Pubblicazioni

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Pubblicazioni.

Per il CPV selezionato " Pubblicazioni (22120000-7)" e per questa scelta di Paese "contry Bulgaria [BG]" ci sono: 5 item(s) (25 total)

  • 1 (current)
showing 1 - 5
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма РР
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Министерство на здравеопазването 2019-08-23 2019-11-28
Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект № BG16RFOP001-5.002-0021... Прод. в VI.3).
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Община Перник 2019-08-27 2019-11-30
Медийно информационно обслужване чрез публикуване в сайта www.clubz.bg, собственост на изпълнителя, информационни материали, свързани с кампанията „Изчистване“ за почистване на градската среда от графити
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Община Благоевград 2019-09-02 2019-12-06
Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-09-13 2019-12-20
Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-10-16 2020-01-19
  • 1 (current)
64+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form