Hlavní město Praha (CZ010)

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici per la zona geografica Hlavní město Praha.

313 item(s)

titolo denominazione ente pubblicazione scadenza
FIT-19-101 - Infrastruktura pro paměťově náročné výpočty projektu BigCode
avviso di preinformazione
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií 2019-02-28 2020-02-25
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - 1. část
avviso di preinformazione
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace 2019-02-28 2020-02-25
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 19024 Praha-9-Instalace předokenních žaluzií-Školská budova-3. kolo
avviso di aggiudicazione di appalto
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 2019-11-21 2020-02-26
Stěhovací služby
avviso di aggiudicazione di appalto
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-11-22 2020-02-26
Dodávka léků - Cosentyx – L04AC10
avviso di aggiudicazione di appalto
Thomayerova nemocnice 2019-11-21 2020-02-26
Dodávka léků - KISQALI – L01XE42
avviso di aggiudicazione di appalto
Thomayerova nemocnice 2019-11-21 2020-02-26
Laboratorní pracoviště pro výuku (viskozimetr)
avviso di aggiudicazione di appalto
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 2019-11-21 2020-02-26
Obnova gastrotechnologie stravovacích provozů ČVUT v Praze
avviso di aggiudicazione di appalto
České vysoké učení technické v Praze, SÚZ 2019-11-22 2020-02-26
Růstová komora a kultivační banky
avviso di aggiudicazione di appalto
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2019-11-22 2020-02-27
Dodávka a montáž AV zařízení do expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea
avviso di aggiudicazione di appalto
Národní muzeum 2019-11-22 2020-02-27
IROP – Perinatologie – Ohřívač roztoků – opakovaná II
avviso di aggiudicazione di appalto
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2019-11-22 2020-02-27
Mobilní RTG přístroj s C ramenem
avviso di aggiudicazione di appalto
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2019-11-22 2020-02-27
Smlouva o poskytování dočasně přidělených zaměstnanců a zajištění souvisejících služeb
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
Letiště Praha, a.s. 2019-11-22 2020-02-27
FN Motol - Laparoskopická věž high - end typu
avviso di aggiudicazione di appalto
Fakultní nemocnice v Motole 2019-11-22 2020-02-27
CUCAM- opakující se dodávky chemických látek
avviso di aggiudicazione di appalto
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2019-11-22 2020-02-27
[DA] Mobiltelefonitjenester til GSA
[DE] Mobiltelefoniedienste für GSA
[EN] Mobile Telephony Services to the GSA
[ES] Servicios de telefonía móvil para la GSA
[FI] Matkapuhelinpalvelut Euroopan GNSS-virastolle
[FR] Services de téléphonie mobile pour la GSA
[EL] Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στο GSA
[IT] Servizi di telefonia mobile per la GSA
[NL] Mobieletelefoniediensten voor het GSA
[PT] Serviços de telefonia móvel a favor da GSA
[SV] Mobiltelefonitjänster till GSA
[CS] Služby mobilní telefonie pro GSA
[ET] Mobiilse telefonitehnika teenused GSA-le
[HU] Mobiltelefon-szolgáltatások a GSA számára
[LT] Mobiliosios telefonijos paslaugos GSA
[LV] GSA paredzēti mobilās telefonijas pakalpojumi
[MT] Servizzi tat-Telefonija Ċellulari għall-GSA
[PL] Usługi telefonii ruchomej na rzecz GSA
[SK] Mobilné telefónne služby pre GSA
[SL] Storitve mobilne telefonije za GSA
[GA] Seirbhísí teileafónaíochta soghluaiste don GSA
[BG] Мобилни телефонни услуги за Европейската агенция за ГНСС (GSA)
[RO] Servicii de telefonie mobilă în favoarea GSA
[HR] Usluge pokretne telefonije za GSA

avviso di aggiudicazione di appalto
[DA] Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
[DE] Agentur für das Europäische GNSS (GSA)
[EN] European GNSS Agency (GSA)
[ES] Agencia del GNSS Europeo (GSA)
[FI] Euroopan GNSS-virasto (GSA)
[FR] Agence du GNSS européen (GSA)
[EL] Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
[IT] Agenzia del GNSS europeo (GSA)
[NL] Europees GNSS-Agentschap (GSA)
[PT] Agência do GNSS Europeu (GSA)
[SV] Europeiska byrån för GNSS (GSA)
[CS] Agentura pro evropský GNSS (GSA)
[ET] Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
[HU] Európai GNSS Ügynökség (GSA)
[LT] Europos GNSS agentūra (GSA)
[LV] Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
[MT] L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
[PL] Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
[SK] Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
[SL] Agencija za evropski GNSS (GSA)
[GA] An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS (GSA)
[BG] Европейска агенция за ГНСС (GSA)
[RO] Agenția GNSS European (GSA)
[HR] Agencija za europski GNSS (GSA)
2019-11-26 2020-02-27
Integrace a modernizace Operačního centra GŘC
avviso di aggiudicazione di appalto
Česká republika - Generální ředitelství cel 2019-11-22 2020-02-27
Dodávky humánních léčivých přípravků VI - části 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11
avviso di aggiudicazione di appalto
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace 2019-11-25 2020-02-28
Zdravotnická technika pro pavilon B – nákup
avviso di aggiudicazione di appalto
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 2019-11-25 2020-02-28
Rámcová dohoda na dodávky léků - antineoplastika
avviso di aggiudicazione di appalto
Nemocnice Na Homolce 2019-11-25 2020-02-28
Analytický superkritický fluidní chromatograf
avviso di aggiudicazione di appalto
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i. 2019-11-25 2020-02-28
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPO
avviso di aggiudicazione di appalto
Ministerstvo průmyslu a obchodu 2019-11-25 2020-02-28
Echokardiografické přístroje
avviso di aggiudicazione di appalto
Institut klinické a experimentální medicíny 2019-11-25 2020-02-28
Dodávky náhrad kolenních kloubů pro pacienty s malými pohybovými nároky a normálními anatomickými poměry
avviso di aggiudicazione di appalto
Fakultní nemocnice v Motole 2019-11-25 2020-02-28
ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v onkogynekologii - dodávka zdrav. prostředků 004 - části 1, 2 a 3
avviso di aggiudicazione di appalto
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace 2019-11-25 2020-02-28

Posizione geografica

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form

321+1