"Katowicki" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica Katowicki.

Tot. page: 1 (46 items)

  • 1 (current)
# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego kukuczki w Katowicach Katowice 40-065 PL - Poland 6
2 Bibliotek Śląska Katowice 40-021 PL - Poland 8
3 CEZ Chorzów S.A. Chorzów 41-503 PL - Poland 2
4 Dalkia Polska Energia S.A. Katowice 40-205 PL - Poland 30
5 Gmina Miasto Mysłowice Mysłowice 41-400 PL - Poland 11
6 Gmina Siemianowice Śląskie- Urząd Miasta Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie 41-100 PL - Poland 1
7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice 40-635 PL - Poland 26
8 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice 40-752 PL - Poland 41
9 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Ożarowice 42-625 PL - Poland 6
10 Główny Instytut Górnictwa Katowice 40-166 PL - Poland 45
11 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Katowice 40-022 PL - Poland 20
12 JSW Koks S.A. Zabrze 41-800 PL - Poland 18
13 Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Katowice 40-322 PL - Poland 33
14 Katowickie Centrum Onkologii Katowice 40-074 PL - Poland 11
15 Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych Chorzów 41-500 PL - Poland 63
16 Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych Chorzów 41-500 PL - Poland 20
17 Miasto Katowice – Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach Katowice 40-859 PL - Poland 21
18 Miasto Katowice Katowice 40-098 PL - Poland 77
19 Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Jaworzno 43-600 PL - Poland 40
20 Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice 40-381 PL - Poland 4
21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice 40-833 PL - Poland 3
22 Muzeum Śląskie w Katowicach Katowice 40-205 PL - Poland 8
23 Polska Grupa Górnicza S.A. Katowice 40-039 PL - Poland 58
24 Polska Grupa Górnicza SA Katowice 40-039 PL - Poland 18
25 Prokuratura Okręgowa w Katowicach Katowice 40-042 PL - Poland 4
26 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. G. Załogi Katowice 40-052 PL - Poland 9
27 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Minsterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. G. Załogi Katowice 40-052 PL - Poland 34
28 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Chorzów 41-500 PL - Poland 13
29 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Chorzów 41-500 PL - Poland 7
30 Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach Ożarowice 42-625 PL - Poland 11
31 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice 40-189 PL - Poland 5
32 Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Katowice Katowice 40-754 PL - Poland 10
33 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice 40-055 PL - Poland 26
34 Śląskie Centrum Wolności i Solidarności Katowice 40-596 PL - Poland 9
35 Stadion Śląski Sp. z o.o. Katowice 40-029 PL - Poland 9
36 Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie 41-100 PL - Poland 63
37 Szpital Specjalistyczny w Chorzowie Chorzów 41-500 PL - Poland 215
38 Tauron Ciepło sp. z o.o. Katowice 40-126 PL - Poland 10
39 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice 40-514 PL - Poland 49
40 Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice 40-007 PL - Poland 3
41 Uniwersytet Śląski Katowice 40-007 PL - Poland 2
42 Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. Jaworzno 43-600 PL - Poland 5
43 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna Chorzów 41-501 PL - Poland 24
44 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Katowice 40-024 PL - Poland 8
45 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie Chorzów 41-500 PL - Poland 17
46 Zarząd Transportu Metropolitalnego Katowice 40-053 PL - Poland 49
  • 1 (current)