13 (633 items)

# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 112 ОУ „Стоян Заимов“ София 1504 BG - Bulgaria 11
2 12-о средно училище „Цар Иван Асен 2“ София 1000 BG - Bulgaria 2
3 139-о основно училище ОУ „Захарий Круша“ — София София 1000 BG - Bulgaria 0
4 163-то основно училище „Черноризец Храбър“ София 1582 BG - Bulgaria 2
5 18-о СУ „Уилям Гладстон“ София 1303 BG - Bulgaria 11
6 19 средно училище „Елин Пелин“ София 1606 BG - Bulgaria 6
7 25 ОУ „Д-р Петър Берон“ София 1000 BG - Bulgaria 7
8 25 основно училище „Д-р Петър Берон“ София 1000 BG - Bulgaria 2
9 38ОУ Васил Априлов София 1504 BG - Bulgaria 2
10 43. Основно училище „Христо Смирненски“, гр. София гр. София 1309 BG - Bulgaria 3
11 49. ОУ „Бенито Хуарес“ София 1517 BG - Bulgaria 6
12 51 СУ „Елисавета Багряна“ София 1612 BG - Bulgaria 0
13 61 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ София 1000 BG - Bulgaria 2
14 78. СУ „Христо Смирненски“ Банкя 1320 BG - Bulgaria 0
15 AES Bulgaria Europe Shared Services Sofia 1407 BG - Bulgaria 10
16 „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД София 1505 BG - Bulgaria 8
17 „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД София 1505 BG - Bulgaria 13
18 „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД София 1330 BG - Bulgaria 10
19 „Първа МБАЛ София“ ЕАД София 1142 BG - Bulgaria 16
20 „Проучване и добив на нефт и газ“ АД София 1000 BG - Bulgaria 10
21 „Пазари Север“ ЕАД София 1517 BG - Bulgaria 16
22 „Пазари Възраждане“ ЕАД София 1202 BG - Bulgaria 16
23 „Пета МБАЛ — София“ ЕАД София 1233 BG - Bulgaria 25
24 „Овергаз Мрежи“ АД София 1407 BG - Bulgaria 14
25 „Ай Си Джи Би“ АД София 1000 BG - Bulgaria 10
26 „АйСиДжиБи“ АД София 1000 BG - Bulgaria 15
27 „Национална eлектрическа компания“ ЕАД София 1000 BG - Bulgaria 17
28 „Национална компания индустриални зони“ ЕАД София 1000 BG - Bulgaria 15
29 „Национална електрическа компания (НЕК)“ ЕАД София 1000 BG - Bulgaria 13
30 „Национална електрическа компания“ (НЕК) ЕАД София 1000 BG - Bulgaria 11
31 „Национална електрическа компания“ ЕАД София 1000 BG - Bulgaria 10
32 „Национален дворец на културата — Конгресен център — София“ ЕАД София 1000 BG - Bulgaria 13
33 „Национален дворец на културата — Конгресен център София“ ЕАД София 1000 BG - Bulgaria 12
34 „Напоителни системи“ ЕАД София 1618 BG - Bulgaria 10
35 „Студентски столове и общежития“ ЕАД София 1700 BG - Bulgaria 11
36 „Столичен автотранспорт“ ЕАД София 1612 BG - Bulgaria 22
37 „Столичен електротранспорт“ ЕАД, под. „Трансенерго и РП“ София 1202 BG - Bulgaria 10
38 „Столичен електротранспорт“ ЕАД София 1233 BG - Bulgaria 19
39 „Столичен електротранспорт“ ЕАД София 1202 BG - Bulgaria 10
40 „Ситигаз България“ ЕАД София 1360 BG - Bulgaria 11
41 „София Тех Парк“ АД София 1784 BG - Bulgaria 12
42 „Софийска вода“ АД София 1766 BG - Bulgaria 14
43 „Софийски имоти“ ЕАД София 1000 BG - Bulgaria 9
44 „Софинвест“ ЕООД София 1309 BG - Bulgaria 13
45 „Софинвест“ ЕООД София 1000 BG - Bulgaria 14
46 „Специализирана болница за акттивно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД София 1756 BG - Bulgaria 8
47 „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД София 1756 BG - Bulgaria 14
48 „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД — гр. София София 1784 BG - Bulgaria 11
49 „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД София 1784 BG - Bulgaria 7
50 „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф.д-р Марин Мушмов“ ЕООД София 1784 BG - Bulgaria 10