Czech Republic (2019): tutti gli avvisi e bandi di gara

Scopri gli avvisi ed i bandi di gara indetti in Czech Republic. Usa gli strumenti di navigazione e ricerca per affinare la ricerca e la visualizzazione delle informazioni.

Ti potrebbero interessare

titolo paese valori scadenza
Lůžka
avviso di preinformazione
CZ 20 500 000.00 CZK 2020-06-10
3D tiskárna pro tisk kompozitních materiálů
avviso di preinformazione
CZ 8 460 000.00 CZK 2020-06-10
Zařízení pro aditivní výrobu kovů
avviso di preinformazione
CZ 20 068 000.00 CZK 2020-06-10
PedF - Projektová dokumentace – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1
avviso di preinformazione
CZ 11 880 000.00 CZK 2020-06-11
Profesionální prací systém – dodávky pracích prostředků
avviso di preinformazione
CZ 4 500 000.00 CZK 2020-06-12
Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP
avviso di preinformazione
CZ 18 329 676.00 CZK 2020-06-12
Léčivé přípravky s obsahem ATB, ATC skupiny J01 a J02
avviso di preinformazione
CZ 9 177 040.00 CZK 2020-06-16
[DA] Supplerende sundhedsforsikring
[DE] Ergänzende Krankenversicherung
[EN] Complementary health insurance
[ES] Seguro de salud complementario
[FI] Täydentävä sairausvakuutus
[FR] Assurance maladie complémentaire
[EL] Συμπληρωματική ασφάλεια υγείας
[IT] Assicurazione sanitaria complementare
[NL] Aanvullende ziektekostenverzekering
[PT] Seguro de saúde complementar
[SV] Kompletterande sjukförsäkring
[CS] Doplňkové zdravotní pojištění
[ET] Täiendav tervisekindlustus
[HU] Kiegészítő egészségbiztosítás
[LT] Papildomas sveikatos draudimas
[LV] Papildu veselības apdrošināšana
[MT] Assigurazzjoni tas-saħħa komplementari
[PL] Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
[SK] Doplnkové zdravotné poistenie
[SL] Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
[GA] Árachas sláinte comhlántach
[BG] Допълнителна здравна застраховка
[RO] Asigurarea de sănătate complementară
[HR] Dodatno zdravstveno osiguranje

avviso di preinformazione
CZ 750 000.00 EUR 2020-06-17
Vzděláváním k rozvoji II
avviso di preinformazione
CZ 16 000 000.00 CZK 2020-06-18
Dodávky očkovacích látek - Spalničky
avviso di preinformazione
CZ 5 500 000.00 CZK 2020-06-18
Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II
avviso di preinformazione
CZ 287 000 000.00 CZK 2020-06-18
Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží; projektová a inženýrská činnost
avviso di preinformazione
CZ 160 000 000.00 CZK 2020-06-19
AV technika do PTZ
avviso di preinformazione
CZ 11 600 000.00 CZK 2020-06-19
Rámcová dohoda - dodávka vyvážecích souprav
avviso di preinformazione
CZ 22 500 000.00 CZK 2020-06-20
Rámcová dohoda na laboratorní zpracování a odplísnění archivních filmových materiálů
avviso di preinformazione
CZ 32 000 000.00 CZK 2020-06-24
Dodávka chemikálií, laboratorního skla a spotřebního materiálu – 15-16_019
avviso di preinformazione
CZ 7 900 000.00 CZK 2020-06-24
Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem - Část B - stolový nábytek
avviso di preinformazione
CZ 3 150 000.00 CZK 2020-06-25
EURO_IT4I Supercomputer
avviso di preinformazione
CZ 381 525 000.00 CZK 2020-06-27
Zajištění informačního systému pro Státní službu pro kvalitu vzdělávání, Ukrajina
avviso di preinformazione
CZ 5 110 000.00 CZK 2020-07-02
Inkontinentní sady
avviso di preinformazione
CZ 4 188 914.00 CZK 2020-07-03
GŘ OL – Košile a Polo trika
avviso di preinformazione
CZ 120 000 000.00 CZK 2020-07-09
Dodávka personálního a mzdového SW pro potřeby FN Ostrava
avviso di preinformazione
CZ 3 000 000.00 CZK 2020-07-09
Interiéry do PTZ
avviso di preinformazione
CZ 13 300 000.00 CZK 2020-07-10
Collegium Bohemicum, o.p.s. – výstavba muzejní expozice „Naši Němci“
avviso di preinformazione
CZ 35 000 000.00 CZK 2020-07-11
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – stavba
avviso di preinformazione
CZ 162 800 000.00 CZK 2020-07-15