Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi.

Per il CPV selezionato " Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi (77310000-6)" e per questa scelta di Paese "all countries [ALL]" ci sono: 250 item(s) (4065 total)

showing 1 - 25
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
The Upkeep of Soft Areas within ‘Access Roads’ and ‘Access only and Pedestrian Streets’ using Environmentally Friendly Products and Procedures
avviso di aggiudicazione di appalto
MT San Giljan Local Council 2019-11-21 2020-02-25
Europese aanbesteding voor groenvoorziening en terreinonderhoud
avviso di aggiudicazione di appalto
NL Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs 2019-11-22 2020-02-26
Utrzymanie rzeki Uherka w km 0+000-29+500, 30+600-35+500, 37+660-45+050; gm. Wola Uhruska, pow. włodawski, gm. Ruda Huta, Sawin, Chełm, m. Chełm, pow. chełmski, woj. lubelskie
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie 2019-11-21 2020-02-26
Marché de gestion hôtelière des Centres de rétention d'administrative (CRA) de Nîmes, Nice et Sète et de prestations espace vert pour le CRA de Nice
avviso di aggiudicazione di appalto
FR SGAP de Marseille 2019-11-21 2020-02-26
Συντήρηση χώρων πρασίνου και αναψυχής του Δήμου, 2018 - 2020.
avviso di aggiudicazione di appalto
GR Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2019-11-20 2020-02-26
Entretien et d'amélioration des espaces verts sur les voiries gérées par le territoire du Pays d'Aix
avviso di aggiudicazione di appalto
FR Métropole d'Aix-Marseille-Provence 2019-11-22 2020-02-26
Skötsel utemiljö
avviso di aggiudicazione di appalto
SE Aktiebolaget Bollnäs Bostäder 2019-11-20 2020-02-26
Entretien des espaces paysagers, sols sportifs et minéraliers
avviso di aggiudicazione di appalto
FR Ville du Lamentin 2019-11-21 2020-02-26
Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Michałowice 2019-11-22 2020-02-27
Prace utrzymaniowe na potokach Szebnianka, Grobla, Tyśmionki, Chlebianka, Od Rozdziela, Ulga, Olszynka i Jasionka w zlewni rzeki Wisłoki
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 2019-11-22 2020-02-27
Nasadzenie drzew, krzewów, bylin, pnączy i roślin cebulowych oraz 3 letnia pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 2019-11-22 2020-02-27
Entretien des espaces verts des bâtiments tertiaire d'EDF et d'Enedis, sur les départements de l'Ain, de la Haute Savoie, de la Savoie, de l'Isère et du Rhône.
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
FR EDF SA - Direction des Achats Groupe - DATP - ATS 2019-11-22 2020-02-27
Travaux d'entretien des espaces verts du Patrimoine Départemental
avviso di aggiudicazione di appalto
FR Conseil départemental de l'Aveyron 2019-11-21 2020-02-27
Entretien des espaces végétalisés des cimetières de la ville de Saint-Denis
avviso di aggiudicazione di appalto
FR Commune de Saint-Denis de la Réunion 2019-11-22 2020-02-27
Realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kleszczowie, budową rurociągu tłocznego ścieków od oczyszczalni w Kleszczowie do oczyszczalni w Łękińsku i budową PSZOK”
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Kleszczów 2019-11-22 2020-02-27
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli
avviso di preinformazione
PL Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Stalowej Woli 2019-03-04 2020-02-28
Roboty utrzymaniowe na potoku Tabor
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 2019-11-25 2020-02-28
Usługa sprzątania jednostek podlegających Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy 2019-11-25 2020-02-28
QOP19-989 – onderhoud groene ruimten diverse domeinen – bestek TD/76701
avviso di aggiudicazione di appalto
BE Technische Diensten KU Leuven 2019-11-25 2020-02-28
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych dróg publicznych oraz na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 2019-11-25 2020-02-28
Συντήρηση και επέκταση Κ.Χ. πρασίνου.
avviso di aggiudicazione di appalto
GR Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 2019-11-25 2020-02-28
Travaux d'entretien des espaces verts 2019-2023
avviso di aggiudicazione di appalto
FR Agglomération région de Compiègne 2019-11-25 2020-02-28
Konserwacja rzek i wałów w 2019 r. na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie – Prace utrzymaniowe na ciekach i wałach na terenie zlewni Baryczy
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2019-11-25 2020-02-28
QOP19-989 – onderhoud groene ruimten diverse domeinen – bestek TD/76701
avviso di aggiudicazione di appalto
BE Technische Diensten KU Leuven 2019-11-25 2020-02-28
Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Miejski Zarząd Dróg w Opolu 2019-11-26 2020-02-29
334+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form