"BucureÅŸti" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica BucureÅŸti.

Tot. page: 4 (179 items)

# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 Academia de Studii Economice București Bucureşti 010374 RO - Romania 0
2 Administrația Domeniului Public Sector 2 Bucureşti 023254 RO - Romania 0
3 Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti 062325 RO - Romania 3
4 Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti 061521 RO - Romania 0
5 Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București Bucureşti 013692 RO - Romania 1
6 Administrația Prezidențială Bucureşti 76258 RO - Romania 4
7 Administrația Prezidențială Bucureşti 060111 RO - Romania 0
8 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti Bucureşti 040154 RO - Romania 2
9 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bucureşti 030161 RO - Romania 1
10 Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România Bucureşti 011478 RO - Romania 1
11 Agenția Națională de Administrare Fiscală Bucureşti 050741 RO - Romania 5
12 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bucureşti 060022 RO - Romania 0
13 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bucureşti 7000 RO - Romania 0
14 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Bucureşti 041293 RO - Romania 0
15 Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Bucureşti 030205 RO - Romania 1
16 Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Bucureşti 030925 RO - Romania 2
17 Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții Bucureşti 010322 RO - Romania 3
18 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bucureşti 013701 RO - Romania 5
19 Banca Națională a României Bucureşti 030051 RO - Romania 1
20 Biblioteca Academiei Române Bucureşti 010071 RO - Romania 1
21 Biblioteca Națională a României Bucureşti 030046 RO - Romania 0
22 Biroul Român de Metrologie Legală Bucureşti 042122 RO - Romania 1
23 Centrul Naţional de Cartografie Bucureşti 012101 RO - Romania 0
24 Comitetul Olimpic și Sportiv Român Bucureşti 011468 RO - Romania 4
25 Compania Municipală Energetică București S.A. Bucureşti 030835 RO - Romania 0
26 Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti 010147 RO - Romania 0
27 Compania Municipală Termoenergetica S.A. Bucureşti RO - Romania 1
28 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Bucureşti 010873 RO - Romania 1
29 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Bucureşti 061101 RO - Romania 0
30 Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. Bucureşti 010873 RO - Romania 0
31 Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A. Bucureşti 010873 RO - Romania 2
32 Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. Bucureşti 010325 RO - Romania 1
33 Compania Națională „Imprimeria Națională” S.A. Bucureşti 061126 RO - Romania 1
34 Consiliul Superior al Magistraturii Bucureşti 060011 RO - Romania 1
35 Curtea de Conturi a României Bucureşti RO - Romania 2
36 Direcția Asigurare Logistică Integrată Bucureşti 050035 RO - Romania 0
37 Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 Bucureşti 041833 RO - Romania 0
38 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București Bucureşti 010142 RO - Romania 0
39 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Bucureşti 71314 RO - Romania 4
40 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 Bucureşti 024056 RO - Romania 1
41 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 Bucureşti 7000 RO - Romania 2
42 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 Bucureşti 041546 RO - Romania 4
43 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti Bucureşti 030023 RO - Romania 0
44 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București Bucureşti 020027 RO - Romania 2
45 E-Distribuție Muntenia S.A. Bucureşti 030667 RO - Romania 0
46 E-Distribuție Muntenia S.A. Bucureşti 011172 RO - Romania 0
47 Engie România S.A. Bucureşti 040251 RO - Romania 1
48 Engie România Bucureşti 040254 RO - Romania 1
49 Federația Română de Rugby Bucureşti 011468 RO - Romania 0
50 Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. Bucureşti 030217 RO - Romania 1