Czech Republic (2019): tutti gli avvisi e bandi di gara

Scopri gli avvisi ed i bandi di gara indetti in Czech Republic. Usa gli strumenti di navigazione e ricerca per affinare la ricerca e la visualizzazione delle informazioni.

Ti potrebbero interessare

titolo paese valori scadenza
Předběžná tržní konzultace k veřejným zakázkám na akce GSM-R
avviso di preinformazione
CZ 1 274 000 000.00 CZK 2020-08-07
Dodávka IRMS spektrometru v rámci projektu EVA 4.0
avviso di preinformazione
CZ 7 200 000.00 CZK 2020-08-08
Léčivé přípravky s obsahem subkutánních a intramuskulárních imunoglobulinů II
avviso di preinformazione
CZ 20 929 970.00 CZK 2020-08-15
Realizace sběru dat pro 2. cyklus šetření PIAAC
avviso di preinformazione
CZ 26 000 000.00 CZK 2020-08-15
Léčivé přípravky s obsahem antineovaskularizačních látek
avviso di preinformazione
CZ 402 692 980.00 CZK 2020-08-19
Upgrade LAN
avviso di preinformazione
CZ 9 265 000.00 CZK 2020-08-20
Pojištění motorových vozidel ZZS ÚK
avviso di preinformazione
CZ 13 373 237.00 CZK 2020-08-22
Léčivé přípravky s obsahem antithymocytárního imunoglobulinu
avviso di preinformazione
CZ 6 734 720.00 CZK 2020-08-26
Servisní podpora zařízení Vizrt 2020-2024
avviso di preinformazione
CZ 7 750 000.00 CZK 2020-08-28
[DA] Statsreguleret tjeneste til simulation af radiofrekvenskonstellationer
[DE] Radiofrequenz-Konstellationssimulator für den öffentlich regulierten Dienst (PRS)
[EN] Public Regulated Service (PRS) Radio Frequency Constellation Simulator
[ES] Simulador de constelación por radiofrecuencia para el servicio público regulado
[FI] Julkisesti säänneltyjen palvelujen (PRS) radiotaajuuksiin perustuva konstellaatiosimulaattori
[FR] Simulateur de constellation de radiofréquence du service public réglementé (PRS)
[EL] Προσομοιωτής συστοιχίας ραδιοσυχνοτήτων για κρατικώς ελεγχόμενη υπηρεσία δημόσιου χαρακτήρα (PRS - Public Regulated Service)
[IT] Simulatore di costellazione di radiofrequenze del servizio pubblico regolamentato
[NL] Radiofrequentieconstellatiesimulator van de openbare gereglementeerde dienst (PRS)
[PT] Simulador de constelação de radiofrequência de serviço público regulado
[SV] Radiofrekvenskonstellationssimulator för offentlig reglerad tjänst (Public Regulated Service - PRS)
[CS] Radiofrekvenční konstelační simulátor PRS (veřejné regulované služby)
[ET] Avaliku reguleeritud teenuse (PRS) raadiosageduskonstellatsiooni simulaator
[HU] Nyilvánosan szabályozott szolgáltatás (PRS) rádiófrekvenciás konstellációs szimulátor
[LT] Viešųjų reguliuojamų paslaugų (Public Regulated Service, PRS) radijo dažnio žvaigždyno simuliatorius
[LV] Publiska regulēta pakalpojuma (PRS – Public Regulated Service) radiofrekvenču konstelācijas simulators
[MT] Simulatur tal-Kostellazzjoni tal-Frekwenza tar-Radju tas-Servizz Pubbliku Rregolat (PRS)
[PL] Symulator częstotliwości radiowych konstelacji w ramach dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie
[SK] Rádiofrekvenčné simulátory konštelácie verejnej regulovanej služby
[SL] Simulator konstelacije radijskih frekvenc regulirane javne storitve
[GA] Ionsamhlóir réaltbhuíon radaimhinicíocht sheirbhís phoiblí rialáilte (PRS)
[BG] Симулатор за радиочестотни констелации за регулирана обществена услуга (PRS)
[RO] Simulator de constelație de frecvență radio pentru un serviciu public reglementat (PRS)
[HR] Simulator radio-frekvencijskih konstelacija javne regulirane usluge (PRS)

avviso di preinformazione
CZ 6 000 000.00 EUR 2020-08-29
[DA] Statsreguleret tjeneste (PRS, Public Regulated Service) til generering af meddelelser (navigations- og sikkerhedsmeddelelser) til simuleringsformål
[DE] Nachrichtengenerator (Navigations- und Sicherheitsnachrichten) für den öffentlich regulierten Dienst (PRS) zu Simulationszwecken
[EN] Public Regulated Service (PRS) Messages’ (Navigation and Security Message) Generator for Simulation Purposes
[ES] Generador de mensajes de servicio público regulado (mensaje de navegación y seguridad) con fines de simulación
[FI] Julkisyhteisöjen säännellyn palvelun (PRS) (navigointi- ja turvallisuus-) viestigeneraattori simulaatioita varten
[FR] Générateur de messages du service public réglementé (PRS) (message de navigation et de sécurité) à des fins de simulation
[EL] Γεννήτρια μηνυμάτων (μηνυμάτων πλοήγησης και ασφάλειας) κρατικά ρυθμιζόμενης υπηρεσίας (PRS) για σκοπούς προσομοίωσης
[IT] Generatore di messaggi (messaggi di navigazione e sicurezza) del servizio pubblico regolamentato per scopi di simulazione
[NL] PRS-berichtengenerator voor simulatiedoeleinden (navigatie- en beveiligingsberichten)
[PT] Gerador de mensagens do serviço público regulado (mensagem de navegação e segurança) para fins de simulação
[SV] Meddelandegenerator för den offentliga reglerade tjänsten (navigerings- och säkerhetsmeddelanden) i simuleringssyfte
[CS] Generátor zpráv (navigační a bezpečnostní zprávy) veřejných regulovaných služeb (PRS) pro simulační účely
[ET] Simuleerimisotstarbeline avaliku reguleeritud teenuse (PRS) sõnumite (navigatsiooni- ja turvasõnumite) generaator
[HU] Üzenetgenerátor (navigációs és biztonsági üzenetek) nyilvánosan szabályozott szolgáltatáshoz (PRS) szimulációs célokra
[LT] „Viešųjų reguliuojamų paslaugų (Public Regulated Service, PRS) pranešimų“ (navigacijos ir saugos pranešimų) generatorius, skirtas modeliavimui
[LV] Publiska regulēta pakalpojuma (PRS) ziņojumu (navigācijas un drošības ziņojumu) ģenerētājs simulācijas nolūkiem
[MT] Ġeneratur ta' Messaġġi (Navigazzjoni u Messaġġ ta' Sigurtà) tas-Servizz Pubbliku Rregolat (PRS) għal Skopijiet ta' Simulazzjoni
[PL] Generator komunikatów (komunikat nawigacyjny i komunikat bezpieczeństwa) w ramach usługi publicznej o regulowanym dostępie (PRS) do celów symulacyjnych
[SK] Generátor správ verejnej regulovanej služby (navigačné a bezpečnostné správy) na účely simulácie
[SL] Generator sporočil (navigacijskih in varnostnih sporočil) regulirane javne storitve za namene simulacije
[GA] Gineadóir Teachtaireachtaí na Seirbhíse Poiblí Rialaithe (PRS) (Teachtaireacht Loingseoireachta agus Slándála) chun Críocha ionsamhlúcháin
[BG] Генератор за съобщения от публично регулирана услуга (PRS) (съобщения за навигация и сигурност) за целите на симулация
[RO] Generator de mesaje ale serviciului public reglementat (PRS) (mesaj de navigare și securitate) în scopuri de simulare
[HR] Generator poruka javne regulirane usluge (PRS) (navigacijske i sigurnosne poruke) za simulacijske svrhe

avviso di preinformazione
CZ 3 000 000.00 EUR 2020-08-29
Pronájem prostor a občerstvení, část pro rok 2020 - odborné semináře
avviso di preinformazione
CZ 535 000.00 CZK 2020-09-01
Rekonstrukce Domu kultury Letohrad
avviso di preinformazione
CZ 150 000 000.00 CZK 2020-09-01
Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform
avviso di preinformazione
CZ 9 000 000.00 CZK 2020-09-02
Léčivé přípravky s obsahem heparinum natricum
avviso di preinformazione
CZ 3 978 375.00 CZK 2020-09-03
[DA] Levering af kuponer til mad og almen trivsel (kuponer til flere formål)
[DE] Bereitstellung von (Mehrzweck-)Gutscheinen für Lebensmittel und Wohlbefinden
[EN] Provision of Food and Well-being (Multipurpose) Vouchers
[ES] Suministro de vales de comida y bienestar (multiuso)
[FI] Ruoka- ja hyvinvointisetelien (yleissetelit) toimittaminen
[FR] Fourniture de chèques-repas et de chèques bien-être (polyvalents)
[EL] Παροχή δελτίων για φαγητό και ευεξία (πολλαπλών χρήσεων)
[IT] Fornitura di buoni pasto e per il benessere (multiuso)
[NL] Levering van maaltijdcheques (voor voedingsmiddelen) en welzijnscheques (voor meerdere doeleinden)
[PT] Fornecimento de vouchers para alimentos e bem-estar (polivalentes)
[SV] Tillhandahållande av kuponger för mat och välbefinnande (flera ändamål)
[CS] Poskytování (víceúčelových) poukázek na stravu a relaxaci
[ET] Toitlustamistalongide ja mitmeotstarbeliste heaoluga seotud talongidega varustamine
[HU] (Többcélú) élelmiszer- és wellnessutalványok biztosítása
[LT] Maisto ir gerovės (daugiafunkcių) kuponų teikimas
[LV] Pārtikas un labjūtes (dažādiem mērķiem) talonu nodrošināšana
[MT] Provvista ta' Vawċers (b'Diversi Finijiet) għall-Ikel u l-Benesseri
[PL] Zapewnianie talonów żywnościowych i bonów na usługi pielęgnacyjno-zdrowotne (obejmujące wiele usług)
[SK] Poskytovanie stravných a relaxačných (viacúčelových) poukážok
[SL] Zagotavljanje bonov za hrano in dobro počutje (večnamenskih)
[GA] Dearbháin maidir le Bia agus Folláine (Ilchuspóireach) a sholáthar
[BG] Предоставяне на ваучери за храна и благосъстояние (многофункционални)
[RO] Furnizarea de tichete de masă și pentru bunăstare ( (întrebuințări multiple)
[HR] Nabava vaučera za hranu i dobrobit (višenamjenskih)

avviso di preinformazione
CZ 43 000 000.00 CZK 2020-09-04
Meta-Barcoding of microbial communities
avviso di preinformazione
CZ 1 950 000.00 CZK 2020-09-04
Společná cesta k růstu II
avviso di preinformazione
CZ 8 807 583.00 CZK 2020-09-04
Vzděláváním k rozvoji II. (dílčí plnění 1-5)
avviso di preinformazione
CZ 13 148 629.00 CZK 2020-09-05
Servis a rozvoj informačního systému „Centrální evidence smluv a související moduly Obis“
avviso di preinformazione
CZ 30 761 775.00 CZK 2020-09-05
Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce Mezinárodní propagační kampaň
avviso di preinformazione
CZ 27 000 000.00 CZK 2020-09-05
Zajištění technologické a aplikační podpory provozu datových center
avviso di preinformazione
CZ 45 000 000.00 CZK 2020-09-10
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel VS ČR
avviso di preinformazione
CZ 13 000 000.00 CZK 2020-09-10
[DA] Udvilkling og vedligeholdelse, driftsstøtte og hostingtjenester for version 2 af Galileo-referencecenteret (GRC v2)
[DE] Galileo-Referenzzentrum Version 2 (GRC v2) Entwicklung und Wartung, Betriebsunterstützung und Hosting-Dienste
[EN] Galileo Reference Centre version 2 (GRC v2) Development and Maintenance, Operations Support and Hosting Services
[ES] Desarrollo y mantenimiento, soporte de operaciones y servicios de alojamiento para el Centro de Referencia de Galileo versión 2 (GRC v2)
[FI] Galileon vertailukeskuksen version 2 (GRC v2) kehittäminen ja ylläpito, käyttötuki sekä sijoittautumispalvelut
[FR] Développement et maintenance, soutien aux activités et services d’hébergement de la version 2 du Centre de référence Galileo (GRC v2)
[EL] Κέντρο Αναφοράς του Galileo, έκδοση 2 (GRC v2) Ανάπτυξη και Συντήρηση, Υποστήριξη Λειτουργιών και Υπηρεσίες Φιλοξενίας
[IT] Centro di riferimento Galileo versione 2 (GRC v2): sviluppo e manutenzione, supporto operativo e servizi di hosting
[NL] Galileo Reference Center versie 2 (GRC v2) Ontwikkeling en onderhoud, operationele ondersteuning en hostingdiensten
[PT] Centro de Referência Galileo versão 2 (GRC v2) Operações de Desenvolvimento e Manutenção, Apoio a Operações e Serviços de Alojamento
[SV] Utveckling, underhåll, driftsstöd och värdtjänster avseende Galileos referenscentrum version 2 (Galileo Reference Centre version 2 - GRC v2)
[CS] Referenční středisko Galileo, verze 2 (Galileo Reference Centre version 2 - GRC v2), vývoj a údržba, provozní podpora a služby hostingu
[ET] Galileo viitekeskuse 2. versiooni (GRC v2) arendus ja hooldus, käitustugi ja majutusteenused
[HU] A Galileo Referenciaközpont 2. verziójának (GRC v2) fejlesztése és karbantartása, valamint üzemeltetéstámogatás és tárhelyszolgáltatások
[LT] „Galileo“ atskaitos centro 2 versijos (GRC v2) kūrimas ir techninė priežiūra, veiklos parama ir prieglobos paslaugos
[LV] Galileo references centra 2. versijas (Galileo Reference Centre version 2 – GRC v2) izstrādes un uzturēšanas, darbību atbalsta un mitināšanas pakalpojumi
[MT] Servizzi ta' Żvilupp u Manutenzjoni, Appoġġ tal-Operazzjonijiet u l-Iħħostjar tal-verżjoni 2 taċ-Ċentru ta' Referenza ta' Galileo (GRC v2)
[PL] Centrum Referencyjne Galileo wersja 2 (GRC v2): rozwój i konserwacja, wsparcie działania i usług hostingu
[SK] Referenčné centrum programu Galileo, verzia 2 (GRC v2), vývoj a údržba, prevádzková podpora a služby hostingu
[SL] Razvoj in vzdrževanje 2. različice referenčnega centra Galileo (Galileo Reference Centre version 2 – GRC v2), podpora pri njegovih operacijah in storitve gostovanja
[GA] Ionad Tagartha Galileo leagan 2 (ITG leagan 2) Forbairt agus Cothabháil, Tacaíocht Oibríochtaí agus Seirbhísí Óstála
[BG] Разработване и поддръжка, подкрепа за операции и услуги за хостинг за референтния център Галилео, версия 2 (GRC v2)
[RO] Centrul de Referință Galileo versiunea 2 (GRC v2) Dezvoltare și întreținere, servicii de asistență operațională și servicii de găzduire
[HR] Usluge razvoja i održavanja, podrške operacija i hostinga za Galileov referentni centar verzija 2 (GRC v2)

avviso di preinformazione
CZ 17 500 000.00 EUR 2020-09-11
Pláště návštěvnické
avviso di preinformazione
CZ 11 089 440.00 CZK 2020-09-15