"Lubelski" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica Lubelski.

Tot. page: 1 (29 items)

  • 1 (current)
# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Lublin 20-049 PL - Poland 0
2 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin 20-090 PL - Poland 0
3 Gmina Lublin Lublin 20-109 PL - Poland 1
4 Gmina Mełgiew Mełgiew 21-007 PL - Poland 2
5 Gmina Miejska Świdnik Świdnik 21-040 PL - Poland 1
6 Gmina Opole Lubelskie Opole Lubelskie 24-300 PL - Poland 1
7 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie Lublin 20-290 PL - Poland 1
8 Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin 08-521 PL - Poland 2
9 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance Puchaczów 21-013 PL - Poland 1
10 Miasto Kraśnik Kraśnik 23-200 PL - Poland 1
11 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lublin 20-260 PL - Poland 0
12 Muzeum Narodowe w Lublinie Lublin 20-117 PL - Poland 0
13 Nadleśnictwo Gościeradów Gościeradów 23-275 PL - Poland 2
14 Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kraśnik Kraśnik 23-200 PL - Poland 3
15 Politechnika Lubelska Lublin 20-618 PL - Poland 1
16 Polregio Spółka z o. o. w Warszawie ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa Lubelski Zakład w Lublinie Lublin 20-406 PL - Poland 2
17 Polregio Spółka z o.o. w Warszawie ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa Lubelski Zakład w Lublinie Lublin 20-406 PL - Poland 2
18 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie Lublin 20-089 PL - Poland 2
19 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Kraśnik 23-200 PL - Poland 0
20 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie Lubartów 21-100 PL - Poland 0
21 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Łęczna 21-010 PL - Poland 0
22 Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Łuków Łuków 21-400 PL - Poland 2
23 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie Lublin 20-093 PL - Poland 1
24 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin 20-031 PL - Poland 4
25 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin 20-059 PL - Poland 2
26 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin 20-950 PL - Poland 0
27 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lublin 20-718 PL - Poland 0
28 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lublin 20-718 PL - Poland 0
29 Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Lublin 20-401 PL - Poland 2
  • 1 (current)