POLSKA (PL) - elenco avvisi di tipo "avviso di aggiudicazione di appalto"

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici per la zona geografica POLSKA.
Stai guardando l'elenco avvisi di tipo "avviso di aggiudicazione di appalto".

  • 1 (current)

24 item(s)

titolo denominazione ente pubblicazione scadenza
Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ze środków Funduszu Sprawiedliwości
avviso di aggiudicazione di appalto
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze 2019-12-31 2020-04-05
Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z nożem harmonicznym do zabiegów laparoskopowych w ramach projektu „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddzia...
avviso di aggiudicazione di appalto
SPZZOZ w Gryficach 2019-12-31 2020-04-05
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa, Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.
avviso di aggiudicazione di appalto
Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy 2019-12-31 2020-04-05
Dostawa 2 zestawów pomiarowych dla WGGiOŚ, KC-zp.272-724/19
avviso di aggiudicazione di appalto
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2019-12-31 2020-04-05
Przetarg nieograniczony na zawarcie umów ramowych na świadczenie usług hotelarskich
avviso di aggiudicazione di appalto
Polska Agencja Prasowa S.A. 2019-12-31 2020-04-05
Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług transportowych na potrzeby wizyt grup zagranicznych
avviso di aggiudicazione di appalto
Polska Agencja Prasowa S.A. 2019-12-31 2020-04-05
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2020 r.
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Tarczyn 2019-12-31 2020-04-05
ZP/121/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach
avviso di aggiudicazione di appalto
Gdański Uniwersytet Medyczny 2019-12-31 2020-04-05
Dostawa leków w ramach programów lekowych
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital Powiatowy w Chrzanowie 2019-12-31 2020-04-05
Zakup laptopów
avviso di aggiudicazione di appalto
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2019-12-31 2020-04-05
15/2019
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów 2019-12-31 2020-04-05
Zakup i dostawa drzwi stalowych zewnętrznych dla potrzeb wykonania kontenerów składanych przez ślusarnię KZB Krotoszyn
avviso di aggiudicazione di appalto
AMW Sinevia Sp. z o.o. 2019-12-31 2020-04-05
Usługa ubezpieczenia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
avviso di aggiudicazione di appalto
Wielospecjalistyczny Szpital, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 2019-12-31 2020-04-05
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych
avviso di aggiudicazione di appalto
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2019-12-31 2020-04-05
Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego al. Zjednoczenia 21/23, Kasprowicza 53 (nr rej. 19)
avviso di aggiudicazione di appalto
Veolia Energia Warszawa S.A. 2019-12-31 2020-04-05
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2020 r.
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Tarczyn 2019-12-31 2020-04-05
Dostawa zestawu do tandemowej spektrometrii mas sprzężonego z chromatografem cieczowym
avviso di aggiudicazione di appalto
Instytut Matki i Dziecka 2019-12-31 2020-04-05
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wózka reanimacyjnego z defibrylatorem i wyposażeniem – 8 szt. wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi
avviso di aggiudicazione di appalto
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu 2019-12-31 2020-04-05
Dostawa produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2019-12-31 2020-04-05
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Sońsk.
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Sońsk 2019-12-31 2020-04-05
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej
avviso di aggiudicazione di appalto
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 2019-12-31 2020-04-05
Udzielenie Gminie Żabia Wola długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7 530 000,00 PLN
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Żabia Wola 2019-12-31 2020-04-05
Dostawa dwuskładnikowego kauczuku silikonowego.
avviso di aggiudicazione di appalto
Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Elektrotechniki 2019-12-31 2020-04-08
Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem
avviso di aggiudicazione di appalto
Miasto Stołeczne Warszawa 2019-12-31 2020-04-08
  • 1 (current)

Posizione geografica

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form

773+1