Bulgaria (2019): tutti gli avvisi e bandi di gara

Scopri gli avvisi ed i bandi di gara indetti in Bulgaria. Usa gli strumenti di navigazione e ricerca per affinare la ricerca e la visualizzazione delle informazioni.

Ti potrebbero interessare

titolo paese valori scadenza
Доставка на софтуер за резервиране на данни
avviso di preinformazione
BG 166 666.67 BGN 2020-08-04
Доставка на софтуер за резервиране на данни
avviso di preinformazione
BG 166 666.67 BGN 2020-08-14
Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Костенец—Септември и тягова подстанция „Белово“
avviso di preinformazione
BG 51 711.15 BGN 2020-09-03
Археологическо наблюдение и ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък Елин Пелин—Септември по 2 обособени позиции
avviso di preinformazione
BG 430 283.40 BGN 2020-09-03
Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на БИМ по 3 обособени позиции
avviso di preinformazione
BG 1 343 499.96 BGN 2020-10-03
Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на БИМ по 3 обособени позиции
avviso di preinformazione
BG 1 119 583.33 BGN 2020-10-27
Доставки на лекарствени продукти за 2020 г.
avviso di preinformazione
BG 8 400 000.00 BGN 2020-11-12
Изготвяне/актуализиране на формуляр за кандидатстване за финансиране на проект и анализ „разходи— ползи“/финансов анализ по 4 обособени позиции
avviso di preinformazione
BG 325 000.00 BGN 2020-11-18
Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Елин Пелин—Костенец и тягови подстанции „Казичене“ и „Ихтиман“
avviso di preinformazione
BG 108 063.21 BGN 2020-12-08
Инженеринг — проектиране и извършване на СМР по чл. 151 от ЗУТ, авторски надзор, доставка и монтаж на оборудване на 2 физкултурни салона в 18-о СУ „Уилям Гладстон“, гр. София
avviso di preinformazione
BG 666 000.00 BGN 2020-12-10