"София (столица)" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica София (столица).

Tot. page: 2 (98 items)

  • 1 (current)
  • 2
# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 Ministry of regional development and public works Sofia 1202 BG - Bulgaria 2
2 Агенция за социално подпомагане София 1051 BG - Bulgaria 0
3 Агенция „Митници“ София 1202 BG - Bulgaria 9
4 Агенция „Пътна инфраструктурa“ София 1606 BG - Bulgaria 0
5 Агенция „Пътна инфраструктура“ София 1606 BG - Bulgaria 2
6 Апелативен съд — София София 1000 BG - Bulgaria 2
7 Българска народна банка София 1000 BG - Bulgaria 5
8 Българско национално радио София 1040 BG - Bulgaria 2
9 Военномедицинска академия — София София 1000 BG - Bulgaria 2
10 Военномедицинска академия — София София 1606 BG - Bulgaria 2
11 Военномедицинска академия София 1606 BG - Bulgaria 1
12 Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) — МВР София 1202 BG - Bulgaria 1
13 Главна дирекция „Гранична полиция“ София 1202 BG - Bulgaria 1
14 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София 1309 BG - Bulgaria 1
15 Главна дирекция „Национална полиция“ София 1715 BG - Bulgaria 0
16 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) — МВР София 1309 BG - Bulgaria 0
17 Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ София 1000 BG - Bulgaria 2
18 Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР София 1301 BG - Bulgaria 0
19 ДП „Национална компания „Железопътна Инфраструктура“ София 1233 BG - Bulgaria 0
20 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София 1797 BG - Bulgaria 1
21 Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) София 1000 BG - Bulgaria 0
22 Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ София 1233 BG - Bulgaria 2
23 Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ТПП гр. София 1540 BG - Bulgaria 0
24 Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ София 1540 BG - Bulgaria 2
25 Изпълнителна агенция по лозата и виното София 1113 BG - Bulgaria 2
26 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София 1000 BG - Bulgaria 0
27 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ София 1000 BG - Bulgaria 1
28 Инспекторат към висшия съдебен съвет София 1301 BG - Bulgaria 1
29 Институт по електрохимия и енергийни системи гр. София 1113 BG - Bulgaria 1
30 Институт по обща и неорганична химия — БАН София 1113 BG - Bulgaria 5
31 Институт по полимери — БАН София 1113 BG - Bulgaria 2
32 Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество София 1000 BG - Bulgaria 1
33 Лесозащитна станция — София София 1000 BG - Bulgaria 1
34 Лесотехнически университет София 1797 BG - Bulgaria 0
35 Медицински институт на МВР София 1606 BG - Bulgaria 2
36 Медицински институт — МВР София 1606 BG - Bulgaria 1
37 Министерски съвет София 1000 BG - Bulgaria 2
38 Министерство на вътрешните работи София 1000 BG - Bulgaria 1
39 Министерство на енергетиката София 1000 BG - Bulgaria 3
40 Министерство на здравеопазването гр. София 1000 BG - Bulgaria 0
41 Министерство на икономиката София 1052 BG - Bulgaria 1
42 Министерство на образованието и науката гр. София 1000 BG - Bulgaria 4
43 Министерство на околната среда и водите София 1000 BG - Bulgaria 0
44 Министерство на отбраната София 1092 BG - Bulgaria 1
45 Министерство на правосъдието София 1040 BG - Bulgaria 7
46 Министерство на регионалното развитие и благоустройството София 1202 BG - Bulgaria 0
47 Министерство на труда и социалната политика гр. София 1000 BG - Bulgaria 3
48 Министерство на труда и социалната политика София 1051 BG - Bulgaria 4
49 Министерство на туризма София 1000 BG - Bulgaria 0
50 Народно събрание София 1169 BG - Bulgaria 3
  • 1 (current)
  • 2