"Praha" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica Praha.

Tot. page: 8 (373 items)

# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 : Ministerstvo vnitra ČR Praha 7 17034 CZ - Czech Republic 9
2 Agentura pro podnikání a inovace Praha 2 120 00 CZ - Czech Republic 6
3 Agentura pro podnikání a inovace Praha CZ - Czech Republic 5
4 Agentura pro podnikání a inovace Praha 12000 CZ - Czech Republic 6
5 Arcibiskupství pražské Praha - Hradčany 118 00 CZ - Czech Republic 9
6 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 20
7 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 6 16000 CZ - Czech Republic 9
8 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 12
9 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 12800 CZ - Czech Republic 12
10 Úřad vlády České republiky Praha 118 00 CZ - Czech Republic 9
11 Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Praha 1 CZ - Czech Republic 6
12 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 10
13 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 7
14 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 9
15 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Praha 4 140 00 CZ - Czech Republic 6
16 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Praha 4 140 00 CZ - Czech Republic 14
17 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Praha 8 182 23 CZ - Czech Republic 14
18 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, veřejná výzkumná instituce Praha 8 182 23 CZ - Czech Republic 10
19 Ústav fyziky plazmatu AVČR, v.v.i. Praha 8 182 00 CZ - Czech Republic 7
20 ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE Praha 2 128 20 CZ - Czech Republic 10
21 Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) Praha 2 128 20 CZ - Czech Republic 10
22 Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze Praha 2 128 20 CZ - Czech Republic 12
23 Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova Praha 2 128 00 CZ - Czech Republic 8
24 Ústav leteckého zdravotnictví Praha Praha 160 00 CZ - Czech Republic 16
25 Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. Praha 4 142 00 CZ - Czech Republic 6
26 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Praha 4 142 20 CZ - Czech Republic 9
27 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v. i. Praha 4 142 20 CZ - Czech Republic 2
28 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Praha 4 142 20 CZ - Czech Republic 10
29 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Praha 4 142 00 CZ - Czech Republic 13
30 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Praha 6 169 02 CZ - Czech Republic 8
31 Želivská provozní a.s. Praha 10 102 00 CZ - Czech Republic 8
32 Život 90, z.ú. Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 10
33 Čecká republika - Státní pozemkový úřad Praha 3 130 00 CZ - Czech Republic 9
34 Čekomoravská záruční a rozvojová bank, a.s. Praha 1 11000 CZ - Czech Republic 8
35 ČEPRO, a.s. Praha 7 17000 CZ - Czech Republic 10
36 Čepro, a.s. Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 14
37 ČEPS, a.s. Praha 10 101 52 CZ - Czech Republic 8
38 ČESKÁ TELEVIZE Praha 4 14070 CZ - Czech Republic 11
39 Česká asociace pro finanční řízení, z.s Praha 4 14000 CZ - Czech Republic 8
40 Česká asociace pro finanční řízení, z.s Praha 4 140 00 CZ - Czech Republic 8
41 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Praha 2 121 00 CZ - Czech Republic 9
42 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Praha 2 12100 CZ - Czech Republic 8
43 Česká filharmonie, příspěvková organizace Praha 110 00 CZ - Czech Republic 19
44 Česká pošta, s.p. Praha 1 225 99 CZ - Czech Republic 29
45 Česká pošta, s.p. Praha 1 CZ - Czech Republic 9
46 Česká pošta, s.p. Praha 1 22599 CZ - Czech Republic 8
47 Česká republika - Úřad práce České republiky Praha CZ - Czech Republic 7
48 Česká republika - Úřad práce České republiky Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 12
49 Česká republika - Úřad práce České republiky Praha 170 00 CZ - Czech Republic 7
50 Česká republika - Úřad práce ČR Praha 170 00 CZ - Czech Republic 26