"Hlavní město Praha" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica Hlavní město Praha.

Tot. page: 16 (797 items)

# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha 10 100 00 CZ - Czech Republic 16
2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha - Chodov 148 00 CZ - Czech Republic 19
3 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha - Chodov 14800 CZ - Czech Republic 9
4 Agentura pro podnikání a inovace Praha 120 00 CZ - Czech Republic 15
5 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Praha 12000 CZ - Czech Republic 11
6 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Praha 120 00 CZ - Czech Republic 13
7 AHC a.s. Praha 149 00 CZ - Czech Republic 11
8 Akademie výtvarných umění v Praze Praha 7 170 22 CZ - Czech Republic 12
9 Akademie výtvarných umění v Praze Praha 170 00 CZ - Czech Republic 0
10 Albertina Trading spol. s.r.o. Praha - Motol 150 00 CZ - Czech Republic 12
11 Albertina Trading, spol. s.r.o. Praha - Motol 150 00 CZ - Czech Republic 13
12 Algon, a.s. Praha 5 155 21 CZ - Czech Republic 1
13 Altron, a.s. Praha 4 142 21 CZ - Czech Republic 15
14 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Praha 1 118 01 CZ - Czech Republic 12
15 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Praha 1 118 01 CZ - Czech Republic 14
16 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 160 00 CZ - Czech Republic 17
17 Armádní Servisní, příspěvková organizace Praha 16000 CZ - Czech Republic 10
18 Arriva City, s.r.o. Praha 10 108 00 CZ - Czech Republic 12
19 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Praha 170 00 CZ - Czech Republic 13
20 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město PrahuÚřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Praha 170 00 CZ - Czech Republic 18
21 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město PrahuÚřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Praha 17000 CZ - Czech Republic 15
22 Úřad práce České republiky Praha 170 00 CZ - Czech Republic 16
23 Úřad práce České republiky Praha CZ - Czech Republic 16
24 Úřad práce Čewské republiky Praha 170 00 CZ - Czech Republic 12
25 Úřad práce ČR Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 13
26 Úřad práce ČR Praha 130 00 CZ - Czech Republic 4
27 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 0
28 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 128 00 CZ - Czech Republic 21
29 Asociace českého tradičního obchodu, z.s. Praha 3 130 00 CZ - Czech Republic 14
30 Asociace českých nábytkářů Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 12
31 Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, z.s. Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 14
32 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Praha 8 186 00 CZ - Czech Republic 12
33 Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 12
34 Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 10
35 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z.s. Praha 1 110 00 CZ - Czech Republic 12
36 Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 14
37 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 9
38 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Praha 16502 CZ - Czech Republic 8
39 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 160 00 CZ - Czech Republic 7
40 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 7
41 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Praha 6 - Lysolaje 165 02 CZ - Czech Republic 14
42 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Praha 6 - Lysolaje 16502 CZ - Czech Republic 10
43 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Praha 6 165 02 CZ - Czech Republic 19
44 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Praha 8 - Kobylisy 182 51 CZ - Czech Republic 4
45 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Praha 14100 CZ - Czech Republic 9
46 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Praha 8 182 00 CZ - Czech Republic 30
47 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Praha 8 18200 CZ - Czech Republic 13
48 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Praha 8 182 00 CZ - Czech Republic 24
49 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Praha 8 180 00 CZ - Czech Republic 17
50 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Praha 8 CZ - Czech Republic 13