"Miasto Warszawa" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica Miasto Warszawa.

Tot. page: 3 (115 items)

# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Logistyki Warszawa 00-993 PL - Poland 0
2 Akademia Sztuki Wojennej Warszawa 00-910 PL - Poland 7
3 AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o. Warszawa 02-516 PL - Poland 5
4 Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 00-955 PL - Poland 4
5 Bankowy Fundusz Gwarancyjny Warszawa 00-546 PL - Poland 3
6 Centralne Biuro Antykorupcyjne Warszawa 00-583 PL - Poland 3
7 Centralny Ośrodek Sportu Warszawa 00-449 PL - Poland 0
8 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Warszawa 02-507 PL - Poland 2
9 Centrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa 00-716 PL - Poland 1
10 Centrum Informatyczne Edukacji Warszawa 00-918 PL - Poland 0
11 Centrum Nauki Kopernik Warszawa 00-390 PL - Poland 0
12 DBFO-Targówek m.st. Warszawy Warszawa 03-558 PL - Poland 4
13 [DA] Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning — Frontex
[DE] Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache – Frontex
[EN] European Border and Coast Guard Agency — Frontex
[ES] Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)
[FI] Euroopan raja- ja merivartiovirasto – Frontex
[FR] Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
[EL] Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής — Frontex
[IT] Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera — Frontex
[NL] Europees Grens- en kustwachtagentschap — Frontex
[PT] Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira — Frontex
[SV] Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån – Frontex
[CS] Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž – Frontex
[ET] Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
[HU] Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség – Frontex
[LT] Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra „Frontex“
[LV] Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
[MT] L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta — Frontex
[PL] Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex
[SK] Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – Frontex
[SL] Evropska agencija za mejno in obalno stražo – Frontex
[GA] An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta — Frontex
[BG] Европейска агенция за гранична и брегова охрана — Frontex
[RO] Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă — Frontex
[HR] Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu — Frontex
Warsaw 00-844 PL - Poland 1
14 [DA] Frontex — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
[DE] Frontex – Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
[EN] Frontex - European Border and Coast Guard Agency
[ES] Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)
[FI] Frontex – Euroopan raja- ja merivartiovirasto
[FR] Frontex — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
[EL] Frontex — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
[IT] Frontex — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
[NL] Frontex — Europees Grens- en kustwachtagentschap
[PT] Frontex — Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira
[SV] Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
[CS] Frontex – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
[ET] Frontex – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
[HU] Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)
[LT] Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)
[LV] Frontex – Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
[MT] Frontex — L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
[PL] Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
[SK] Frontex – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
[SL] Frontex – Evropska agencija za mejno in obalno stražo
[GA] Frontex — an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta
[BG] Frontex — Европейска агенция за гранична и брегова охрана
[RO] Frontex – Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
[HR] Frontex — Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
Warsaw 00-844 PL - Poland 0
15 Główny Urząd Statystyczny Warszawa 00-925 PL - Poland 0
16 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk Warszawa 02-093 PL - Poland 4
17 Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk Warszawa 02-093 PL - Poland 0
18 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 02-668 PL - Poland 0
19 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa 02-776 PL - Poland 3
20 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 01-673 PL - Poland 4
21 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 02-676 PL - Poland 4
22 Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 02-676 PL - Poland 0
23 Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa 02-957 PL - Poland 3
24 Instytut Wysokich Ciśnień PAN Warszawa 01-142 PL - Poland 0
25 Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa 04-730 PL - Poland 0
26 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa 04-730 PL - Poland 1
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Warszawa 00-583 PL - Poland 0
28 Kancelaria Sejmu Warszawa 00-902 PL - Poland 16
29 Komenda Główna Policji Warszawa 02-624 PL - Poland 2
30 Komenda Stołeczna Policji Warszawa 00-150 PL - Poland 1
31 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Warszawa 01-207 PL - Poland 12
32 Metro Warszawskie Sp. z o.o. Warszawa 02-798 PL - Poland 2
33 Miasto st. Warszawa – Dzielnica Ursynów Warszawa 02-777 PL - Poland 0
34 Miasto st. Warszawa, Dzielnica Ursynów Warszawa 02-777 PL - Poland 3
35 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Warszawa 01-882 PL - Poland 2
36 Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Warszawa 00-528 PL - Poland 1
37 Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Mokotów Warszawa 02-517 PL - Poland 1
38 Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy Warszawa 02-777 PL - Poland 0
39 Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Warszawa 00-528 PL - Poland 1
40 Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy Warszawa 00-542 PL - Poland 4
41 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Warszawa 01-161 PL - Poland 1
42 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138 Warszawa 02-015 PL - Poland 0
43 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138 Warszawa 02-015 PL - Poland 0
44 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Warszawa 01-710 PL - Poland 0
45 Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa: Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 01-180 PL - Poland 2
46 Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne Warszawa 00-916 PL - Poland 8
47 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Warszawa 00-926 PL - Poland 0
48 Ministerstwo Klimatu i Środowiska Warszawa 00-922 PL - Poland 0
49 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa 00-924 PL - Poland 2
50 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa 00-924 PL - Poland 0