"SLOVENIJA" elenco amministrazioni appaltanti

In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica SLOVENIJA.

Tot. page: 20 (957 items)

# nome ufficiale città cod. postale stato visualizz.
1 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. Ljubljana 1000 SI - Slovenia 17
2 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Ljubljana 1000 SI - Slovenia 11
3 Agencija za trg vrednostnih papirjev Ljubljana 1000 SI - Slovenia 14
4 Akademska in raziskovalna mreža Slovenije Ljubljana 1000 SI - Slovenia 12
5 Andragoški center Republike Slovenije V angleškem jeziku: Slovenian Institute for Adult Education Ljubljana 1000 SI - Slovenia 12
6 Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Kranj 4000 SI - Slovenia 12
7 Šolske storitvene dejavnosti "Petka" Žalec Žalec 3310 SI - Slovenia 14
8 Šolske storitvene dejavnosti „Petka“ Žalec Žalec 3310 SI - Slovenia 6
9 Šolski center Nova Gorica Nova Gorica 5000 SI - Slovenia 18
10 Šolski center Slovenj Gradec Slovenj Gradec 2380 SI - Slovenia 15
11 Športni objekti Maribor Maribor 2000 SI - Slovenia 0
12 Živalski vrt Ljubljana Ljubljana 1000 SI - Slovenia 13
13 Banka Slovenije Ljubljana 1000 SI - Slovenia 21
14 Biotehniški center Naklo Naklo 4202 SI - Slovenia 14
15 Bolnišnica Sežana Sežana 6210 SI - Slovenia 21
16 Bolnišnica Topolšica Topolšica 3326 SI - Slovenia 16
17 Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna Postojna 6230 SI - Slovenia 11
18 Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj Kranj 4000 SI - Slovenia 14
19 BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj Kranj 4000 SI - Slovenia 14
20 Cankarjev dom, kulturni in kongresni center Ljubljana 1000 SI - Slovenia 10
21 Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ljubljana 1000 SI - Slovenia 9
22 Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes Ljubljana 1000 SI - Slovenia 19
23 Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Ljubljana 1000 SI - Slovenia 13
24 Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Škofja Loka 4220 SI - Slovenia 15
25 CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK Kamnik 1241 SI - Slovenia 6
26 Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik Kamnik 1241 SI - Slovenia 15
27 Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava Vipava 5271 SI - Slovenia 14
28 Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj Kranj 4000 SI - Slovenia 11
29 Center za socialno delo Gorenjska Kranj 4000 SI - Slovenia 17
30 Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna Dobrna 3204 SI - Slovenia 14
31 Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga Ig 1292 SI - Slovenia 16
32 Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana Ljubljana 1000 SI - Slovenia 12
33 Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani Ljubljana 1000 SI - Slovenia 17
34 Cero-DBK, Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine, d.o.o., javno podjetje. Novo mesto 8000 SI - Slovenia 12
35 Cerod, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje Novo mesto 8000 SI - Slovenia 14
36 Comett domovi d.o.o. družba za upravljanje in gradnjo domov, Podružnica Pegazov dom Rogaška Slatina 3250 SI - Slovenia 6
37 D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Ljubljana 1000 SI - Slovenia 20
38 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani Ljubljana 1000 SI - Slovenia 17
39 Delovno sodišče Celje Celje 3000 SI - Slovenia 14
40 Delovno sodišče v Kopru Koper - Capodistria 6000 SI - Slovenia 15
41 DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR Maribor 2000 SI - Slovenia 6
42 Dijaški dom Drava Maribor Maribor 2000 SI - Slovenia 13
43 Dijaški dom Nova Gorica Nova Gorica 5000 SI - Slovenia 14
44 Dijaški dom Vič Ljubljana 1000 SI - Slovenia 13
45 Dijaški in študentski dom Novo mesto Novo mesto 8000 SI - Slovenia 6
46 Dolenjske lekarne Novo mesto p.o. Novo mesto 8000 SI - Slovenia 0
47 Dom Danice Vogrinec Maribor Maribor 2000 SI - Slovenia 14
48 Dom dr. Janka Benedika Radovljica Radovljica 4240 SI - Slovenia 11
49 Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane Poljčane 2319 SI - Slovenia 16
50 Dom Lukavci Križevci pri Ljutomeru 9242 SI - Slovenia 14