"Ústecký kraj" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica Ústecký kraj.

Tot. page: 4 (174 items)

# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 Adler Czech, a.s. Ústí nad Labem 403 40 CZ - Czech Republic 9
2 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Praha 12000 CZ - Czech Republic 5
3 AGRO Kadaň s.r.o. Kadaň 432 01 CZ - Czech Republic 7
4 Agro Kadaň, s.r.o. Kadaň 432 01 CZ - Czech Republic 3
5 Ústecký kraj Ústí nad Labem 400 02 CZ - Czech Republic 44
6 Ústecký kraj Ústí nad Labem CZ - Czech Republic 4
7 Ústecký kraj Ústí nad Labem 40002 CZ - Czech Republic 7
8 Atlant spol. s.r.o. Chomutov 430 01 CZ - Czech Republic 2
9 Česká republika - Úřad práce České republiky Praha 7 170 00 CZ - Czech Republic 8
10 Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Ústí nad Labem 4 CZ - Czech Republic 7
11 Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Ústí nad Labem 401 79 CZ - Czech Republic 29
12 Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Ústí nad Labem CZ - Czech Republic 4
13 Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Ústí nad Labem 40179 CZ - Czech Republic 8
14 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Teplice 415 02 CZ - Czech Republic 10
15 Česká republika - Státní pozemkový úrad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Teplice 415 02 CZ - Czech Republic 7
16 Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Ústí nad Labem 401 79 CZ - Czech Republic 12
17 Česká republika – Okresní soud v Litoměřicích Litoměřice 41297 CZ - Czech Republic 5
18 Česká republika – Okresní soud v Litoměřicích Litoměřice 412 97 CZ - Czech Republic 7
19 Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Teplice 415 02 CZ - Czech Republic 6
20 ČEZ Distibuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 405 02 CZ - Czech Republic 6
21 ČEZ Distribuce, a. s. Děčín 405 02 CZ - Czech Republic 8
22 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly 405 02 CZ - Czech Republic 8
23 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly 140 53 CZ - Czech Republic 4
24 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly CZ - Czech Republic 8
25 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly 405 00 CZ - Czech Republic 7
26 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 40502 CZ - Czech Republic 7
27 ČEZ Distribuce, a.s Děčín IV - Podmokly 405 02 CZ - Czech Republic 3
28 ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Ústí nad Labem 400 01 CZ - Czech Republic 7
29 ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Ústí nad Labem 40001 CZ - Czech Republic 9
30 ČR - Krajský soud v Ústí nad Labem Ústí nad Labem 400 92 CZ - Czech Republic 10
31 Biskupství litoměřické Litoměřice 412 01 CZ - Czech Republic 2
32 Chotiněves–Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním Chotiněves 411 45 CZ - Czech Republic 3
33 Chotiněves–Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním Chotiněves CZ - Czech Republic 11
34 Cisterciácké opatství Osek Osek 417 05 CZ - Czech Republic 8
35 Cistericácké opatství Osek Osek 417 05 CZ - Czech Republic 6
36 Collegium Bohemicum, o.p.s. Ústí nad Labem 400 01 CZ - Czech Republic 19
37 Dům kultury Teplice Teplice 415 01 CZ - Czech Republic 1
38 Dodávka multifunkčního svozového vozidla Bílina 418 01 CZ - Czech Republic 4
39 Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. Most 434 01 CZ - Czech Republic 12
40 Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. Most 434 04 CZ - Czech Republic 3
41 Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Ústí nad Labem 401 11 CZ - Czech Republic 8
42 Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ústí nad Labem 400 01 CZ - Czech Republic 15
43 Dpáva Národního parku České Švýcarsko Krásná Lípa 407 46 CZ - Czech Republic 6
44 Edhance s.r.o. Teplice 415 01 CZ - Czech Republic 1
45 Edhance, s.r.o. Teplice 415 01 CZ - Czech Republic 6
46 Glanzstoff-Bohemia s.r.o. Lovosice 410 02 CZ - Czech Republic 4
47 Glanzstoff-Bohemia s.r.o. Lovosice 41002 CZ - Czech Republic 10
48 Glanzstoff-Bohemia, s.r.o. Lovosice 410 02 CZ - Czech Republic 5
49 Herkul a.s. Obrnice 435 21 CZ - Czech Republic 16
50 Herkul a.s. Obrnice CZ - Czech Republic 5