"ČESKÁ REPUBLIKA" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica ČESKÁ REPUBLIKA.

Tot. page: 3 (104 items)

# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Praha 120 00 CZ - Czech Republic 3
2 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Praha 12000 CZ - Czech Republic 3
3 Úřad práce České republiky Praha 170 00 CZ - Czech Republic 1
4 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Praha 4 142 20 CZ - Czech Republic 3
5 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Praha 4 14220 CZ - Czech Republic 2
6 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha 2 120 00 CZ - Czech Republic 3
7 Čepro a.s. Praha 7, Holešovice 170 00 CZ - Czech Republic 3
8 ČEPRO, a.s. Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 10
9 ČEPRO, a.s. Praha 7 17000 CZ - Czech Republic 2
10 ČESKÝ ROZHLAS Praha 2 CZ - Czech Republic 2
11 ČESKÝ ROZHLAS Praha 2 12099 CZ - Czech Republic 3
12 Česká školní inspekce Praha 15000 CZ - Czech Republic 12
13 Česká školní inspekce Praha 150 00 CZ - Czech Republic 24
14 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Praha 2-Vinohrady 120 00 CZ - Czech Republic 8
15 Česká republika - Úřad práce ČR Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 1
16 Česká republika - Generální finanční ředitelství Praha 1 117 22 CZ - Czech Republic 4
17 Česká republika - Generální finanční ředitelství Praha 1 CZ - Czech Republic 1
18 Česká republika - Generálního finančního ředitelství Praha 1 CZ - Czech Republic 1
19 Česká republika - Ministerstvo obrany Praha 160 00 CZ - Czech Republic 13
20 Česká republika - Ministerstvo obrany Praha 6 160 01 CZ - Czech Republic 3
21 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 1 110 15 CZ - Czech Republic 14
22 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Praha CZ - Czech Republic 5
23 Česká republika - Ministerstvo vnitra Praha 170 34 CZ - Czech Republic 1
24 Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Brno - Žabovřesky 61600 CZ - Czech Republic 3
25 Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni Plzeň 306 12 CZ - Czech Republic 1
26 Česká republika – Generální finanční ředitelství Praha 1 117 22 CZ - Czech Republic 3
27 Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 2 128 01 CZ - Czech Republic 5
28 Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 110 15 CZ - Czech Republic 1
29 Česká republika-Ministerstvo vnitra Praha 170 34 CZ - Czech Republic 1
30 České dráhy, a.s. Praha 1 110 15 CZ - Czech Republic 1
31 Český rozhlas Praha 2 120 99 CZ - Czech Republic 6
32 Český rozhlas Praha 2 CZ - Czech Republic 1
33 Český rozhlas Praha 2 12099 CZ - Czech Republic 2
34 ČEZ Distribuce, a. s. Děčín 405 02 CZ - Czech Republic 1
35 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 405 02 CZ - Czech Republic 26
36 ČEZ Prodej, a.s. Praha 140 53 CZ - Czech Republic 3
37 ČEZ, a. s. Praha 140 00 CZ - Czech Republic 6
38 ČEZ, A. S. Praha 140 00 CZ - Czech Republic 5
39 ČEZ, a.s. Praha 140 00 CZ - Czech Republic 25
40 ČEZ, a.s. Praha 140 53 CZ - Czech Republic 1
41 ČR - Technologická agentura České republiky Praha 6 16000 CZ - Czech Republic 15
42 ČR - Technologická agentura České republiky Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 5
43 ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 5
44 ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha 1 100 00 CZ - Czech Republic 2
45 Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha CZ - Czech Republic 5
46 Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha 140 00 CZ - Czech Republic 4
47 Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha 14000 CZ - Czech Republic 7
48 Centrum pro uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje Olomouc 779 00 CZ - Czech Republic 3
49 Centrum pro uznáváníí a celoživotního učení Olomouckého kraje Olomouc 779 00 CZ - Czech Republic 1
50 [DA] Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
[DE] Agentur für das Europäische GNSS (GSA)
[EN] European GNSS Agency (GSA)
[ES] Agencia del GNSS Europeo (GSA)
[FI] Euroopan GNSS-virasto (GSA)
[FR] Agence du GNSS européen (GSA)
[EL] Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
[IT] Agenzia del GNSS europeo (GSA)
[NL] Europees GNSS-Agentschap (GSA)
[PT] Agência do GNSS Europeu (GSA)
[SV] Europeiska byrån för GNSS (GSA)
[CS] Agentura pro evropský GNSS (GSA)
[ET] Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
[HU] Európai GNSS Ügynökség (GSA)
[LT] Europos GNSS agentūra (GSA)
[LV] Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
[MT] L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
[PL] Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
[SK] Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
[SL] Agencija za evropski GNSS (GSA)
[GA] An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS (GSA)
[BG] Европейска агенция за ГНСС (GSA)
[RO] Agenția GNSS European (GSA)
[HR] Agencija za europski GNSS (GSA)
Prague 7 170 00 CZ - Czech Republic 21