"Tarnowski" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica Tarnowski.

Tot. page: 1 (31 items)

  • 1 (current)
# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Brzesko 32-800 PL - Poland 7
2 Burmistrz Brzeska Brzesko 32-800 PL - Poland 0
3 Gmina Ciężkowice Ciężkowice 33-190 PL - Poland 17
4 Gmina Dąbrowa Tarnowska Dąbrowa Tarnowska 33-200 PL - Poland 4
5 Gmina Gromnik Gromnik 33-180 PL - Poland 10
6 Gmina Lisia Góra Lisia Góra 33-140 PL - Poland 11
7 Gmina Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa Tarnów 33-100 PL - Poland 15
8 Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie Tarnów 33-100 PL - Poland 4
9 Gmina Miasta Tarnowa, Urząd Miasta Tarnowa Tarnów 33-100 PL - Poland 13
10 Gmina Radłów, Urząd Miejski w Radłowie Radłów 33-130 PL - Poland 0
11 Gmina Ryglice Ryglice 33-160 PL - Poland 7
12 Gmina Szczucin Szczucin 33-230 PL - Poland 7
13 Gmina Szczurowa Szczurowa 32-820 PL - Poland 12
14 Gmina Wierzchosławice Wierzchosławice 33-122 PL - Poland 3
15 Gmina Żabno Żabno 33-240 PL - Poland 50
16 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku Brzesko 32-800 PL - Poland 8
17 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Tarnów 33-100 PL - Poland 16
18 Nadleśnictwo Brzesko Jadowniki 32-800 PL - Poland 30
19 Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska mgr inż. Zygmunt Głowacki Dąbrowa Tarnowska 33-200 PL - Poland 4
20 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów 33-100 PL - Poland 17
21 Powiat Brzeski — Starostwo Powiatowe w Brzesku Brzesko 32-800 PL - Poland 5
22 Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie Tarnów 33-100 PL - Poland 4
23 Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach Zgłobice 33-113 PL - Poland 4
24 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Tarnów 33-100 PL - Poland 6
25 Sąd Okręgowy w Tarnowie Tarnów 33-100 PL - Poland 17
26 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Brzesko 32-800 PL - Poland 1
27 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Brzesko 32-800 PL - Poland 12
28 Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Gromnik Gromnik 33-180 PL - Poland 12
29 Starostwo Powiatowe w Tarnowie Tarnów 33-100 PL - Poland 2
30 Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Tarnów 33-100 PL - Poland 19
31 Zespół Opieki Zdrowotnej Dąbrowa Tarnowska 33-200 PL - Poland 14
  • 1 (current)