"Praha" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica Praha.

Tot. page: 9 (405 items)

# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 : Ministerstvo vnitra ČR Praha 7 17034 CZ - Czech Republic 13
2 Agentura pro podnikání a inovace Praha 2 120 00 CZ - Czech Republic 11
3 Agentura pro podnikání a inovace Praha CZ - Czech Republic 9
4 Agentura pro podnikání a inovace Praha 12000 CZ - Czech Republic 11
5 Arcibiskupství pražské Praha - Hradčany 118 00 CZ - Czech Republic 14
6 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 27
7 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 6 16000 CZ - Czech Republic 14
8 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 15
9 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 12800 CZ - Czech Republic 15
10 Úřad vlády České republiky Praha 118 00 CZ - Czech Republic 15
11 Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Praha 1 CZ - Czech Republic 11
12 Úpravna vody Želivka, a.s. Praha 10 102 00 CZ - Czech Republic 1
13 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 14
14 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 10
15 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 13
16 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Praha 4 140 00 CZ - Czech Republic 11
17 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Praha 4 140 00 CZ - Czech Republic 17
18 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Praha 8 182 23 CZ - Czech Republic 18
19 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, veřejná výzkumná instituce Praha 8 182 23 CZ - Czech Republic 15
20 Ústav fyziky plazmatu AVČR, v.v.i. Praha 8 182 00 CZ - Czech Republic 10
21 ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE Praha 2 128 20 CZ - Czech Republic 15
22 Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) Praha 2 128 20 CZ - Czech Republic 15
23 Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze Praha 2 128 20 CZ - Czech Republic 19
24 Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova Praha 2 128 00 CZ - Czech Republic 14
25 Ústav leteckého zdravotnictví Praha Praha 160 00 CZ - Czech Republic 24
26 Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. Praha 4 142 00 CZ - Czech Republic 10
27 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Praha 4 142 20 CZ - Czech Republic 12
28 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v. i. Praha 4 142 20 CZ - Czech Republic 6
29 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Praha 4 142 20 CZ - Czech Republic 14
30 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Praha 4 142 00 CZ - Czech Republic 22
31 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Praha 6 169 02 CZ - Czech Republic 12
32 Želivská provozní a.s. Praha 10 102 00 CZ - Czech Republic 13
33 Želivská provozní, a.s. Praha 10 102 00 CZ - Czech Republic 1
34 Život 90, z.ú. Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 18
35 Čecká republika - Státní pozemkový úřad Praha 3 130 00 CZ - Czech Republic 15
36 Čekomoravská záruční a rozvojová bank, a.s. Praha 1 11000 CZ - Czech Republic 12
37 ČEPRO, a.s. Praha 7 17000 CZ - Czech Republic 16
38 Čepro, a.s. Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 21
39 ČEPS, a.s. Praha 10 101 52 CZ - Czech Republic 12
40 ČESKÁ TELEVIZE Praha 4 14070 CZ - Czech Republic 16
41 Česká asociace pro finanční řízení, z.s Praha 4 14000 CZ - Czech Republic 12
42 Česká asociace pro finanční řízení, z.s Praha 4 140 00 CZ - Czech Republic 13
43 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Praha 2 121 00 CZ - Czech Republic 15
44 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Praha 2 12100 CZ - Czech Republic 14
45 Česká filharmonie, příspěvková organizace Praha 110 00 CZ - Czech Republic 24
46 Česká pošta, s.p. Praha 1 225 99 CZ - Czech Republic 62
47 Česká pošta, s.p. Praha 1 CZ - Czech Republic 13
48 Česká pošta, s.p. Praha 1 22599 CZ - Czech Republic 12
49 Česká rebpulika - Generální finanční ředitelství Praha 1 CZ - Czech Republic 1
50 Česká republika - Úřad práce České republiky Praha CZ - Czech Republic 9